Vetarn

Landstinget i Uppsala län Habilitering & hjälpmedel

2321000024

Telefon & Adress

0186116230

Box 26074

750 26, UPPSALA

Hemsida & E-post

http://www.lul.se/hoh/

Företagsinformation - Landstinget i Uppsala län Habilitering & hjälpmedel

Landstinget i Uppsala län Habilitering & hjälpmedel är ett företag beläget i UPPSALA, Uppsala. Man arbetar främst med Specialistsjukvård, ej på sjukhus. Landstinget i Uppsala län Habilitering & hjälpmedel har >10000 stycken anställda. Omsättningen har uppgått till 10586000 tkr.

Bransch

Specialistsjukvård, ej på sjukhus

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se