Vetarn

Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper

0462227200

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f mekanik & material

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Fritidskontoret Aktiviteten

095114098

923 81, STORUMAN

Miljö & Rymdforskningsinst

098082405

Björkplan 6 A

981 42, KIRUNA

Chalmers Tekniska Högskola AB GBG miljövetenskapliga centrum GMV

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Forskningsrådet för miljö areella näringar & samhällsbyggande

087754000

Box 1206

111 82, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Lärarutbildningsnämndens kansli

061186254

871 88, HÄRNÖSAND

Vetenskapsrådet

0854644000

Box 1035

101 38, STOCKHOLM

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f teknikvetenskap SCI

087909180

100 44, STOCKHOLM

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Fak f naturresurser &

018671000

Box 7082

750 07, UPPSALA

Verket för högskoleservice

087259600

Box 24070

104 50, STOCKHOLM

Överklagandenämnden för Högskolan ÖNH

0856308700

Box 7249

103 89, STOCKHOLM

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Fak f landskapsplan trädgård- &

040415000

Box 52

230 53, ALNARP

Myndigheten för yrkeshögskolan

0102090100

Box 145

721 05, VÄSTERÅS

Lunds Tekniska Högskola Inst f datavetenskap

0462228040

Box 118

221 00, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan för kemivetenskap

087907965

100 44, STOCKHOLM

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Fak f skogsvetenskap

0907868100

Skogsmarksgränd

907 36, UMEÅ

Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Medicinska fakulteten

0907865000

901 87, UMEÅ

Ersta Sköndal högskola AB Inst f socialt arbete

0855505000

Box 441

128 06, SKÖNDAL

Uppsala universitet Historisk-Filosofiska fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Statsvetenskapliga inst

0462228952

Box 52

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f värme- & kraftteknik

0462227510

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggventeskaper

0462229011

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggvetenskaper

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f reglerteknik

0462228780

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper

0462228060

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f Energivetenskaper

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f Energivetenskaper

0462229280

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f arkitektur & byggd miljö

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462229125

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst för Arkitektur och byggd miljö

0462227345

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462227415

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462229503

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro- & systemteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten

0907865317

901 87, UMEÅ

Göteborgs universitet Samhällsvetenskapl fakultetskansli

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Falköpings kommun Arbetsmarknadsenhet

0515777130

521 81, FALKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst f datavetenskap IDA

013281000

581 83, LINKÖPING

Malmö högskola

0406657000

205 06, MALMÖ

Högskolans avskiljandenämnd

0856308700

Box 7249

103 89, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningen

0317861000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Medicinska fakultetens kansli

0462220000

221 85, LUND

Växjö universitet

351 95, VÄXJÖ

Uppsala universitet Teologiska fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Fak f veterinärmedicin &

018671000

Box 7084

750 07, UPPSALA

Uppsala universitet Juridiska fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Medicinska fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Farmaceutiska fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Kansliet f naturvetenskap & teknik

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds Tekniska Högskola Kårhuset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462228640

Tornavägen 3

223 63, LUND

Lunds tekniska högskola Yrkesteknisk högskoleutbildning

043374408

Kronobergsgatan 6

285 37, MARKARYD

Linköpings tekniska högskola Inst f systemteknik ISY

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst f fysik kemi & biologi IFM

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst f ekon & industruell utv IEI

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Matematiska institutionen MAI

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst för ekonomisk & Ind utveckling

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet

013281000

581 83, LINKÖPING

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462229135

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola V-husets bibliotek LTH

0462227360

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Ingenjörshögskolan

042356708

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds Tekniska Högskola Inst f arkitektur & byggd miljö

0462227352

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Enh f Industri & EU-Kontakt

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Mälardalens högskola

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Uppsala universitet

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Uppsala University Education

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Malmö högskola Studentcentrum

0406657200

205 06, MALMÖ

Stockholms läns landsting Novum hälso- & sjukvård

0851777000

Box 4402

102 68, STOCKHOLM

Centrum för Folkhälsa Tobaksprevention

087373500

Västgötagränd 2

118 28, STOCKHOLM

Linköpings universitet Filosofiska fakultetens kansli

013281000

581 83, LINKÖPING

Högskolan Dalarna

023778000

791 88, FALUN

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbyggn

087909418

100 44, STOCKHOLM

Göteborgs universitet

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Lunds Tekniska Högskola Inst för elektrisk mätteknik

0462227526

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Centrum f forskn om funktionshinder

0186113577

Box 563

751 22, UPPSALA

Lunds Tekniska Högskola Inst för elektro- och

0462229179

Box 118

221 00, LUND

Stockholms läns landsting Hälsohögskolan

086902000

Doktorsringen 11

171 65, SOLNA

Göteborgs universitet Fakultetskansliet f Naturvetenskap

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Linköpings universitet Studentcentrum i Linköping

013281000

581 83, LINKÖPING

Lunds Tekniska Högskola Inst f mätteknik & ind elektrotekn

0462227526

Box 118

221 00, LUND

Linköpings tekniska högskola Inst f produktionsekonomi IPE

013281000

581 83, LINKÖPING

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f teknik & hälsa

087906000

Alfred Nobels Allé 10

141 52, HUDDINGE

Vårdhögskolan i Göteborg Kansliet

Box 418

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet

0184717610

Box 2136

750 02, UPPSALA

Stockholms universitet Tekniska avdelningen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Lärarhögskolan i Stockholm

087375545

Rålambsvägen 24

112 59, STOCKHOLM

Lunds tekniska högskola Avd f ind elektrotek & Automation

0462229290

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknisk ekonomi & logistik

0462229146

Box 118

221 00, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan för bioteknologi

087908175

Box 1031

171 21, SOLNA

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462229503

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Språkvetenskapliga fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Göteborgs universitet

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Linköpings Tekniska Högskola Fakultetskansliet

013281000

581 83, LINKÖPING

Lunds universitet Kansliet för Humaniora och Teoligi

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462228638

Gerdagatan 13

223 62, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst elektro- & informationsteknik

0462229179

Box 118

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f elektroteknik

0317721542

412 96, GÖTEBORG

Landstinget Gävleborg Utbildnings- & Kulturförvaltning

026154000

801 88, GÄVLE

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f indust teknik & management

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Fakultetsnämnden

087906000

100 44, STOCKHOLM

Linköpings tekniska högskola Inst f teknik & naturvetenskap ITN

011363000

601 74, NORRKÖPING

Luleå tekniska universitet Samhällsgeograf miljöcentrum

098067018

Box 839

981 28, KIRUNA

Lunds universitet Byrålogen

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Linnéuniversitetet

0772288000

391 82, KALMAR

Lunds Tekniska Högskola Fysiska institutionen

0462229080

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Palais D'Ask

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Mittuniversitetet KIC Kontakt & InformationsCenter

060148600

851 70, SUNDSVALL

Avvecklingsmynd för Nätverk & Samarbete Inom Högre Utbildning

0706034237

103 33, STOCKHOLM

Stockholms universitet Förvaltning Spökslottet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakultet

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Vårdalstiftelsen

0854513550

Box 3210

103 64, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Handelshögskolan Fakultetskansliet

0317861000

Box 601

405 30, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU IT-enheten

040415318

Box 35

230 53, ALNARP

Stockholms läns landsting Samhällsmedicin

0851777000

Box 17533

118 91, STOCKHOLM

Malmö högskola Hälsa & samhälle

0406657491

205 06, MALMÖ

Malmö högskola Kultur och Samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Göteborgs universitet Utbildningsvetenskapl fakulteten

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Högskoleverket

0856308500

Box 7851

103 99, STOCKHOLM

Linköpings tekniska högskola Inst f medicinsk teknik IMT

013281000

581 85, LINKÖPING

Lunds universitet

0462220100

Box 117

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola E-Huset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Kansliet

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462227385

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola A-huset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Studerandeenheten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Ekonomikum

0184710000

Box 513

751 20, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Personalenheten

018671000

Box 7087

750 07, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Ersta Sköndal högskola AB Campus Ersta

0855505000

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Lärarhögskolan i Stockholm

087379696

Box 47308

100 74, STOCKHOLM

Uppsala universitet Kansli f humaniora & samhällsvet

0184711898

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Kansliet f medicin & farmaci

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Altona 1 Personalorganisationerna

0462221111

Box 117

221 00, LUND

Karolinska Institutet Campus Huddinge

0852486350

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Campus Solna

087286350

171 77, STOCKHOLM

Lunds universitet LU Innovation

0462221111

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet LUCSUS

0462220511

Box 170

221 00, LUND

Lunds universitet Kansli HT

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Circle

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Högskolan På Hemmaplan i GGVV-Regionen

0371226870

ArenumAnderstorpsvägen 24

332 36, GISLAVED

Malmö högskola Studerandeförvaltningen

0406657000

205 06, MALMÖ

Mittuniversitetet Kommunikation- & Samverkansavd

061186104

871 88, HÄRNÖSAND

Skolan f elektro- & systemtekn KTH Alfvénlaboratoriets kansli

087907704

100 44, STOCKHOLM

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

045145480

Norra stationsgatan 2B

281 48, HÄSSLEHOLM

Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin

0317860000

Box 400

405 30, GÖTEBORG

SIEPS

084544700

Fleminggatan 20

112 26, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Data- & informationsteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalacampus

023778000

791 88, FALUN

Lunds Tekniska Högskola Inst för arkitektur & byggd miljö

0462227421

Box 118

221 00, LUND

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Stöd & Service

018671300

Box 7075

750 07, UPPSALA

Lunds Tekniska Högskola Biblioteket f arkitektur & design

0462227244

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola E-husets Bibliotek

0462223428

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Fysiska institutionen

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Gävle kommun Samverkan Skola Arbetsliv

026179200

Box 603

801 26, GÄVLE

Högskolan i Gävle Tjänsteforum

08177980

Björnsonsgatan 27

168 43, BROMMA

Uppsala universitet Utbildningsvetenskapliga fakulteten

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Institutet f ekonomisk forskning

0462227811

Box 7080

220 07, LUND

Lunds universitet Medicinska fakulteten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Stockholms läns landsting LAFA Centrum f sexualitet & hälsa

0851778100

Box 17533

118 91, STOCKHOLM

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr

095114000

923 81, STORUMAN

Linnéuniversitetet Nämnden för utbildningsvetenskap

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Luleå tekniska universitet

0920491000

Box 5002

181 05, LIDINGÖ

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggvetenskaper

0462227421

Box 118

221 00, LUND

Göteborgs universitet

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Produktionstekniskt Centrum

0520223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Omr f växtskyddsbiologi

040415000

Box 102

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Omr f hortikultur

040415000

Box 103

230 53, ALNARP

Omr f Agrosystem

040415000

Box 104

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f Husdjurens utfodring & vård

018671000

Box 7023

750 07, UPPSALA

Myndigheten för yrkeshögskolan

0102090100

Box 145

721 05, VÄSTERÅS

Göteborgs Universitet Gemensamma förvaltningen

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Humanvetenskapliga fakultetskansli

0771975000

Mittuniversitetet

831 25, ÖSTERSUND

Fakulteten för naturvetenskap teknik & medier

0771975000

NMT-kansliet

851 70, SUNDSVALL

Skolan f teknikvetenskap SCI Inst f tillämpad fysik

087909180

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f teknikvet komm & lärande

087906000

Osquars Backe 25

114 28, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Filosofiska fakulteten

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Tekniska fakulteten

0920491000

971 87, LULEÅ

Uppsala universitet Centrum f forskn om religion & samh

0184712171

Box 511

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum f multietnisk forskning

Box 521

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum f polisforskning

0184717675

Box 512

751 20, UPPSALA

Göteborgs universitet IT-fakulteten

0317860000

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046177262

221 85, LUND

Uppsala universitet Alma Minor

0184711972

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040331495

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Avd f etnologi m folklivsarkivet

