Vetarn

Norrgårdens korttidshem

2120000159

Telefon & Adress

0852301000

151 89, SÖDERTÄLJE

Företagsinformation - Norrgårdens korttidshem

Norrgårdens korttidshem är ett företag beläget i SÖDERTÄLJE, Stockholm. Man arbetar främst med Boende för psyk funktionshindrade. Norrgårdens korttidshem har 5000-9999 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 1803247 tkr.

Bransch

Boende för psyk funktionshindrade

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se