Vetarn

Servicelägenheter med boendestöd

2120001132

Telefon & Adress

046355791

Lilla Tvärgatan 19

223 53, LUND

Företagsinformation - Servicelägenheter med boendestöd

Servicelägenheter med boendestöd är ett företag beläget i LUND, Skåne. Man arbetar främst med Boende för psyk funktionshindrade. Servicelägenheter med boendestöd har >10000 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 2701948 tkr.

Bransch

Boende för psyk funktionshindrade

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se