0462227560

Finngatan 8

223 62, LUND

Lunds universitet Litteraturvetenskapl institutionen

0462228461

Box 201

221 00, LUND

Uppsala universitet Ingenjörsutbildningen

0184710000

Box 536

751 21, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f spanska portugisiska &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Filmvetenskapliga institutionen

08162000

Box 27062

102 51, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f reklam & PR

086747930

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Engelska institutionen

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Retek

092072451

Luleå Tekniska Universitet

971 87, LULEÅ

Uppsala universitet Inst f ORKI

0184713830

751 85, UPPSALA

Sahlgrenska akademin Inst f omvårdnad

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f informationsteknologi

0184710000

Box 337

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0184710000

Döbelnsgatan 2

752 37, UPPSALA

Uppsala universitet Teoretisk Elektroteknik

0184710000

Box 534

751 21, UPPSALA

Museion

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0184713482

Box 564

751 22, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f maskinteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Evolutionsmuseet

0184712739

Norbyvägen 22

752 36, UPPSALA

Stockholms universitet Inst f arkeologi & antikens kultur

08163366

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f arkeologi & antikens kultur

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f orientaliska språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Statsvetenskapliga inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Socialantropologiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Konstvetenskapliga institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Historiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Ekonomisk-historiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Juridiska Institutionen Juridicum

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08162000

106 91, STOCKHOLM

Inst f pedagogik och didaktik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Meteorologiska inst MISU

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08163505

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Engelska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f fransk italien & klass språk

08163586

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f nordiska språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Pedagogiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f lingvistik

08162347

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Filosofiska institutionen

08163414

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Slaviska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f organisk kemi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Religionshistoriska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Data- & informationsteknik

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f fysiologi & utvecklingsbio

0184710000

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet International Science Programme ISP

0184713575

Box 549

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Konstvetenskapliga institutionen

0184712887

Box 630

751 26, UPPSALA

Lunds universitet Centrum för Genusvetenskap

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Institutet f bostad- & urbanforskn

0264716500

Box 785

801 29, GÄVLE

Stockholms universitet Sociologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Företagsekonomiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Universitetsförvaltningen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karlstads universitet Inst f ekonomi

0547001555

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Inst f kultur & kommunikation

0547001000

651 88, KARLSTAD

Chalmers tekniska högskola Inst f väg- & trafikplan

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Karlstads universitet Inst f natur & miljö

0547001000

651 88, KARLSTAD

Högskolerestaruanger AB Restaurang Forum/Caffe Prego

019301218

701 82, ÖREBRO

Karlstads universitet Inst f samhällsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462223812

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Karlstads universitet Inst f informationsteknologi

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Juridiska institutionen

0462221000

Box 207

221 00, LUND

Blekinge tekniska högskola Sektionen för hälsa

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Uppsala universitet Inst f fysik & astronomi

0184710000

Box 516

751 20, UPPSALA

Folkuniversitetet

015216368

Sundbyvägen 18

645 51, STRÄNGNÄS

Göteborgs universitet Lab biomedicin

0317860000

Box 415

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907856361

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Nationalekonomiska inst

0462228678

Box 7082

220 07, LUND

Lunds universitet Inst f klinisk neurovetenskap

0462220542

221 84, LUND

Stockholms universitet Naturgeografi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f hälsa vård & samhälle

0462221801

Box 157

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kulturvetenskaper

0462223140

Biskopsgatan 7

223 62, LUND

Örebro universitet ESI/DM-Centret

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Inst f litteraturvetenskap &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f naturgeografi & kvartärgeo

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Museum Gustavianum

0184717571

Akademigatan 3

753 10, UPPSALA

Stockholms universitet Psykologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f musik- och teatervetenskap

08161957

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Kulturgeografiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Genetiska institutionen

08163998

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f geologiska vetenskaper

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Zoologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Akademiska Hus Väst AB

054808330

Universitetsgatan 2

651 88, KARLSTAD

Stockholms universitet Inst f biokemi & biofysik

08162455

106 91, STOCKHOLM

Vattenkraftsutbildning i Jokkmokk

097117373

Kyrkogatan 8 A

962 31, JOKKMOKK

Umeå universitet Betula-projektet

0907869752

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Konsthögskolan i Malmö

040325700

Box 17083

200 10, MALMÖ

Folkuniversitetet Regionkansliet

087894100

Box 6901

102 39, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f etnolog religionsh & genusst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Etnologiska inst m folklivsarkivet

0462224311

Finngatan 8

223 62, LUND

Stockholms universitets Marina Forskningscentrum

0855378580

Norra Askö

619 92, TROSA

Göteborgs universitet Inst f matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitetsbibliotek

086747500

106 91, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f arbetsterapi- & fysioterap

0317735790

Box 111

405 30, GÖTEBORG

Bergianska trädgården

0854591700

Box 50017

104 05, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f odontologi

0317860000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Centrum f forsk om offentlig sektor

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitet Konradsberg

0812076239

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan

0317860000

Box 712

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Statsvetenskapliga institutionen

0317860000

Box 711

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f filosofi lingv & vetensk teo

0317861924

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Mälardalens LedarskapsCentrum

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Stockholms universitet Mikrobiologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Finskspråkiga institutionen

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Konsthögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Örebro universitet Musikhögskolan

019303000

701 82, ÖREBRO

Göteborgs universitet Inst f kulturvetenskaper

0317864515

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Folkuniversitetet Haningekontoret

087410490

Vendelsömalmsvägen 227

136 66, VENDELSÖ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907852652

Norrlands universitetssjukhus

901 87, UMEÅ

Göteborgs universitet Biomedicinska biblioteket

0317863002

Box 416

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Biomedicinskt centrum

0184714087

Box 570

751 23, UPPSALA

Göteborgs universitet Ekonomiska biblioteket

0317861431

Box 670

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Botanik -& miljöbiblioteket

0317862541

Box 461

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Pedagogiska biblioteket

0317862341

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Ekonomikums bibliotek

0184711460

Box 513

751 20, UPPSALA

Linköpings universitet Hälsouniversitetets Bibliotek HUB

013221428

581 85, LINKÖPING

HB Örebro Studentkompaniet

019303748

Örebro Universitet

701 82, ÖREBRO

Luleå tekniska universitet Biblioteket

0920491520

971 87, LULEÅ

Örebro universitetsbibliotek

019303240

701 82, ÖREBRO

Uppsala universitet ILU-biblioteket

0184712410

Box 2136

750 02, UPPSALA

Uppsala universitet Juridiska biblioteket

0184717850

Box 6508

751 38, UPPSALA

Uppsala universitet Geo-biblioteket

0184713360

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Psykologibiblioteket

0184712155

Box 1225

751 42, UPPSALA

Linköpings universitet Universitetsbiblioteket

013281000

581 83, LINKÖPING

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst f Tekn ekonomi & organisation

0317725276

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet

0184712925

Box 823

751 08, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tillämpad mekanik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f sjöfart & marin teknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitet Matematiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Odontologiska fakulteten

0317861000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Folkuniversitetet

086081212

Huddingevägen 349

141 38, HUDDINGE

Örebro universitet Inst f idrott & hälsa

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Inst f material- & miljökemi

08163914

106 91, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f klinisk neurovetenskap

0313431000

431 80, MÖLNDAL

Göteborgs universitet Kristinebergs marina forskningsstn

052318500

Kristineberg 566

451 78, FISKEBÄCKSKIL

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper

052668600

Hättebäcksvägen 8

452 96, STRÖMSTAD

Uppsala universitet Centrum f klinisk med forskn CKMF

0186110000

751 85, UPPSALA

Studentkåren Vid Lärarutbildningar Uppsala Universitet

018120220

Box 256

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Matematikcentrum

0462228550

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462223802

Ekologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet (IVKM) Inst f kliniska vetenskaper

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f fysik & astronomi

0184713848

Box 516

751 20, UPPSALA

Humanistiska Föreningen vid Sthlms Universitet

08167667

Svante Arrhenius väg 33

114 18, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f analytisk kemi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Folkuniversitetet

087531545

Box 102

182 05, DJURSHOLM

Umeå universitet Demografiska databasen

0907869410

Skolgatan 8

930 55, JÖRN

Folkuniversitetet

0858020370

Box 146

177 23, JÄRFÄLLA

Umeå universitet Humanistisk fakultet

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Umeå School of Education kansli

0907865000

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet/KTH Inst f data- & systemvetenskap

08162000

Forum 100

164 40, KISTA

Lunds universitet Inst f kulturvetenskaper

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184710000

Box 593

751 24, UPPSALA

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462227554

Box 201

221 00, LUND

Chalmers magasin

0317722565

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186115172

751 85, UPPSALA

Södertörns högskola

086084000

151 81, SÖDERTÄLJE

Umeå universitet Demografiska databasen

092222800

Storgatan 69

953 32, HAPARANDA

Mälardalens högskola Inst f samhällsteknik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Linköpings universitet Campus Norrköping

011363000

601 74, NORRKÖPING

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907869816

901 87, UMEÅ

Folkuniversitetet Märstakontoret

0859114908

Box 102

195 23, MÄRSTA

Akademin för hälsa vård & välfärd

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Universitetsnytt Stockholms universitet

08164464

106 91, STOCKHOLM

Tegnérgymnasiet

047014420

Lineborgsplan 11

352 33, VÄXJÖ

Malmö högskola Lärarutbildningen

0406657000

205 06, MALMÖ

Teaterhögskolan Malmö

040325565

Box 8100

200 41, MALMÖ

Stockholms universitet Institutet för social forskning

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Kollegiet f samhällsforskning

018557085

Thunbergsvägen 2

752 38, UPPSALA

Naturhumanistiska gymnasiet

0406918300

Regementsgatan 4

211 42, MALMÖ

Umeå universitet Campus Örnsköldsvik

0660292501

Box 843

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Uppsala universitet Centrum f bildanalys

0184713460

Box 337

751 05, UPPSALA

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

040331350

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

205 02, MALMÖ

Malmö högskola Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658476

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658476

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658585

205 06, MALMÖ

Malmö högskola Tandvårdshögskolan Odontologiska Fakulteten

0406658537

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskl Odontologiska fak Avd f klinisk bettfysiologi

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Stockholms universitet Medicinsk strålningsfysik

0851770000

Box 260

171 76, STOCKHOLM

Uppsala universitet Linnémuseum

018136540

Box 15093

750 15, UPPSALA

Umeå Universitet

0703467666

Bergmästaregatan 8

981 33, KIRUNA

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462220438

Box 201

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f informationsvetenskap

0184710000

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinsk cellbiologi

0184714431

Box 571

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaci

0184714000

Box 580

751 23, UPPSALA

Lunds universitet Företagsekonomiska inst

0462220000

Box 7080

220 07, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462229659

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Matematikcentrum

0462228537

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Sociologiska institutionen

0462220000

Box 114

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f fysiologisk botanik

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

0462220773

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f mikrobio dermatol & infekt

046171824

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f astronomi & teoretisk fysik

0462227300

Box 43

221 00, LUND

Inst f Bygg- & miljöteknologi Teknisk vattenresurslära

0462227398

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Mikrobiologiska institutionen

0462220000

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f psykologi

0462220000

Box 213

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046172776

221 85, LUND

Lunds universitet Swegene

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462229295

223 62, LUND

Lunds universitet Tyska institutionen

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f naturgeo & ekosystemanalys

0462228698

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Klassiska & Semitiska inst

0462223393

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Geocentrum

0462220000

221 84, LUND

Lunds universitet Fysiska institutionen

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f geo- & ekosystemvetenskaper

0462223030

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Genetiska institutionen

0462227850

Sölvegatan 29

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f öst- & centraleuropa studier

