Vetarn

Jordbruksverket Växtskyddscentralen

040415000

Box 12

230 53, ALNARP

Posten

040415023

230 53, ALNARP

Peter Gaunitz AB

040464636

Box 46

230 53, ALNARP

SP Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut AB

040164035

Box 56

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Fak f landskapsplan trädgård- &

040415000

Box 52

230 53, ALNARP

Klangs VVS Service AB

040460000

Box 60

230 53, ALNARP

Jordbruksverket Vattenenheten

040415000

Box 12

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet Lantbrukets byggnadsteknik LBT

040415000

Box 86

230 53, ALNARP

Avelsföreningen för Svensk Låglandsboskap

040463040

Box 67

230 53, ALNARP

AB Julius Fritid & Nöjen

0462804500

Box 151

230 53, ALNARP

Svensk Sockerbetsforskning Stiftelsen

Box 75

230 53, ALNARP

Svenska Betodlarna ek för

040464057

Box 75

230 53, ALNARP

Svalöf Consulting AB

040460960

Box 13

230 53, ALNARP

Stockholm Uppsala Frö- & Oljeväxtodlare Ek För

Box 96

230 53, ALNARP

SMP Svensk Maskinprovning AB

0105166400

Box 56

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f sydsvensk skogsvetenskap

040415000

Box 49

230 53, ALNARP

Fernqvist Innovation AB

040463525

Box 25

230 53, ALNARP

Movium

040415000

Box 54

230 53, ALNARP

Legris Scandinavia AB

0406424000

Box 33

230 53, ALNARP

Nordiska Genbanken

040536640

Box 41

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Omr f Växtförädling & Bioteknik

040415000

Box 101

230 53, ALNARP

Horticonsult Alnarp

040414650

Pilgatan 4

234 31, LOMMA

Sveriges Lantbruksuniversitet Inst f biometri & informatik

040415236

Box 35

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Område Landskapsarkitektur

040415000

Box 58

230 53, ALNARP

SLU Inst f trädgårdsvetenskap

040415000

Box 55

230 53, ALNARP

Alp-Fisk

040415000

Box 69

230 53, ALNARP

Sveriges Frö- & Oljeväxtodlares ek för

040462080

Box 96

230 53, ALNARP

Svensk Raps AB

040462080

Box 96

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Alnarpsbiblioteket

040415050

Box 51

230 53, ALNARP

Akademiska Hus Syd AB

040311300

Box 50

230 53, ALNARP

Julius Production AB

0462804500

Box 151

230 53, ALNARP

Den Nya Teatern i Malmö AB

Box 151

230 53, ALNARP

Sveriges lantbruksuniversitet SLU Inst f Landskapsutveckling

040415000

Box 66

230 53, ALNARP

Julius Biljettservice AB

0775700400

Box 151

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU IT-enheten

040415318

Box 35

230 53, ALNARP

Julius Biljettservice AB

0775700400

Box 151

230 53, ALNARP

Solrosens Förskola

040465220

Box 70

230 53, ALNARP

Södra Sveriges Frö- & Oljeväxtodlare ek för

040462080

Box 96

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Informationsavdelningen

040415000

Box 52

230 53, ALNARP

Betodlarnas Service AB

040464045

Box 75

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f växtvetenskap

040415000

Box 44

230 53, ALNARP

Scandinavian Biotechnology Research (scanbires) AB

040415000

Box 158

230 53, ALNARP

Alnarp Landskap & Trädgård

0709266504

Box 159

230 53, ALNARP

Jordberga Kultur- & Miljöstiftelse

Box 84

230 53, ALNARP

Agrilmiljö

017338051

Elevenborgsvägen 1 B

230 53, ALNARP

Landskapsfabriken i Malmö HB

0704036931

Box 78

230 53, ALNARP

Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning

Box 96

230 53, ALNARP

Mchortica

018341538

Box 32

230 53, ALNARP

Söderslätts Spannmålsgrupp ek för

040532020

Box 84

230 53, ALNARP

Bioessensa HB

0707253883

Box 14

230 53, ALNARP

Skånska Lantbruksmuseét i Alnarp

0705511724

Sliparegatan 9

234 36, LOMMA

Ems Rfid AB

040460040

Kungsgårdsvägen 8

230 53, ALNARP

ScanBi Diagnostics AB

0406928001

Elevenborgsvägen 2

230 53, ALNARP

Arborsyd HB

0707673464

Box 64

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarps egendom

040415225

Box 68

230 53, ALNARP

Mellanrum AB

040461400

Box 91

230 53, ALNARP

Pheronet AB

0707913001

Box 19

230 53, ALNARP

Roger Karlsson Tapetserarverkstad

040461304

Box 76

230 53, ALNARP

Bofab Sverige HB

040465950

Box 31

230 53, ALNARP

Restaurang Alnarp

040460862

Box 15

230 53, ALNARP

Söderslätts Maskin Grupp HB

Box 84

230 53, ALNARP

Arbor Syd AB

040463434

Box 64

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst för växskyddsvetenskap

018671000

Box 44

230 53, ALNARP

Skånska Biobränslebolaget AB

0701600403

Box 84

230 53, ALNARP

Nordic Patent Analyzer AB

040531560

Box 28

230 53, ALNARP

Sven Ingvar Broström

039050339

Ingeryd Alnarp 5

563 93, GRÄNNA

Stina Broström

Ingeryd Alnarp 5

563 93, GRÄNNA

Kolon Landskap & Arkitektur HB

040464551

Box 78

230 53, ALNARP

Grön Kompetens AB

040461680

Box 99

230 53, ALNARP

ScanCap AB

040415544

Box 166

230 53, ALNARP

Physitron AB

0465900430

Kungsgårdsvägen 8 A

230 53, ALNARP

Nordiskt Genresurscenter

040536640

Box 41

230 53, ALNARP

Alnarp Cleanwater Technology AB

040462690

Box 206

230 53, ALNARP

Klang's VVS-Kontroll AB

042144650

Box 60

230 53, ALNARP

Såsäd Syd AB

040465280

Box 84

230 53, ALNARP

Barbara Brass

032062323

Box 259

230 53, ALNARP

Jakob Åhlander

0708634410

Box 306

230 53, ALNARP

PhytoHydrology Europe AB

Box 206

230 53, ALNARP

Johannesson & Co International AB

0406714034

Box 283

230 53, ALNARP

Budde Schou AB

040531560

Box 28

230 53, ALNARP

Alnarps Studentkår (ask)

0708709840

Box 3

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Omr f växtskyddsbiologi

040415000

Box 102

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Omr f hortikultur

040415000

Box 103

230 53, ALNARP

Omr f Agrosystem

040415000

Box 104

230 53, ALNARP

Arnold Towers Holding AB

0739739013

Box 84

230 53, ALNARP

Arnold Tower 3 AB

0709156612

Box 84

230 53, ALNARP

Arnold Tower 2 AB

0709156612

Box 84

230 53, ALNARP

Sveriges Utsädesförening

040415174

Box 52

230 53, ALNARP

Tvärgrönt

Box 331

230 53, ALNARP

Kontakt: help@vetarn.se