Vetarn

Bests Equipmemt AB

5564724598

Telefon & Adress

058638400

Box 18

691 21, KARLSKOGA

Företagsinformation - Bests Equipmemt AB

Bests Equipmemt AB är ett företag beläget i KARLSKOGA, Örebro. Man arbetar främst med Plasthalvfabrikatindustri. Bests Equipmemt AB har 1 - 4 stycken anställda. Företagets VD är Lars Best. Omsättningen har uppgått till 2477 tkr.

Bransch

Plasthalvfabrikatindustri

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se