0462228818

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Ekonomisk-historiska institutionen

0462220000

Box 7083

220 07, LUND

Lunds universitet Zoologiska institutionen

Helgonavägen 3

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f handelsrätt

0462227893

Ole Römers Väg 6

223 63, LUND

Lunds universitet Inst f kulturgeo & eko geografi

0462220000

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f teoretisk fysik

0462229076

Sölvegatan 14 A

223 62, LUND

Lunds universitet LDC

0462220000

Margaretavägen 1 A

222 40, LUND

Lunds universitet Inst f experimentell medicinsk vet

0462220000

221 84, LUND

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

046171000

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173401

221 85, LUND

Lunds universitet Embryologen

0462220000

Biskopsgatan 7

223 62, LUND

Göteborgs universitet Inst f kost- och idrottsvetenskap

0317864200

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för Didaktik & Pedagogisk Profession

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Klassiska & Semitiska inst

0462223393

Box 201

221 00, LUND

Sahlgrenska akademin Inst f omvårdnad

Box 456

405 30, GÖTEBORG

Folkuniversitetet Kursverksamheten

041045500

Västergatan 41

231 64, TRELLEBORG

Umeå universitet Enheten f näringsliv & samhälle

0907865000

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Inst f språk- & litteraturcentrum

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Södertörns högskola Campus Haninge

086084000

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Johannes Hedbergskolan

042385600

Box 7124

250 07, HELSINGBORG

Uppsala universitet Inst f Geofysik

0184712384

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313421861

413 45, GÖTEBORG

Musikhögskolan i Malmö Musiklärarutbildningen

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Röda Korsets Högskola

0858751600

Box 55676

102 15, STOCKHOLM

Folkuniversitetet Kursverksamheten Lunds Universitet

041824900

Säbygatan 17

261 33, LANDSKRONA

Mälardalens högskola Ekonomihögskolan

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Mälardalens högskola Akademin för Utbildning kultur &

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f pedagogik didaktik &

0184712440

Box 2136

750 02, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Lindholmenbiblioteket

0317725784

412 96, GÖTEBORG

Mälardalens högskola Inst f datavetenskap & elektronik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Studenthälsans motionsverksamh

018695280

Sjukhusvägen 2

753 09, UPPSALA

Göteborgs universitet Inst f pedagogik & didaktik

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Juridiska fakulteten

0462221115

Box 207

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184712255

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

AB Centek Vid Luleå Tekniska Universitet

0910585407

931 87, SKELLEFTEÅ

Konstskolan i Kristianstad

044207640

Föreningsgatan 1

291 33, KRISTIANSTAD

Lunds universitet Centrum f Öst & Sydöstasienstudier

0462220358

Forskningsbyn Ideon

223 70, LUND

Uppsala universitet Inst f Informationsteknologi

0184710000

Box 337

751 05, UPPSALA

Folkuniversitetet

035106900

Åkersgränd 1

302 95, HALMSTAD

Linköpings Universitet Inst f klin & experimentell med IKE

0101030000

581 83, LINKÖPING

Folkuniversitetet Eskilstuna

Kungsgatan 67

632 21, ESKILSTUNA

Örebro universitet Pedagogiska institutionen

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Kriminologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Statistiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Folkuniversitetet

034612960

Kvarngatan 2

311 32, FALKENBERG

Linköpings universitet Inst f tematisk utbildn & forskning

011363000

601 74, NORRKÖPING

Uppsala universitet Inst f kultur & bibl studier

0184710000

Trädgårdsgatan 14

753 09, UPPSALA

Stockholms universitet Inst f materital- & miljökemi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Inst f konst kommunik & lärande

0920491000

971 87, LULEÅ

Stockholms universitet Inst f molekylärbiologi &

08164149

Arrheniuslaboratorierna F2-4

106 91, STOCKHOLM

Blekinge tekniska högskola Campus Karlshamn

0455385000

Box 214

374 24, KARLSHAMN

Göteborgs universitet Inst f data- & informationsteknik

0317721000

405 30, GÖTEBORG

Akademin för utbildning kultur & kommunikation

0211017344

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

901 87, UMEÅ

Fackliga organisationer Uppsala universitet

0184710000

Box 533

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Biologibiblioteket

0184716434

Villavägen 9

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184710000

Box 591

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Musikinstitutionen Musicum

018532038

Kyrkogårdsgatan 4

753 12, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum f multietnisk forskning

0184712359

Box 521

751 20, UPPSALA

Lunds universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0462228530

221 84, LUND

Umeå Universitet Arkitekthögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Centrum f genusvetenskap

0184717976

Box 634

751 26, UPPSALA

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

0462221282

Stora Gråbrödersgatan 16

222 22, LUND

Folkuniversitetet Kursverksamheten

0455367870

Ronnebygatan 42

371 33, KARLSKRONA

Hälsouniversitetet

581 83, LINKÖPING

Institutet för Fastighetsrättslig Forskning IFF

0184710000

Box 512

751 20, UPPSALA

Mälardalens Högskola Flygteknikcentrum

021122950

Hässlögatan

721 31, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Institutet f rymdfysik

0184710000

Box 537

751 21, UPPSALA

Blekinge tekniska högskola

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907869265

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Inst f kemiteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Rymd- & geovetenskap

412 96, GÖTEBORG

Montessoriskolan Regnbågen

0480411065

Djurängsvägen 33

393 54, KALMAR

Lunds Konstskola Folkuniversitetet

046197700

Box 2116

220 02, LUND

Uppsala universitet Linnés Hammarby

0184712838

Linnés Hammarby

755 98, UPPSALA

Handelshögskolan Institutionen för Kulturgeografi & ekonomisk geografi

0317861000

Box 630

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Enh f IT-service

0317860000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Psykologiska institutionen

0317860000

Box 500

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f odontologi

0317860000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317863400

Box 431

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Informationscent f ovanliga studie

0317865590

Box 400

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317866200

Box 435

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0317863290

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Musikhögskolan

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317861000

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Data- & informationsteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f termo & fluiddynamik

0317721400

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f geoteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723080

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f tekn ekonomi & organisation

0317721238

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Administration & service

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f konstruktion & mekanik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317722750

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317722770

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f elektromagnetik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f biologisk grundutbildning

0184714686

Norbyvägen 14

752 36, UPPSALA

Umeå universitet Inst f tillämpad utbildningsvetensk

0907866512

901 87, UMEÅ

Handelshögskolan Ekonomisk-historiska institutionen

0317861000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för spårk & litteratur

0317864585

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga inst

0317864561

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Umeå universitet Designhögskolan

0907866996

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856190

901 87, UMEÅ

Zornsamlingarna

025016560

Box 32

792 21, MORA

Handelshögskolan Juridiska institutionen

0317864960

Box 650

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856061

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tillämpad mekanik

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856111

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865954

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Institutionen för Fysik

098079180

Box 812

981 28, KIRUNA

Sahlgrenska akademin Institutionen för medicin

0313431000

SU/Mölndal Kn-huset plan 6

431 80, MÖLNDAL

Karlstads universitet Inst f ingenjörsvetensk fysik och

0547001235

651 88, KARLSTAD

Göteborgs universitet Klassiska institutionen

0317731980

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f språk & litteraturer

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvetenskaper

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f slaviska språk

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f romanska språk

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Engelska institutionen

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f Historiska studier

0317864510

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Sahlgrenska akademin Inst f samhällsmedicin

0317860000

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Lunds universitet Vita Huset

0462220000

Östra Vallgatan 14

223 61, LUND

Göteborgs universitet Inst för växt- & miljövetenskaper

0317860000

Box 461

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434216

416 85, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313428225

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313421000

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313424088

Bruna stråket 16

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313428503

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313427673

Sahlgrenska universitestssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Studentbiblioteket

0184712919

Box 510

751 20, UPPSALA

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317864605

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Högskolan för fotografi

0317861000

Box 141

405 30, GÖTEBORG

Högskolan för scen & musik

0317860000

Box 210

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Konsthögskolan Valand

0317865100

Box 132

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitet Juridiska institutionen

08161282

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907856997

901 87, UMEÅ

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434724

416 85, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f socialt arbete

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f biologisk grundutbild

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f genetik mikrobiologi &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Systemekologiska instutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f geo- & ekosystemvetenskaper

0462223960

Sölvegatan 13

223 62, LUND

Handelshögskolan vid Gbgs univ School of Executive Education

0317865870

Box 600

405 30, GÖTEBORG

Tidskriften Orientaliska Studier

08162510

Stockholms universitet

106 91, STOCKHOLM

Södertörns högskola Inst f ekonomi & företagande

086084000

141 89, HUDDINGE

Ersta Sköndal högskola AB Inst f diakoni kyrkomusik & teologi

0855505000

Box 441

128 06, SKÖNDAL

Stockholms universitet Humanistiska fakultetskansliet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Juridiska fakultetskansliet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Pedagogiska institutionen

0184711652

Box 2136

750 02, UPPSALA

Umeå universitet Enh f Polisutbildning

0907865000

901 87, UMEÅ

Mälardalens Högskola i Västerås KB

721 87, VÄSTERÅS

Linköpings universitet Inst f tillämpad lärarkunskap

013281000

581 83, LINKÖPING

Svenska Historiska Föreningen

086125876

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Samhällsvetenskapliga

08162900

106 91, STOCKHOLM

Lantmäteriet Skåne Län

0771636363

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Fortbildningsavd f skolans

0184717967

Box 2136

750 02, UPPSALA

Chalmers Lindholmen högskola AB Ingenjörshögskolan

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Örebro universitet Hälsoakademin

019303000

701 82, ÖREBRO

IT-universitetet i Göteborg

0317723523

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Hälsohögskolan i Umeå

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Campus Skellefteå

0910787217

Campus

931 87, SKELLEFTEÅ

Göteborgs universitet Inst f journalist medier & kommunik

0317861000

Box 710

405 30, GÖTEBORG

Södertörns högskola Campus Haninge biblioteket

086084921

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Lunds universitet Studenthälsan

0462224377

Box 117

221 00, LUND

Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå

0907867253

Samverkanshuset

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Historiska institutionen

0462227947

Box 2074

220 02, LUND

Lunds universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0462228570

BMC C12

221 84, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitetsbibliotek Asienbiblioteket

08162208

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907852769

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kvinnor & barns hälsa

0186115983

751 85, UPPSALA

Lunds universitet Kemicentrum

0462228339

Box 124

221 00, LUND

Studenternas Hus Karlstads Universitet

0547001485

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Inst f konst- & musikvetenskap

0462228392

Box 117

221 00, LUND

Göteborgs universitet Kurs- & tidningsbiblioteket

0317862720

Box 600

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Medicinska biblioteket

018663531

751 85, UPPSALA

Naturvetenskapligt-Tekniskt Centrums Bibliotek

0184712924

Box 530

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Universitetsbiblioteket

0184713355

Gamla Torget 3

753 20, UPPSALA

Uppsala universitet Baltic university programme

0184711840

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Umeå universitet Abisko naturvetenskapliga station

098040021

Box 62

981 07, ABISKO

Malmö högskola Teknik & Samhälle

0406657102

205 06, MALMÖ

Blekinge tekniska högskola

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Uppsala universitet Centrum f Didaktik

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Lunds universitet Konsthögskolan i Malmö

040325722

Box 17083

200 10, MALMÖ

Chalmers Tekniska Högskola Centrum f kunskapsbildning &

0317728582

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Kyrkohistoriska arkivet

0462229661

Allhelgona Kyrkogata 8

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f kulturvetenskaper

0462220956

Biskopsgatan 7

223 62, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317728030

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723127

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Matematikcentrum

0462227489

Box 118

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f teknisk mekanik

0317721500

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet IT Ledning

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f pedagogik & specialped

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Handelshögskolan Inst för nationalekonomi med statistik

