Vetarn

Gruppboende

2120001322

Telefon & Adress

052330742

Smedsgatan 4 A-D

456 31, KUNGSHAMN

Företagsinformation - Gruppboende

Gruppboende är ett företag beläget i KUNGSHAMN, Västra Götaland. Man arbetar främst med Boende för psyk funktionshindrade. Gruppboende har 500 - 999 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 457687 tkr.

Bransch

Boende för psyk funktionshindrade

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se