Vetarn

Gruppboende Bataljonen

2120001975

Telefon & Adress

019570081

692 80, KUMLA

Företagsinformation - Gruppboende Bataljonen

Gruppboende Bataljonen är ett företag beläget i KUMLA, Örebro. Man arbetar främst med Servicehus, gruppboende, ålderdomsh. Gruppboende Bataljonen har 1500-1999 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 467305 tkr.

Bransch

Servicehus, gruppboende, ålderdomsh

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se