0317860000

Box 640

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Zoologiska institutionen

0317860000

Box 463

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Inst f kulturgeo & eko geografi

0462220000

Sölvegatan 6

223 62, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462228425

Ekologihuset

223 62, LUND

Ersta Sköndal högskola AB Inst f diakoni kyrkomusik & teologi

0855505011

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Folkuniversitetet

036166400

Skolgatan 12

553 16, JÖNKÖPING

Lunds universitet Petzällska Villan

0462220000

Finngatan 16

223 62, LUND

Lunds universitet Gatuhuset

0462220000

Helgonabacken 14

223 62, LUND

Stockholms universitetsbibliotek Biologibiblioteket

08164100

106 91, STOCKHOLM

Teaterhögskolan

0920493152

971 87, LULEÅ

Uppsala universitet Inst f informationsteknologi

0184713074

Box 337

751 05, UPPSALA

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313424036

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Blekinge tekniska högskola Sektion f teknokultur humaniora &

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Lunds universitet Romanska institutionen

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Umeå universitet Universitetsbiblioteket

0907865693

901 74, UMEÅ

Södertörns högskola Inst f genus kultur & historia

086084000

141 89, HUDDINGE

Stockholms universitet Inst f neurokemi

08164268

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Social- & beteendevet biblioteket

0462220990

Box 42

221 00, LUND

Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen

0462223691

Box 42

221 00, LUND

Linköpings universitet Inst f språk & kultur ISK

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f beteendevet & lärande IBL

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f tema

013281000

581 83, LINKÖPING

Dansgymnasiet Folkuniversitetet

013102080

Box 433

581 04, LINKÖPING

Sahlgrenska akademin inst f neurovetenskap & fysiologi

0317861000

Box 455

405 30, GÖTEBORG

Hälsouniversitetet Sjuksköterskeutbildningen

011222801

601 74, NORRKÖPING

Blekinge tekniska högskola Sekt f teknokultur humaniora &

0455385301

371 79, KARLSKRONA

Örebro universitet Handelshögskolan

019303000

701 82, ÖREBRO

Lunds universitet Centrum f teologi & relionvetenskap

0462229040

Allhelgona Kyrkogata 8

223 62, LUND

Linköpings universitet Inst f religion & kultur IRK

013281809

581 83, LINKÖPING

Stift för Främj Av Ekon Forsk vid Lunds Universitet

Skeppsbron 2

211 20, MALMÖ

Sahlgrenska akademin Inst f medicin

Box 454

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kirurgiska disciplinerna

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f särskilda specialiteter

0317736888

Box 452

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f miljövetenskap- & kulturvård

0317733743

Box 464

405 30, GÖTEBORG

Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte Akademin

019303000

Box 1

712 02, GRYTHYTTAN

Folkuniversitetet

0114741200

Kvarngatan 34

602 40, NORRKÖPING

Blekinge tekniska högskola

0455385502

371 79, KARLSKRONA

Örebro Teologiska Högskola

019307750

Box 1623

701 16, ÖREBRO

Folkuniversitetet

0155289201

Slottsgatan 19

611 32, NYKÖPING

Linköpings universitet Estetiska institutionen ESI

013281000

581 83, LINKÖPING

Uppsala universitet Inst f läkemedelskemi

0184714340

Box 574

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f läkemedelskemi

0184714374

Box 574

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186115672

751 85, UPPSALA

Stift Umeå Univgästhem Lars Färgares Gård

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet Inst f fransk italien & klass språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karlstads universitet

0547001000

651 88, KARLSTAD

Uppsala universitet Tidskriften Universen

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Webbtidningen LTU Nyheter

0920491622

971 87, LULEÅ

Lunds universitet Inst f öst- & centraleuropa studier

0462228818

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f öst- & centraleuropa studier

0462227601

Finngatan 12

223 62, LUND

Blekinge tekniska högskola Sektionen f management

0455385300

371 79, KARLSKRONA

Blekinge tekniska högskola Sektionen f teknik

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Växjö universitet Inst f industriella

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907854489

Byggn 6 M

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen

0907867152

901 87, UMEÅ

Örebro universitet Samverkanskansliet

019303000

701 82, ÖREBRO

Örebro universitet

019303000

701 82, ÖREBRO

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907851331

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852301

901 85, UMEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f system- & rymdteknik

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbyggnadsteknik

0920491453

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f ekonomi teknik & samhälle

0920491000

971 87, LULEÅ

Umeå universitet Pedagogiska institutionen

0907865000

Mediagränd 14

901 87, UMEÅ

Ersta Sköndal högskola AB Inst f vårdvetenskap

0855505000

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Karlstads universitet Samhällsvetenskap

0547002536

651 88, KARLSTAD

Södertörns högskola Inst f komm teknik & design

086084000

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Uppsala universitet Inst f genetik

0184710000

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f psykologi

0184710000

Box 1225

751 42, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f idé & lärdomshistoria

0184711477

Box 629

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen

0184710000

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysikalisk & analytisk kemi

0184713260

Box 518

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f nordiska språk

0184711271

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f moderna språk

0184711297

Box 636

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Tyska institutionen

0184711331

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Slaviska institutionen

0184711297

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184717184

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f klassiska språk

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184710000

Box 511

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen

0184713413

Box 514

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Sociologiska Institutionen

0184711184

Box 624

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Nationalekonomiska institutionen

0184710000

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Ekonomisk Historiska Inst

0184711218

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Finsk-ugriska institutionen

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Litteraturvetenskapliga inst

0184712950

Box 632

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Engelska institutionen

0184711246

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f lingvistik & filologi

0184712252

Box 635

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Juridiska institutionen

0184710000

Box 512

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Företagsekonomiska Institutionen

0184711976

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysikalisk & analytisk kemi

0184713650

Box 579

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184712770

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184712800

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysik & astronomi

0184710000

Box 516

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Kemiska institutionen

0184713710

Box 599

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712675

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Kulturgeografiska institutionen

0184712547

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184712509

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712700

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186114260

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186119097

Dag Hammarskjölds väg 17

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

Box 596

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Institutionen för teknikvetenskaper

0184713004

Box 534

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712850

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f naturvetn mikrobiologi

0184714000

Box 596

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184714501

Box 591

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap BMC

0184714694

Box 593

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f biokemi & organisk kemi

0184714000

Box 576

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184714307

Box 591

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaci

0184714000

Box 580

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f läkemedelskemi

0184714207

Box 574

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f genetik & patologi

0184714000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Konstvetenskapliga Institutionen

0184712887

Box 630

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f arkeologi & antik historia

0184712093

Box 626

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f arkeologi & antik historia

0184712083

Box 626

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysik & astronomi

0184713848

Box 516

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Matematiska institutionen

0184713200

Box 480

751 06, UPPSALA

Uppsala universitet Filosofiska institutionen

0184717350

Box 627

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

018503465

Box 1024

751 40, UPPSALA

Umeå universitet Inst f psykologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Blekinge tekniska högskola Inst f programvaruteknik &

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Uppsala universitet Linnéträdgården

0184712576

Linnégatan 6

753 32, UPPSALA

Högskolan för Scen & Musik

0317861000

Box 210

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f kostvetenskap

0184712212

Box 560

751 22, UPPSALA

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865262

901 87, UMEÅ

Linköpings universitet Holding AB

013288989

Teknikringen 10 3tr

583 30, LINKÖPING

Uppsala universitet Vårdbiblioteket

0184716635

Döbelnsgatan 2

752 37, UPPSALA

Göteborgs universitetsbibliotek

0317861745

Box 222

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f Idé & lärdomshistoria

0184711577

Box 629

751 26, UPPSALA

Umeå universitet Inst f naturvetenskapernas och

0907866460

Naturvetarhuset hus A plan 5Johan Bures väg 16

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet Zoologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f svenska &

0907865000

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Alba Ecological Information Institute

086747400

Kräftriket 2 B

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f Fysik och astronomi

0184713059

Box 516

751 20, UPPSALA

Stift Kursverksamheten vid Göteborgs Universitet

0520505060

Box 133

461 23, TROLLHÄTTAN

Äpplet Montessoriförskola

03536519

Steglitsvägen 4

302 40, HALMSTAD

Umeå universitet Inst f datavetenskap

0907866127

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907855000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f informatik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f Ekologi miljö & geovetenskap

0907869559

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet The Svedberg-laboratoriet

0184713845

Box 533

751 21, UPPSALA

Lunds universitet Kampradhuset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184714010

Box 591

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysikalisk & analytisk kemi

0184714541

Box 577

751 23, UPPSALA

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907851151

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin &

0907865000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Enh f medicin

0907852652

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852301

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f mikrobiologi

0907856775

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907854489

Byggn 6 M

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Matematiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907851511

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865123

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f idé- och samhällsstudier

0907865509

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Enh f Yrkes- & miljömedicin

0907851700

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad psykologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865670

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad fysik & elektronik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f utb i biologi miljö-& geovet

0907865000

901 87, UMEÅ

Seko-Civil Klubb Västerbotten

090771103

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Sektionen f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f innovationsteknik

0317722494

412 96, GÖTEBORG

Akademihotellet

018155190

Övre Slottsgatan 5 A

753 10, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

0184717283

Box 534

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Centr f miljö- & utvecklingsstudier

0184717294

Svartbäcksgatan 9

753 20, UPPSALA

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet

0406065580

Stortorget 17 1tr

211 22, MALMÖ

Uppsala universitet Avd f Replikationsenzymologi

0184714000

Box 584

751 23, UPPSALA

Örebro universitet Samhällsvetenskapliga institutionen

019303030

701 82, ÖREBRO

Umeå naturvetar & teknologkår NTK

0907869290

Umeå universitet MIT-huset plan 3

901 87, UMEÅ

Folkuniversitetet

046197700

Box 2116

220 02, LUND

Göteborgs universitet Institutionen För Fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171212

221 85, LUND

Luleå tekniska universitet

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f ekonomi teknik & samhälle

0920491000

971 87, LULEÅ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171816

221 85, LUND

Föreningen Handikappforskn Vid Uppsala Universitet

018662226

Box 170047

750 17, UPPSALA

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040338325

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

040391061

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

046173171

221 85, LUND

Umeå universitet Transportforskningsenheten TRUM

0907865540

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet Tolk- & Översättarinstitutet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Institutet f internationell ekonomi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f molekylärbiologi

0184714000

Box 590

751 24, UPPSALA

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173301

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040338710

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

040171000

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

0462220542

BMC A11

221 84, LUND

Lunds universitet Inst f hälsa vård & samhälle

0462220000

Box 157

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Umeå centrum f molekylär medicin

0907854437

901 87, UMEÅ

Föreningen Studentidrott Luleå

0920492460

971 87, LULEÅ

Zoologiska museet Lunds universitet

0462229330

Helgonavägen 3

223 62, LUND

Stockholms universitet Botaniska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Religionsvetenskap och teologi

0907867624

901 87, UMEÅ

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0317862950

Box 412

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317863450

Box 440

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f ekologi miljö & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Enh f dermatologi & venereologi

0907852051

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f idé- & samhällstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekonomisk historia

0907865385

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865796

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865796

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907866238

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865117

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysiologisk botanik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f företagsekonomi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

0907850000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865117

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Ekologi miljö- & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f konstvetenskap

0907865409

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f matematik & matematisk

0907865225

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst för Klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

0907850000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Juridiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Statistiska institutionen

0907865213

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f socialt arbete

0907869870

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f folkhälso-& vårdvetenskap

0186110000

Box 564

751 22, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ORKI

0186114757

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kvinnors & barns hälsa

0186115983

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ORKI

0186115538

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186115135

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186114969

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186110229

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186115165

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186115243

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186112550

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186112676

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184714185

Box 572

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0184714465

Box 596

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f freds & konfliktforskning

0184710000

Box 514

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f informationsteknologi

0184710000

Box 337

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f Afro-Asiatiska språk

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Göteborgs universitet Konstnärliga fakultetskansliet

