Vetarn

Casco Adhesives AB

5560045311

Telefon & Adress

087434000

Box 11538

100 61, STOCKHOLM

Hemsida & E-post

http://www.akzonobel.com/cascoadhesives

Företagsinformation - Casco Adhesives AB

Casco Adhesives AB är ett företag beläget i STOCKHOLM, Stockholm. Man arbetar främst med Administrativ företagsverksamhet. Casco Adhesives AB har 200 - 499 stycken anställda. Företagets VD är Stefan Groot. Omsättningen har uppgått till 1064362 tkr.

Bransch

Administrativ företagsverksamhet

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se