Vetarn

Månadens Bok

9020038106

Telefon & Adress

086968550

Box 3159

103 63, STOCKHOLM

Hemsida & E-post

http://www.manadensbok.se

Företagsinformation - Månadens Bok

Månadens Bok är ett företag beläget i STOCKHOLM, Stockholm. Man arbetar främst med Bokförlag. Månadens Bok har 0 stycken anställda. Företagets VD är Jesper Monthán. Omsättningen har uppgått till 172490 tkr.

Bransch

Bokförlag

Alla företag

Kontakt: help@vetarn.se