0317861000

Box 141

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f Farmaci

0184714000

Box 586

751 23, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Akademien f Humaniora Utbildning & Samhällsvetenskap

019303000

701 82, ÖREBRO

Akademin för naturvetenskap & teknik

019303000

701 82, ÖREBRO

Lunds universitet Inst för kliniska vetenskaper

040333759

Universitetssjukhuset MAS

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f medicinska studieåret 5

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331751

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331664

Ing 108 plan 2

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Medicinska institutionskansliet

040391000

CRC ingång 72 hus 92 plan11

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040332993

Universitetssjukhuset

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331276

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f medicinska studieåret 5

040334101

205 02, MALMÖ

Lunds Universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171620

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046177501

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171247

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f klinisk neurovetenskap

046172142

221 85, LUND

Lunds universitet Opus-institutionen

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin

046173351

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f mikrobio dermatol & infekt

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kardiop & renalveten-etik

046171909

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173001

221 85, LUND

Lunds universitet Sekt f hälsoekonomi & rättsmedicin

046333910

Sölvegatan 25

223 62, LUND

Lunds universitet Tornbladinstitutet

0462227535

Biskopsgatan 7

223 62, LUND

Lunds universitet Rättssociologiska enheten

0462228810

Box 42

221 00, LUND

Lunds universitet Zoofysiologiska institutionen

0462220000

Helgonavägen 3 B

223 62, LUND

Lunds universitet Juridiska fakulteten

0462221000

Box 207

221 00, LUND

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658520

205 06, MALMÖ

Växjö universitet Matematiska & systemtekniska inst

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Hälsouniversitetet Inst f medicin & vård IMV

013281000

581 85, LINKÖPING

Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317861000

412 96, GÖTEBORG

Hälsouniversitetet Inst f nervsystem & rörelseorgan

581 85, LINKÖPING

Göteborgs universitet Inst f marin ekologi

0317860000

Box 461

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317860000

Box 432

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för historiska studier

0317861000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Etnologiska institutionen

0317861971

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f litteratur idéhist & religio

0317861115

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f lingvistik

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f socialantrop forskning

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Hjärt- & kärlinstitutionen

0313421333

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317722900

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Ins f neurovetenskap

0184714390

Box 587

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0186115025

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186115365

Akademiska sjukhuset

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184714501

Box 591

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f läkemedelskemi

0184714374

Box 574

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f informatik och media

0184713321

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0184714069

Box 581

751 23, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0910585380

931 87, SKELLEFTEÅ

Södertörns högskola Inst f Livsvetenskaper

086084000

141 89, HUDDINGE

Södertörns högskola Inst f kultur & kommunikation

086084000

141 89, HUDDINGE

Vetenskapsrådet Tema K

013281000

581 83, LINKÖPING

Sahlgrenska akademin Inst f invärtesmedicin

0313434243

416 85, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f medicin

0313421103

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet

0317862109

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317860000

Box 430

405 30, GÖTEBORG

Södertörns högskola Inst f soc idéhist samtidshist &

086084000

141 89, HUDDINGE

Humanistiska & Teologiska Studentk Åren Vid Lunds Universitet

0462223927

Box 201

221 00, LUND

Umeå universitet IT-stöd och systemutveckling ITS

0907866100

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f nationalekonomi

0907866142

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0184716308

Box 564

751 22, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum för Rysslandsstudier

0184711697

Box 514

751 20, UPPSALA

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fak Avd för Endodonti

0406658561

205 06, MALMÖ

Södertörns högskola Inst f språk & kultur

086084000

141 89, HUDDINGE

Södertörns högskola Inst f samhällsvetenskaper

086084000

141 89, HUDDINGE

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865158

901 87, UMEÅ

Linköpings universitet Inst f tematisk utbildn & forskning

011363000

601 74, NORRKÖPING

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f klinisk neurovetenskap

0313424472

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Södertörns högskola Inst f kommunikation medier & IT

086084000

141 89, HUDDINGE

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228349

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Statistiska institutionen

0462220000

Box 743

220 07, LUND

Kursverksamheten vid Sthlms Universitet

086006200

Box 10074

121 27, STOCKHOLM-GLOBEN

Södertörns högskola Centrala campus Flemingsberg

086084000

141 89, HUDDINGE

Umeå universitet Inst f kultur- & medievetenskaper

0907865785

901 87, UMEÅ

Göteborgs universitet Inst f metodik i lärarutb

0317732000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Karlstads universitet Inst f utbildningsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Stiftelsen Gästforskarbostäder GBG:s Universitet

0705472225

Alafors Kyrkväg 31

434 96, KUNGSBACKA

Roslagens Högskola AB

0176208860

Baldersgatan 25

761 50, NORRTÄLJE

Uppsala universitet Inst f med biokemi & mikrobiologi

0184716655

Box 582

751 23, UPPSALA

Vetenskapsrådet Stockholms universitet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Malmö högskola Kultur & Samhälle SMS Inst f språk migr & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Organisationskommitté för Malmö högskola

0406657000

Gråbrödersgatan 2

211 21, MALMÖ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856172

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet Fysikum

0855378600

106 91, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Inst f tillämpad kemi & geovetenska

0920491000

971 87, LULEÅ

Umeå Tekniska Fysiker

901 87, UMEÅ

Göteborgs universitet Högskolan f Design & Konsthantverk

0317860000

Box 131

405 30, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0920491000

971 87, LULEÅ

Sahlgrenska akademin Inst f särskilda specialiteter

0313428504

413 45, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Sirius laboratoriet

0920491000

971 87, LULEÅ

Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Göteborgs universitet Sociologiska institutionen

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f pedagogik och lärande

0920491282

971 87, LULEÅ

Mälardalens högskola

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för innovation design & teknik

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Uppsala universitet Inst f ORKI UAS

0186110000

751 85, UPPSALA

Umeå universitet Ins f kirurgisk & periop vetensk

0907851746

901 85, UMEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg & naturresurser

0920491000

971 87, LULEÅ

Handelshögskolan Statistiska forskningsenheten

0317861000

Box 660

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Sociologiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Avd för IT och inköp

0184717900

Box 887

751 08, UPPSALA

Mälardalens Högskola Högskole Centrum

0155248984

611 83, NYKÖPING

Lunds universitet Trafikflyghögskolan

0435445400

Drottningvägen 5

264 51, LJUNGBYHED

Akademibokhandeln

086747206

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Neutronforskningslaboratoriet

0184712631

Box 525

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184712622

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

Gotlands Konstskola

0498655050

Broväg 25

621 41, VISBY

Lunds universitet Inst f livsmedelsteknik

0462228305

Box 124

221 00, LUND

Göteborgs universitet Inst f cell & molekylär biologi

0317860000

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f socialt arbete

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Sahlgrenska akademins kansli

0317860000

Box 400

405 30, GÖTEBORG

Folkuniversitetet

087894100

Box 6901

102 39, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f medicin

0313424205

Box 480

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitets marina forskningscentrum

08163718

106 91, STOCKHOLM

Mälardalens högskola Högskolebiblioteket

021101336

Box 832

721 22, VÄSTERÅS

Stockholms universitetsbibliotek

08162800

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet

901 87, UMEÅ

Folkuniversitetet

087894100

Box 26210

100 41, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Stiftelsen Hjalmar Söderbergs Fond

08162000

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Umeå marina forskningscentrum

0907867974

Norrbyn

910 20, HÖRNEFORS

Umeå universitet BildMuseet

0907865227

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet Inst f musik- & teatervetenskap

086747000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f tillämpad miljövet

086747000

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Ekonomiska forskningsinstitutet

0317860000

Box 600

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Medicinska fakultetens bibliotek

0462221800

Box 157

221 00, LUND

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184710000

Box 511

751 20, UPPSALA

Stiftelsen Kungstenen

106 91, STOCKHOLM

Institutet för Tillämpad Miljöforskning ITM

0155221145

611 82, NYKÖPING

Linköpings universitet Kvartersbibliotek Tekn-Natur

013281090

581 83, LINKÖPING

Chalmers bibliotek

0317723737

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitet LÄRUM

0812076800

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040331235

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f arkeologi & antikens hist

0462227940

Sandgatan 1

223 50, LUND

Blekinge tekniska högskola Sektionen f management

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Växjö universitet Inst f biovetenskaper &

0470708827

351 95, VÄXJÖ

Luleå tekniska universitet Inst för konst kommunika & lärande

091172600

Box 744

941 28, PITEÅ

Lunds universitet Internationella kontoret

0462220000

Box 7008

220 07, LUND

Skissernas Museum Arkiv f Dekorativ Konst

0462227285

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Universitetsbiblioteket

0184713900

Box 510

751 20, UPPSALA

Lunds universitetsbibliotek

0462229190

Box 3

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f tekn ekonomi & organisation

0317721219

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f byggnadsteknologi

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Inst f vattenförsörjn &

0317722121

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Folkuniversitetet i Växjö

047014420

Lineborgsplan 11

352 33, VÄXJÖ

Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik

098079180

Box 812

981 28, KIRUNA

Chalmers tekniska högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f data- & elektroteknik

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f kemiteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f informatik

0317860000

Viktoriagatan 13

411 25, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0910585300

931 87, SKELLEFTEÅ

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Ekonomihögskolan

0462220000

Box 7080

220 07, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Avd för psykiatri

046173887

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

The Swedish Program

08164293

Stockholms universitet

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907866668

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856170

901 87, UMEÅ

Ersta Sköndal Högskola AB Campus Sköndal

0855505000

Box 441

128 06, SKÖNDAL

Lunds universitet Kemicentrum

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Allhelgonaskolan

0462220000

Box 23

221 00, LUND

Akademin för hållbar samhälls- & teknikutveckling

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Mälardalens högskola Ekonomihögskolan

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalens högskola Inst f humaniora

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalens högskola Inst f matematik & fysik

016153723

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalen högskola Inst f samhälls- & beteendevetn

016153784

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för hälsa vård & välfärd

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

UDAC Datacentral

018187700

Box 174

751 04, UPPSALA

Lunds universitet Kontorsbutiken

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Mälardalens högskola Högskolebibilioteket

016153700

Box 329

631 05, ESKILSTUNA

Lunds universitet Konviktoriet

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Mälardalens högskola Inst f matematik & fysik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Stiftelsen Samverkan Universitetet Högskola

090154832

Box 7984

907 19, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865583

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0184712843

Akademiska Sjukhuset ing 40

751 85, UPPSALA

Stockholms universitet Inst Numerisk analys& datologi Nada

087906000

100 44, STOCKHOLM

Folkuniversitetet

087894100

Box 6901

102 39, STOCKHOLM

Samhällsvetenskapliga för Vid STHLMS Universitet

086746247

Box 50087

104 05, STOCKHOLM

Lunds universitet Pedag Finsk-Ugriska polikliniken

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f informationsteknologi

0184710000

Box 337

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Evolutionsmuseet

0184712739

Norbyvägen 16

752 36, UPPSALA

Ekonomihögskolan Inst f informatik

0462228020

Ole Römers väg 6

223 63, LUND

Nordiska Scenografiskolan

0910585701

Forskargatan 1

931 62, SKELLEFTEÅ

Stockholms universitet Inst f journalistik medier &

08162000

Box 27861

115 93, STOCKHOLM

Blekinge tekniska högskola Bibliotek infocenter

0457385130

Soft Center

372 25, RONNEBY

Lunds universitet LUB NetLab

0462224456

Box 3

221 00, LUND

Sällskapet Carlstads Manskörs Bröder CMB

054522532

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Filosofiska institutionen

0462227590

Kungshuset Lundagård

222 22, LUND

Stift Samv Universitet

013203290

Box 1224

581 12, LINKÖPING

Mälardalens högskola Inst f elektronik

021101334

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Stiftelsen Glesbygdens Universitet

