Vetarn

cAdgEn AB

5567483630

Telefon & Adress

040480088

Bygdestigen 14

247 72, GENARP

Företagsinformation - cAdgEn AB

cAdgEn AB är ett företag beläget i GENARP, Skåne. Man arbetar främst med Energi-, miljö- & VVS-tekn konsult. cAdgEn AB har 1 - 4 stycken anställda. Företagets VD är Anne Ekqvist. Omsättningen har uppgått till 666 tkr.

Bransch

Energi-, miljö- & VVS-tekn konsult

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se