Vetarn

Brottsförebyggande rådet (Brå)

2021000068

Telefon & Adress

084018700

Box 1386

111 93, STOCKHOLM

Hemsida & E-post

http://www.bra.se

Företagsinformation - Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett företag beläget i STOCKHOLM, Stockholm. Man arbetar främst med Samhällsvet- & humanistisk forsk. Brottsförebyggande rådet (Brå) har 50 - 99 stycken anställda.

Bransch

Samhällsvet- & humanistisk forsk

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se