Lievägen 8

903 54, UMEÅ

Stiftelsen Innovationernas Hus

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Inst f konst- & musikvetenskap

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Entreprenörstift Drivhuset vid Örebro Universitet

019303989

701 82, ÖREBRO

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

090169546

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Lundagårdshuset

0462227590

Kungshuset Lundagården

222 22, LUND

Lunds universitet Historiska institutionen

0462227960

Box 2074

220 02, LUND

Lunds universitet Odeum

0462227229

Box 117

221 00, LUND

Linköpings universitet Slöjdbiblioteket

013282358

581 83, LINKÖPING

Pedagogkåren Lärarhögskolan

971 87, LULEÅ

Uppsala universitet Inst f med biokemi & mikrobiologi

0184714444

Box 582

751 23, UPPSALA

Blekinge College och Yrkeshögskola

0455385232

Campus Gräsvik 30

371 79, KARLSKRONA

Karlstads universitet Inst f kemi

0547001000

651 88, KARLSTAD

Linköpings universitet Campus Norrköpings bibliotek CNB

013363015

601 74, NORRKÖPING

Padrigu Consultants ek för

0317731411

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Stockholms Universitet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Folkuniversitetet

0141474701

Sjögatan 14

591 30, MOTALA

Folkuniversitetet

087894100

Box 6901

102 39, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Fastighetsavdelningen

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet GD-Datasystem

031818300

Landalagatan

411 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Wallenberg Neurocentrum

0462220542

221 84, LUND

Stiftelsen Kursverksamheten Vid Umeå Universitet

090711400

Box 363

901 08, UMEÅ

Centek

0920492900

Aurorum 1 A

977 75, LULEÅ

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet

Strandvägen 60 Hällevik

294 72, SÖLVESBORG

ST Vid Umeå Universitet

901 87, UMEÅ

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet

0406717529

Agnesfridsvägen 220

215 79, MALMÖ

Umeå universitet Centrum för samisk forskning

0907866721

901 87, UMEÅ

Malmö högskola Kultur & Samhälle

0406657102

205 06, MALMÖ

Chalmers Tekniska Högskola Arkitekturbiblioteket

0317722413

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Samhällsgeografiskt miljöcentrum

098079150

Box 839

981 28, KIRUNA

Svenska Sällskapet för Antropologi & Geografi

08164837

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Temanämnden

0317731145

Box 140

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f kemi- & biovetenskap

0313355600

Box 5401

402 29, GÖTEBORG

Sophiahemmet Högskola

084062000

Box 5605

114 86, STOCKHOLM

Tidskriften LUM

0462229524

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Tem-Gården

041627300

Åsumsgatan 38

275 37, SJÖBO

Uppsala universitet Botaniska trädgården

0184712838

Villavägen 8

752 36, UPPSALA

Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet

046181590

Bantorget 3

222 29, LUND

Lunds universitet Limnologiska Fältstationen

0472262022

Aneboda

360 30, LAMMHULT

Lunds universitet Biomedicinskt Centrum

0462220660

221 84, LUND

Lunds universitet Absalon

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Geologiska institutionen

0462220000

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Botaniska museet

0462229559

Östra Vallgatan 18

223 61, LUND

Lunds universitet Socialhögskolan

0462220000

Box 23

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f Immunteknologi BMC

0462220000

BMC D13

221 85, LUND

Lunds universitet Centrum f teologi & religionvetensk

0462229030

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet

0462220000

Box 3

221 00, LUND

Lunds universitet Stensoffa ekologiska fältstation

04653043

Silvåkra 484

247 95, TORNA-HÄLLESTAD

Lunds universitet Sociologiska institutionen

0462224266

Box 114

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f Östasiatiska språk

0462220000

Box 1033

223 62, LUND

Lunds universitet Agardhianum

0462227320

Östra Vallgatan 20

223 61, LUND

Lunds universitet Botaniska Trädgården

0462227320

Östra Vallgatan 20

223 61, LUND

Lunds universitet Historiska museet

0462220000

Kraftstorg 1

223 50, LUND

Lunds universitet Dialekt- & ortnamnsarkivet

0462227470

Helgonabacken 14

223 62, LUND

Konstskolan i Stockholm

086126666

Box 26210

100 41, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Göteborgs organ art center

0317865211

Box 211

405 30, GÖTEBORG

Blekinge tekniska högskola Högskolebiblioteket Gräsvik

0455385101

371 79, KARLSKRONA

Uppsala universitet Dag Hammarskjöldsbiblioteket

0184713350

Box 6508

751 38, UPPSALA

Uppsala universitet Avd f U-landsfrågor

0184713332

Box 514

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum BMC

0184714950

Box 570

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Marsta Observatorium

0184710000

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f immunologi

0184714815

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f nordiska språk

0184711292

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Tandemlaboratoriet

0184710000

Box 529

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184710000

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184714174

Box 593

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysik & astronomi

0184715950

Box 516

751 20, UPPSALA

ST Vid Lunds Universitet

0462229363

Lilla Gråbrödersgatan 1 B

222 22, LUND

Örebro universitet Campus Alfred Nobel

019303400

Karlavägen 16

691 41, KARLSKOGA

Pedagogkåren i Malmö

04084057

205 06, MALMÖ

Uppsala universitet Kvistabergs observatorium

0858240157

Kvistaberg

197 91, BRO

Uppsala universitet Klubbans biologiska station

052322102

Rödbergsviksvägen 13-15

451 78, FISKEBÄCKSKIL

Uppsala universitet

048538158

Skogsby 161

386 93, FÄRJESTADEN

Tovetorps Forskningsstation

0155246047

646 94, BJÖRNLUNDA

Chalmers Tekniska Högskola AB

0317725500

Box 10402

439 92, ONSALA

Lunds universitet Johannishus Fältstation

045733495

Möllerydsvägen 5

372 95, JOHANNISHUS

Stiftelsen Redaktionskontoret Oikos

0462223791

Lunds Universitet Ekologhuset

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f omvårdnad

0462221882

Box 187

221 00, LUND

Malmö högskola Beijersbiblioteket

0406657300

205 06, MALMÖ

Stockholms Universitet Holding AB

08164686

106 91, STOCKHOLM

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Campus Helsingborg

042356580

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Stockholms universitet Inst f Folklivsforskning

0851954720

Rosendalsvägen 3

115 21, STOCKHOLM

Johannelunds teologiska högskola

018169900

Heidenstamsgatan 75

754 27, UPPSALA

Karlstads universitet Centrum för genusforskning

0547001000

651 88, KARLSTAD

Stockholms universitet Inst f matematik- &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f fotokemi & molekylärvetn

0184713667

Box 523

751 20, UPPSALA

Eurest AB Universitetsrestaurangen

054830770

651 88, KARLSTAD

Institutionen för Vård- & Omsorgsutbildningar IVO

013227700

Klostergatan 49

582 23, LINKÖPING

ST Sektionen Vid Göteborgs Universitet 214/17

0317731169

Karl Gustavsgatan 12 B 4tr

411 25, GÖTEBORG

Utbildningsvetenskapl studentkåren vid Göteborgs universitet

0317862337

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Örebro universitet Inst f naturvetenskap

019303000

701 82, ÖREBRO

NBV Väst

0317041040

412 96, GÖTEBORG

Södertörns högskola

086084610

151 81, SÖDERTÄLJE

Tidsskrift för Genusvetenskap Malmö Högskola

013282239

581 83, LINKÖPING

Studentkåren vid Linköpings Universitet

013282058

Kårallen Linköpings Universitet

581 83, LINKÖPING

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0176229000

Norr Malma 4200

761 73, NORRTÄLJE

Uppsala universitet Historiska institutionen

0184711526

Box 628

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f musikvetenskap

0184711585

Box 633

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kulturantropologi & etnologi

0184717033

Box 631

751 26, UPPSALA

Folkuniversitetet

0498655050

Merkuriusgatan 2

621 41, VISBY

Stockholms universitet Inst f astronomi AlbaNova

0855378500

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f arkeolgi & antikens kultur

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

0184715800

Box 534

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f nordiska språk

0184711290

Box 135

751 04, UPPSALA

Uppsala universitet Historiska institutionen

0184710000

Box 628

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f kulturantropologi & etnologi

0184712285

Box 631

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184710000

Box 511

751 20, UPPSALA

Malmö Högskola Kultur & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakulteten

08162000

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Lindholmen Högskola AB

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Livets Ords Universitet

018147710

Sylveniusgatan 5 D

754 50, UPPSALA

Malmö högskola Medioteket

0406658300

205 06, MALMÖ

Lunds universitet Forskningspolitiska institutet

0462224807

Box 117

221 00, LUND

Malmö högskola Inst f yrkespedagogik

040325000

205 06, MALMÖ

Uppsala universitet Intendenturen i Blåsenhus

0184712440

Box 2136

750 02, UPPSALA

AIESEC

018501597

Kyrkogårdsgatan 10

753 13, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0184714416

Box 596

751 24, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184716459

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184710000

Norbyvägen 18 C

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186114240

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0184710000

Box 564

751 22, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola IT-universitetet

0317722572

412 96, GÖTEBORG

Linköpings universitet Dep of electrical Engineering (ISY)

013281000

581 83, LINKÖPING

Göteborgs universitet Inst f matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f hälsovetenskap

0920491000

971 87, LULEÅ

Göteborgs universitet Inst f kultur estetik & medier

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f medicin

0317860000

Box 453

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184710000

Box 511

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Matematiska institutionen

0184713200

Box 480

751 06, UPPSALA

Uppsala universitet Fysiska institutionen

0184710000

Box 530

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ORKI

0186114189

Rudbecklaboratoriet

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Matematiska institutionen

0184713200

Box 480

751 06, UPPSALA

Uppsala universitet Fysiska institutionen

0184710000

Box 530

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Fysiska institutionen

0184710000

Box 530

751 21, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723292

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

0317723260

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

0184713083

Box 534

751 21, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

0317721210

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola AB Inst f Kemi- & bioteknik

0317722750

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f teknisk ytkemi

0317720500

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola AB Inst f mekanik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f fackspråk & kommunikation

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f maskinteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Gothenburg Research Institute GRI

0317860000

Box 603

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

0317721000

Hörselgången 11

417 56, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst för byggteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Wallenberglaboratoriet

413 45, GÖTEBORG

Linköpings universitet Studenthälsan

011363000

581 83, LINKÖPING

Konstföreningen Lundensia Vid Lunds Universitet

0462220638

221 84, LUND

HB Klimator - Ett Kunskapsföretag vid Göteborgs universitet

0317731964

Askims Fornborgsväg 13

436 42, ASKIM

Göteborgs universitet Geovetenskapliga biblioteket

0317862830

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317863865

Box 440

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet

0462220000

Allhelgona Kyrkogata 16

223 62, LUND

Chalmers Industrihögskola

0317725760

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Studentbostäder

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Juridicum

0462210000

Box 207

221 00, LUND

Tidskriften International Journal of Audiology

0101030000

581 83, LINKÖPING

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907852742

901 85, UMEÅ

Malmö högskola Orkanenbiblioteket

0406657300

205 06, MALMÖ

Umeå universitet Inst f arkeologi & samiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Miljöarkeologiska Laboratoriet

0907866928

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst för ekologi miljö- & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Centrum för miljövetenskaplig

0907868313

901 83, UMEÅ

Umeå universitet Demografiska databasen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universiet Inst f ekologi & geovetenskap

0907866029

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f estetiska ämnen

0907866012

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907853899

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907850000

Neurocentrum

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907850000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865670

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853548

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Yrkesmedicin

0907852242

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Forum f tvärvetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f historiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f historiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865158

