Vetarn

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f pedagogik

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046177262

221 85, LUND

Karolinska Institutet Inst f cell-& molekylärbiologi

0852487323

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

0852487330

141 57, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0851778018

171 76, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan KTH

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialens processteknol

087906654

100 44, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin

0851777865

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f mikrobio patologi & immun

086164210

118 83, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin& kirurgi

0851776777

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851770957

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851770000

Thoraxklin Byggnad N 5tr

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin& kirurgi

0851772720

171 76, STOCKHOLM

Skolan f teknikvetenskap KTH Inst f matematik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f dataveten & kommunikation

087907879

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f elektrotekniska system

087908196

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemi

087909036

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f byggvetenskap

087908663

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f farkostteknik

087907520

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f transporter & samhällsekon

087906000

Teknikringen 72

114 28, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f pappers- & massateknik

087908100

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro- & systemteknik

087907322

100 44, STOCKHOLM

KTH Skolan för kemivetenskap Inst f kemi

087908098

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemi

087908201

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087908229

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087906526

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fastigheter & byggande

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Skolan f teknikvetenskap KTH Inst f mekanik

087909004

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fiber- & polymerteknologi

087909111

100 44, STOCKHOLM

Skolan för kemivetenskap KTH Inst f fiber- & polymerteknologi

087906000

100 44, STOCKHOLM

Skolan för kemivetenskap KTH Inst f kemi

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f filosofi & teknikhistoria

087909207

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f flygteknik

087906431

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f energiteknik

087907679

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f byggvetenskap

087908042

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f bioprocessteknik

0855378302

Box 1031

171 21, SOLNA

Skolan f teknikvetenskap KTH Inst f hållfasthetslära

087906000

100 44, STOCKHOLM

Skolan f teknikvetenskap KTH Inst f farkost & flyg

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan ITM Inst f energiteknik EGI

087909419

100 44, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040331495

205 02, MALMÖ

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851776669

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773433

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851774540

171 76, STOCKHOLM

Försvarshögskolan FHS

0855342500

Box 27805

115 93, STOCKHOLM

Lunds universitet Avd f etnologi m folklivsarkivet

0462227560

Finngatan 8

223 62, LUND

Karolinska Institutet Klinisk forskningscentrum

087286400

141 86, STOCKHOLM

Lunds universitet Litteraturvetenskapl institutionen

0462228461

Box 201

221 00, LUND

Karolinska Institutet Inst f medicin

0858582345

141 86, STOCKHOLM

Uppsala universitet Ingenjörsutbildningen

0184710000

Box 536

751 21, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper

0462227200

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f mekanik & material

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Karolinska Institutet Kliniskt forskningscentrum

141 86, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fastigheter & byggande

087907389

100 44, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f spanska portugisiska &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0851773707

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0852483231

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f fysiologi & faramakologi

0852487939

171 86, SOLNA

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0852480000

Fack 23200

141 83, HUDDINGE

Karolinska Institutet CLINTEC

0858583984

Novum Forskningscenter pl 8

141 57, HUDDINGE

S:t Eriks ögonsjukhus Inst f klinisk neruovetenskap

086723662

Fleminggatan 22

112 32, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnor & barns hälsa

0851772870

Byggnad Q605

171 76, STOCKHOLM

Dans- & Cirkushögskolan

0856227400

Box 27043

102 51, STOCKHOLM

Stockholms universitet Filmvetenskapliga institutionen

08162000

Box 27062

102 51, STOCKHOLM

Dramatiska institutet

Box 27090

102 51, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f reklam & PR

086747930

106 91, STOCKHOLM

Konstfack

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnor & barns hälsa

0851774700

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851775292

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773390

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

086071500

Box 4044

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f medicin

0851773222

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin

171 76, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f omvårdnad

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Campus Varberg Sekt f hälsa & samhälle

035167100

432 80, VARBERG

Uppsala universitet Inst f folkhälso- & vårdvetenskap

0184710000

Döbelnsgatan 2

752 37, UPPSALA

Kungliga konsthögskolan

086144000

Box 16315

103 26, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Odontologiska institutionen

086088240

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852488103

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852488103

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Museion

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

0852487755

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

087286804

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852480000

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk epidemiologi &

0852480000

Box 281

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852487872

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

087286400

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852482205

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852487660

171 77, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f maskinteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0851773188

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851776169

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0852487817

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

087286400

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852486900

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852487895

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f omvårdnad

087286400

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0852480000

Alfred Nobels Allé 23

141 52, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0851774200

Universitetssjukhuset Solna

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851773348

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0851774300

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk labvet & teknik

0858583750

141 86, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f arkeologi & antikens kultur

08163366

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f arkeologi & antikens kultur

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f orientaliska språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Statsvetenskapliga inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Socialantropologiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Konstvetenskapliga institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Historiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Ekonomisk-historiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Juridiska Institutionen Juridicum

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08162000

106 91, STOCKHOLM

Inst f pedagogik och didaktik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Meteorologiska inst MISU

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08163505

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Engelska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f fransk italien & klass språk

