Vetarn

Lindesbergs kommun Barn- & utbildningsförvaltningen

2120002015

Telefon & Adress

058181000

711 80, LINDESBERG

Hemsida & E-post

http://www.lindesberg.se

Företagsinformation - Lindesbergs kommun Barn- & utbildningsförvaltningen

Bergslagens miljö- och byggförvaltning (BMB) är en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Lindesbergs kommun är värdkommun.Samverkansavtal mellan de fyra kommunerna styr verksamheten och anger att BMB skall: bygga upp och verkställa en väl fungerande kommunal myndighetsutövning inom miljö-, bygg- och trafikområdena till minst den servicenivå som styrande lagstiftning anger. bygga upp och efter behov och resurstillgång tillhandahålla en god samlad kompetens för kommunspecifika frågor för var och en av de samverkande kommunerna kring övergripande miljöfrågor, översiktsplanering, naturvårdsfrågor, mark- och exploateringsfrågor, trafik/kommunikationsfrågor, energirådgivning mm.

Bransch

Administration grund-& gymnasieskola

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se