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865229

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907851315

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865261

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907867848

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865261

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & perioperativ

0907851331

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907852672

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907852244

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907854813

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907867848

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907869150

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852846

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907853963

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f litteraturvet & nord språk

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907851340

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907851236

Byggn 6 M 2tr

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907856438

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kostvetenskap

0907866487

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

Byggn 6 M 2 tr

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk kemi & biofysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå miljöhögskola Kansli

0907866625

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907867640

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856061

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856081

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856111

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856132

Byggnad 1 A

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907869896

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856290

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Sociologiska institutionen

0907865250

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Centrum för molekylär patogenes

0907856781

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856231

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856034

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856222

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Tekniska högskolan vid Umeå

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad utbildningsvetensk

0907869788

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad

0907865000

901 87, UMEÅ

Linköpings universitet Carl Malmsten Furniture Studies

013281000

Larsbergsvägen 8

181 39, LIDINGÖ

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap UAS

0186110000

751 85, UPPSALA

Lund University Education LUCE

0462220707

Box 117

221 00, LUND

Seko Klubb Universitet Göteborg

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Högskolan för scen & musik

0317864060

Box 210

405 30, GÖTEBORG

Föreningen Ekonomerna Vid Stockholms Universitet

08154760

Kräftriket 8 C

114 19, STOCKHOLM

Linköpings universitet Ekonomiska institutionen

013315734

581 83, LINKÖPING

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Musikhögskolans bibliotek

019303336

701 82, ÖREBRO

Karlstads universitet Universitetsbiblioteket

0547001091

651 87, KARLSTAD

Campusbiblioteket i Piteå

091172614

Box 744

941 28, PITEÅ

Sophiahemmet Högskola Biblioteket

084062885

Box 5605

114 86, STOCKHOLM

Malmö högskola Biblioteket Hälsa & Samhälle

0406657491

205 06, MALMÖ

Uppsala universitet Bostadsforskningsbiblioteket

0264206565

Box 785

801 29, GÄVLE

Röda Korsets högskola Biblioteket

086900178

Teknikringen 1

114 28, STOCKHOLM

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184717010

Box 510

751 20, UPPSALA

Malmö högskola Kranenbiblioteket

0406657728

205 06, MALMÖ

Ersta Sköndal högskola AB Ersta högskolebibliotek

0855505008

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Södertörns högskolebibliotek

086084016

141 89, HUDDINGE

Sahlgrenska Akademin Inst f omvårdnad

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Centralbiblioteket

0317861745

Box 222

405 30, GÖTEBORG

Malmö högskola Odontologiska fakultetsbiblioteket

0406658463

205 06, MALMÖ

Göteborgs universitet Iberoamerikanska inst bibliotek

0317861803

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Musikhögskolan i Malmö Biblioteket

040325446

Box 8203

200 41, MALMÖ

Musikhögskolan Ingesund Biblioteket

057038508

Ingesund Musikhögskolan

671 91, ARVIKA

Umeå universitet Medicinska biblioteket

0907852660

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Forskningsarkivet

0907866571

901 74, UMEÅ

Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum

0184714087

Box 570

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum

0184714000

Box 570

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Karin Boye-biblioteket

0184717010

Box 637

751 26, UPPSALA

Malmö Högskola Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Uppsala universitet Inst f ABM

0184712292

Box 625

751 26, UPPSALA

Högskola online

0510770976

Fabriksgatan 2 2tr

531 30, LIDKÖPING

Blekinge tekniska högskola Campus Karlshamn

0454385000

Box 214

374 24, KARLSHAMN

Orkesterföreningen Luhrarne

092060759

971 87, LULEÅ

Elevkåren V Journalisthögskolan GBGS Universitet

031631000

Box 710

405 30, GÖTEBORG

Café Karl-Oskar

0470728235

Pelarplatsen 7 Pelargången

352 52, VÄXJÖ

Arbetsmarknadsdagen Umeå Universitet Uniaden

090774774

901 87, UMEÅ

AIESEC Mälardalen

021101670

Gustavsborgsgatan 6

722 18, VÄSTERÅS

Insamlingsstift Universitetshallen i Linköping

581 83, LINKÖPING

Mälardalens högskola Inst f innovation design &

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Karlstads universitet Inst f hälsa & vård

0547001000

651 88, KARLSTAD

Roslagens högskola

0176208860

Stationsvägen 16

184 50, ÅKERSBERGA

Göteborgs universitet Nordicom

0317860000

Box 713

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitetsbibliotek Biblioteket f socialt arbete

086747644

106 91, STOCKHOLM

Seko-Chalmersklubben

0317724817

Chalmers Tekniska Högskola

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f hälsovetenskap

092175869

Hedenbrovägen

961 36, BODEN

Uppsala universitet Pedagogiska biblioteket

0184711649

Box 2136

750 02, UPPSALA

Växjö universitet Biblioteket f vårdvetenskap &

0470708400

351 95, VÄXJÖ

Uppsala universitet Ångströmbiblioteket

0184712920

Box 526

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

0184713067

Box 534

751 21, UPPSALA

Stockholms universitetsbibliotek Botaniska biblioteket

08163759

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f teknikvetenskaper

0184713004

Box 534

751 21, UPPSALA

Stockholms universitet Filmvetenskapliga institutionen

086651103

Box 27062

102 51, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f materialkemi

0184713733

Box 538

751 21, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184716459

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712650

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184712770

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184710000

Norbyvägen 22

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184710000

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184710000

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184710000

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Student-TV Vid Linköpings Universitet

601 74, NORRKÖPING

Linköpings universitet Inst f samhälls-och välfärdsstudier

011363000

601 74, NORRKÖPING

Uppsala universitet Inst f kvinnors & barns hälsa

0186115989

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f medicinska vetenskaper

0186115593

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f farmaceutisk biovetenskap

0184714301

Box 591

751 24, UPPSALA

Linköpings universitet Kansliet f utbildningsvetenskap KFU

011281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f molekylär & klinisk medicin

581 85, LINKÖPING

Stockholms universitet Centrum för genusstudier

086747309

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Centrum f barnkulturforskning

08162000

106 91, STOCKHOLM

Umeå Universit Handelshögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Demografiska databasen

098120402

Laestadiusvägen 121

980 16, KARESUANDO

Lunds universitet Tegelstenen

0462223280

Box 117

221 00, LUND

Folkuniversitetet

0855094930

Saltsjögatan 3

151 71, SÖDERTÄLJE

Stockholms universitetsbibliotek Geobiblioteket

08164847

106 91, STOCKHOLM

Vetenskapsrådet Uppsala universitet

0184712292

Sturegatan 9

753 14, UPPSALA

Vetenskapsrådet Göteborgs Universitet

Box 610

405 30, GÖTEBORG

Vetenskapsrådet

0907865000

901 87, UMEÅ

Vetenskapsrådet

901 85, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f ORKI

0186114771

Akademiska Sjukhuset

751 85, UPPSALA

Linköpings universitet Humanistisk-samhällsvet biblioteket

013281911

581 83, LINKÖPING

Lunds Universitet

046209200

Skolgatan 1

247 52, DALBY

Luleå tekniska universitet Yrkesteknisk högskoleutbildning

0920491000

971 87, LULEÅ

Göteborgs universitet Inst för fysik

0317723176

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Sektionen f Fysik & teknisk fysik

0317731105

412 96, GÖTEBORG

Lunds Universitet Brandstation

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds Universitet Gamla Biskopshuset

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Blekinge Tekniska Högskola Campus Annebo

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Sahlgrenska akademin Vårdvetenskapliga fakulteten

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvård

0317860000

Box 130

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Enh f biblioteks- & info vetenskap

0317731320

Box 710

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Handelshögskolan Företagsekonomiska institutionen

0317861000

Box 610

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f svenska språket

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f religionsvetenskap teologi &

0317861562

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f medicin

0317861000

Box 454

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434179

416 85, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Sjöfart & marin teknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317722335

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Nationella sekretariatet för genusforskning

0317865600

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Hälsouniversitetet Inst f medicin & hälsa IMH

0101030000

581 83, LINKÖPING

Hälsouniversitetet Inst för samhälls-& välfärdsstudier

013363000

601 74, NORRKÖPING

Stockholms universitetsbibliotek JMK-biblioteket

08164408

Box 27861

115 93, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek Kemiska biblioteket

08162354

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek Latinamerika-institutets bibliotek

08162885

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek Matematiska biblioteket

08164512

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek Virtuella biblioteket

08163106

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek

0855378293

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitetsbibliotek Kursbiblioteket

08162800

106 91, STOCKHOLM

Cox Analytical Systems Sweden AB

0317083660

Teknikringen 7

583 30, LINKÖPING

Stockholms Universitet Multimedia Pedagogik-Teknik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Svensk Global Universitet HB

0707952883

Brantholmsgränd 36 5tr

127 46, SKÄRHOLMEN

Örebro Universitet Campus Kopparberg

058010882

Kapellansgatan 5

714 31, KOPPARBERG

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

057038500

Ingesund Musikhögskolan

671 91, ARVIKA

Johannes Hedberggymnasiet

042215386

Box 7124

250 07, HELSINGBORG

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462220000

Sölvegatan 35 Biologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462220000

Ekologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet Campus Helsingborg

042356500

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Centrum för industriell teknik & arbetsorganisation CITA

013281732

581 83, LINKÖPING

Centrum för entreprenörskap & företagsutveckling

0184717581

751 83, UPPSALA

Lunds universitet MAX-lab

0462229872

Box 118

221 00, LUND

Folkuniversitetet

087894100

Box 26210

100 41, STOCKHOLM

Akademin för Juridik psykologi & socialt arbete

019303000

701 82, ÖREBRO

MIM Malmö Inst for studies of Migration diversity and welfare

0406657000

205 06, MALMÖ

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0317865670

Blå stråket 20

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Svenskt NMR centrum

0317863881

Box 465

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Göteborgs MiljöVetenskapl centrum

0317860000

Box 170

405 30, GÖTEBORG

Lärarutbildningsnämnden LUN

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f omvärldsstudier av

0317731309

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet

0317731304

Box 714

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228171

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462220000

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228150

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Centrum för Teologi och

0462229889

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f astronomi & teoretisk fysik

0462227300

Box 43

221 00, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462223812

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Lunds universitet Ekonomihögskolans biblioteket

0462229445

Box 7081

220 07, LUND

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462223220

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Etnologiska inst m folklivsarkivet

0462220876

Finngatan 10

223 62, LUND

Lunds universitet Filosofiska institutionen

0462227590

Kungshuset Lundagård

222 22, LUND

Lunds universitet Forskningspolitiska institutet

0462224807

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Genusbiblioteket

0462227960

Box 117

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Kansli N

0462227186

Box 118

221 00, LUND

Uppsala Universitet Arkeologibiblioteket

0184712092

Sankt Eriks torg 5

753 10, UPPSALA

Uppsala Clinical Researcch Center

0186119500

Akademiska sjukhuset UCR

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Universitetstryckeriet

0184711445

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet It-strategiska avdelningen

