Vetarn

Stureskolans fritidshem

2120001967

Telefon & Adress

019213121

Box 31320

701 35, ÖREBRO

Företagsinformation - Stureskolans fritidshem

Stureskolans fritidshem är ett företag beläget i ÖREBRO, Örebro. Man arbetar främst med Barnomsorg, annan. Stureskolans fritidshem har >10000 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 3703341 tkr.

Bransch

Barnomsorg, annan

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se