0184710000

Box 256

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Rudbecklaboratoriet

0184710000

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Mor-enheten

0184716813

Box 550

751 22, UPPSALA

Uppsala universitet Klinisk prövning av livsmedel KPL

0186117136

751 85, UPPSALA

Uppsala universitet Upsala vattencentrum UVC

0184717177

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum f klinisk forskning

021173807

721 89, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Evolutionsmuseet

0184712739

Villavägen 9

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum f klinisk forskning

026155464

801 88, GÄVLE

Uppsala universitet Swedish learning lab

0184716297

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Centrum för bioinformatik

0184716690

Box 596

750 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f Informationsteknologi

0184710000

Box 337

751 05, UPPSALA

Uppsala universitet Evolutionsmuséet

0184712790

Norbyvägen 16

752 36, UPPSALA

Lunds universitet Försöksdjurs-vetenskap

0462223052

Box 117

221 00, LUND

Mälardalens Högskola

021151743

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184714111

Box 593

751 24, UPPSALA

Stockholms universitet Fysikum AlbaNova

0855378600

106 91, STOCKHOLM

DIL Nordic Malmö högskola Bygg AB

Stureplan 4 A

114 87, STOCKHOLM

Stockholms universitet Konferensservice

08162280

106 91, STOCKHOLM

Öresundsuniversitetet

0462220968

Box 117

221 00, LUND

Öresundsuniversitetet Öresund Logistics ÖSR

0462863170

Ideon Beta 3

223 70, LUND

Uppsala Universitet Nat resurscent f biologi & biotekn

0184715065

Box 592

751 24, UPPSALA

Sahlgrenska akademin Informationsc f ovanliga diagnoser

0317865590

Box 400

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f byggnadsteknologi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet i Lycksele

095016270

Box 195

921 23, LYCKSELE

Svenska Föreningen Oikos

0462223812

Lunds Universitet

223 62, LUND

Umeå Universitet Umeå centrum för idrottsvetenskap

0907869595

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Restauranghögskolan

0907865321

901 87, UMEÅ

Örebro universitet Inst f klinisk medicin

019303000

701 82, ÖREBRO

Örebro universitet Restauranghögskolans bibliotek

0591302002

Sörälgsvägen 2

712 60, GRYTHYTTAN

Studenternas Hyresgästorganisation

013282884

581 83, LINKÖPING

Lunds Universitet Fastighetsvetenskap

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Uppsala universitet Kollegiet för utvecklingsstudier

0184716853

Villagatan 6

752 36, UPPSALA

Diamorph AB

086126850

106 91, STOCKHOLM

Malmö högskola Orkanenbiblioteket

0406657300

205 06, MALMÖ

Juridiska Föreningen Vid Umeå Universitet

901 87, UMEÅ

Uppsala Universitet Uth-kansliet

0184713003

Box 536

751 21, UPPSALA

Uppsala Universitet Centrum f Biol Masspektr Medfarm

0184710000

Box 583

751 23, UPPSALA

Växjö universitet Fakultetsnämnden f MNT

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Växjö universitet Fakultetsnämnden f HUMSAM

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Uppsala universitet Carolinabiblioteket

0184713900

Box 510

751 20, UPPSALA

Stockholms universitet IT och media

08162000

106 91, STOCKHOLM

Webedge HB

0706775566

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Butik 4068204 Lasarettet Lund AB

0462116460

221 85, LUND

Lunds Universitet Slaviska Villorna

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Genus Teknik & Högskola

0738061137

Box 7125

103 87, STOCKHOLM

Stockholms Universitet Stockholms Akademiska Forum

Box 16148

103 23, STOCKHOLM

Pressbyrån Örebro Universitet

019102950

Åstadalsvägen 3

702 81, ÖREBRO

Stiftelsen Stockholms Fria Universitet

087833010

Box 24289

104 51, STOCKHOLM

Lunds Universitet IT Enheten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala Universitet Evolutionsbiologiskt Centrum

0184710000

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Göteborgs universitet Inst f arbetsvetenskap

0317860000

Box 705

405 30, GÖTEBORG

Linköpings Universitet Akademiska Idrottsförening Fotbollsklubb

0736643241

Vasavägen 57 B

582 33, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f stud av samhällsutv & kultur

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f stud av samhällsutv & kultur

011363000

Kungsgatan 38 Spetsen plan 5 & 6

601 74, NORRKÖPING

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712650

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f fysiologi & utvecklingsbio

0184716459

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

AB Centek vid Luleå tekniska universitet

0176286170

Kaserngatan 1

761 46, NORRTÄLJE

Stockholms universitet Centrum f forsk om internationell

08162689

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f kemiteknik

0462228285

Box 124

221 00, LUND

Stockholms universitet Centrum f socialvetenskaplig

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Centrum f forsk om ojämlik i hälsa

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Centrum f tvåspråkighetsforskning

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Manne Siegbahnlaboratoriet

08162000

Frescativägen 26

114 18, STOCKHOLM

Lunds universitet Kemicentrum

0462220000

Box 124

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Academic Computer Club

0730504802

Umeå Universitet Mit-Huset

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Inst f miljövetenskaplig utbildning

0462220000

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f service management

042356620

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds universitet Journalistutbildningen

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Internationella miljöinstitutet

0462220000

Box 196

221 00, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

0317223260

412 96, GÖTEBORG

Ersta Sköndal Högskola AB

087146133

Box 4619

116 91, STOCKHOLM

Göteborgs Universitet Inst f globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Lunds Universitet Bryggeriteatern

0462220000

Bergsgatan 31 B

214 22, MALMÖ

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313434243

413 45, GÖTEBORG

Lunds Universitet Arkivcentrum Syd

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Filmhögskolan

0317864339

Box 142

405 30, GÖTEBORG

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001365

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001770

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547002198

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Utbildningsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn- & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Avd f hälsa & miljö

0547001000

651 88, KARLSTAD

Usa 2007 Summer Trainee Program

0705128889

Teknologgården 2

412 58, GÖTEBORG

Den Akademiska Damkören Linnea

013284040

581 83, LINKÖPING

Stockholms Universitet Arbetsmiljökemi

0451385251

Esplanadgatan 9

281 38, HÄSSLEHOLM

Göteborgs Universitet Geriatrik Socialmed & Allmänmedicin

0313439000

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Idrottshögskolan

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Örebro Kyrkliga Samfällighet Örebro Universitet

019301169

701 82, ÖREBRO

Akademiska Hus Öst AB

701 82, ÖREBRO

Personalrestaurangen Umeå Universitet

0907867680

Universum

907 36, UMEÅ

Uppsala universitet Inst f utbildning kultur & medier

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Uppsala universitet Pedagogikums kansli

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Högskolan f design & konsthantverk Biblioteket

0317864873

Box 131

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Asienbiblioteket

0462223043

Scheelevägen 15 D

223 63, LUND

Lunds universitet Internationella miljöinstitutet

0462220238

Box 196

221 00, LUND

Malmö Högskola Kompetensutveckling Kårhuset

0406657000

Norra Neptunigatan 5

211 18, MALMÖ

Uppsala universitet Kemiska sektionen

0184713747

Box 538

751 21, UPPSALA

Linköpings universitet Inst f kultur & kommunikation IKK

013281000

581 83, LINKÖPING

Stockholms universitet Inst f reklam & PR

086747930

106 91, STOCKHOLM

Usa 2008 Summer Trainee Program

Teknologplatsen 2

412 58, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f vårdvetenskap & hälsa

0317860000

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Malmö Högskola Centrum för Teknikstudier

0406657000

205 06, MALMÖ

Tryckakademin i Östergötland AB

013282850

581 83, LINKÖPING

Göteborgs Universitet Inst f Medicin

0317865742

Sahlgrenska universitestssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658525

205 06, MALMÖ

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst för microelektronik ED

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Stockholms Universitet Karolinska Institutet Science Park

083262911

Tomtebodavägen 23 A

171 65, SOLNA

Lunds Universitet Studiecentrum

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Universitet Inst f kulturvetenskaper

046222001

Finngatan 8

223 62, LUND

Lunds Universitet Josephson

0462220000

Biskopsgatan 5

223 62, LUND

Lunds Universitet Norlind

0462220000

Biskopsgatan 5

223 62, LUND

Lunds Universitet CRC

040391000

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Gerdahallen

0462220000

Helgonavägen 8

223 62, LUND

StudentConsulting Sweden AB

020360370

Norra Källgatan 17

722 11, VÄSTERÅS

AB Kårhuset Vid Stockholms Universitet

0850164915

Box 50006

104 05, STOCKHOLM

Umeå universitet Unimeg

0907865373

901 87, UMEÅ

Södertörns högskola Samtidshistoriska institutet

086084251

141 89, HUDDINGE

Uppsala Universitet Centrum För Hållbar Utveckling

0184716863

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst f Tillämpad IT

0317721000

IT- universitetet

412 96, GÖTEBORG

Förskolan Solvingen ek för

0722020036

651 88, KARLSTAD

Örebro Universitet Campus Alfred Nobel

019303400

Karlavägen 16

691 41, KARLSKOGA

Lunds universitet Inst f arkeologi & antikens hist

0462223187

Sandgatan 1

223 50, LUND

Lunds Universitet CRC CRC-biblioteket

040391500

205 02, MALMÖ

Lunds Universitet Studiecentrum Biblioteket

0462224825

Box 118

221 00, LUND

Folkuniversitetet

038010119

Postgatan 11 B

571 31, NÄSSJÖ

Göteborgs Universitet Miljöenheten

0317861545

Box 170

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet GOArt

0317860000

Box 211

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Neurovetenskap

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Svensk Nationell Datatjänst SND

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Lunds Universitet

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Stockholms universitet Inst f utbildningsvet m inrikt mot

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f barn- & ungdomsvetensk BUV

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f utbildningsvet m inrikt mot

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Institutionen f språkdidaktik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst f språk & litteraturer

0317861000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f didaktik & pedagog arbete

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet LÄRUM Lärumbiblioteket

0812076800

106 91, STOCKHOLM

Karlstads Universitet Holding AB

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Arbetsmiljöhögskolan

0462228593

Box 42

221 00, LUND

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462223812

Sölvegatan 37 Ekologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f kommunikation & medier

0462228833

Box 201

221 00, LUND

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0907865000

Box 843

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Umeå universitet Juridiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet HUMLAB humaniora kultur och IT

0907869286

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Umeå School of Education

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kansliet för humaniora

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet UPC Universitetspedagogiskt centrum

0907867882

901 87, UMEÅ

Brynjolfur Jonsson

Södra Förstadsgatan 101 Universitet

214 28, MALMÖ

Göteborgs Universitet Steneby Inst f konsthantverk & design

053171000

Hemslöjdsvägen 1

660 10, DALS LÅNGED

Köbenhavns Universitet

,

Stockholms Dramatiska Högskola

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Mälardalens Högskola M7 Kunskapsgallerian 7

087188000

Marcusplatsen 7

131 54, NACKA

Mälardalens Högskola Campus Nyköping

0155248785

Stora Torget 7

611 32, NYKÖPING

Mälardalens högskola Campus Telge

087909510

Mariekällgatan 3

151 44, SÖDERTÄLJE

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Akademin för hållbar samhälls- & teknikutveckling

016153666

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för utbildning kultur & kommunikation

016153440

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för innovation design & teknik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Stockholms universitet Wenner-Grens Institut WGI

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Centrum f samhällsvet ämn didaktik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Campus Bräcke

0855505000

Box 21062

418 04, GÖTEBORG

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för form & gestaltning

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för mediekonst

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för scenkonst

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f vårdvetenskap & hälsa

0317860000

Box 457

401 27, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvård

0317860000

Box 77

542 21, MARIESTAD

Uppsala universitet Hugo Valentin-centrum

0184712359

Box 521

751 20, UPPSALA

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Luleå Tekniska Universitet Skapa företagsby Sävast

0920491000

Teknikvägen 3-13

961 50, BODEN

Göteborgs universitet Inst för pedagogik kommunikation & lärande

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Konstnärliga fakulteten i Malmö

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Lunds universitet Centrum f miljö- & klimatforskn CEC

0462220000

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Göteborgs Universitet Data & Informationsteknik

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Havsmiljö Nationella Sekretariatet

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Helsingfors Universitet

,

Helsingfors Universitet

,

Lunds universitet Inst för utbildningsvetenskap

0462220000

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds universitet Pufendorfinstitutet

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Vårdalinstitutet

Box 187

221 00, LUND

Kontakt: help@vetarn.se