08163586

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f nordiska språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Pedagogiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f lingvistik

08162347

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Filosofiska institutionen

08163414

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Slaviska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Gaudeamus

086746249

Frescativägen 14 A

114 18, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f organisk kemi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Religionshistoriska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Data- & informationsteknik

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Konstvetenskapliga institutionen

0184712887

Box 630

751 26, UPPSALA

Teaterhögskolan i Stockholm

0855609300

Box 10038

100 55, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f inform-& kommunikationstek

087906000

Isafjordsgatan 24

164 40, KISTA

Stockholms universitet Sociologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Företagsekonomiska inst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Universitetsförvaltningen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Vårdgymnasiet Sundsta

054296800

Sävegatan 7

654 63, KARLSTAD

Karolinska Institutet Inst f medicin

0851775982

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851774198

171 76, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Sektionen f ekonomisk psykologi

087369570

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Centrum f etik & ekonomi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Karlstads universitet Inst f ekonomi

0547001555

651 88, KARLSTAD

Karolinska Institutet Tekniska högskolan

087906000

100 44, STOCKHOLM

Karlstads universitet Inst f kultur & kommunikation

0547001000

651 88, KARLSTAD

Chalmers tekniska högskola Inst f väg- & trafikplan

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Karlstads universitet Inst f natur & miljö

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Inst f samhällsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462223812

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f ekologi

018671000

Box 7044

750 07, UPPSALA

Karlstads universitet Inst f informationsteknologi

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Juridiska institutionen

0462221000

Box 207

221 00, LUND

Blekinge tekniska högskola Sektionen för hälsa

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f veterinärmed mikrobiologi

0184714571

Box 585

751 23, UPPSALA

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907856361

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0851773487

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

171 76, STOCKHOLM

Lunds universitet Nationalekonomiska inst

0462228678

Box 7082

220 07, LUND

Lunds universitet Inst f hälsa vård & samhälle

0462221801

Box 157

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kulturvetenskaper

0462223140

Biskopsgatan 7

223 62, LUND

Örebro universitet ESI/DM-Centret

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Inst f litteraturvetenskap &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Karolinska universitetssjukh Solna

0851770000

171 77, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Lärarhögskolan i Stockholm Förskollärarutbildningen

087375500

Box 4134

151 04, SÖDERTÄLJE

Stockholms universitet Inst f naturgeografi & kvartärgeo

08162000

106 91, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Inst för marknadsföring & strategi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Inst f Nationalekonomi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Inst f juridik språk & ek statistik

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Stockholms universitet Psykologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f musik- och teatervetenskap

08161957

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Genetiska institutionen

08163998

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f geologiska vetenskaper

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Zoologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Beckmans Designhögskola

086602020

Brahegatan 10

114 37, STOCKHOLM

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

031693900

Box 12133

402 42, GÖTEBORG

Vattenkraftsutbildning i Jokkmokk

097117373

Kyrkogatan 8 A

962 31, JOKKMOKK

Umeå universitet Betula-projektet

0907869752

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Konsthögskolan i Malmö

040325700

Box 17083

200 10, MALMÖ

Karolinska Institutet Inst f medicin

0858581919

Karolinska Universitetssjukhuset

141 86, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f etnolog religionsh & genusst

08162000

106 91, STOCKHOLM

Operahögskolan

0854581060

Teknikringen 35

114 28, STOCKHOLM

Kungl Musikhögskolan

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Stockholms universitets Marina Forskningscentrum

0855378580

Norra Askö

619 92, TROSA

Göteborgs universitet Inst f matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f teleinformatik

087521440

Electrum 204

164 40, KISTA

Frans Schartaus Handelsinstitut

Stigbergsgatan 26

116 28, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f odontologi

0317860000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Centrum f forsk om offentlig sektor

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Yasnic

031812991

Pontus Wiknersgatan 6 Lgh1101

411 32, GÖTEBORG

Novoinvent AB

Arkivgatan 31 A

223 59, LUND

Eyebrow Music

0703980647

Drakenbergsgatan 35

412 69, GÖTEBORG

Stockholms universitet Konradsberg

0812076239

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan

0317860000

Box 712

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Statsvetenskapliga institutionen

0317860000

Box 711

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f filosofi lingv & vetensk teo

0317861924

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f växtbiologi och skogsgenetik

018671000

Box 7080

750 07, UPPSALA

Sahlgrenska universitetssjukhuset Arbets- och Miljömedicin

0317866300

Box 414

405 30, GÖTEBORG

Friidrottshögskolan Dalarna

024374745

781 88, BORLÄNGE

Mälardalens LedarskapsCentrum

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Konstfack Inst f färg & form

084504100

Box 24115

104 51, STOCKHOLM

Konstfack Inst f konst

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Stockholms universitet Mikrobiologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Finskspråkiga institutionen

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Konsthögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Örebro universitet Musikhögskolan

019303000

701 82, ÖREBRO

Göteborgs universitet Inst f kulturvetenskaper

0317864515

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907852652

Norrlands universitetssjukhus

901 87, UMEÅ

Göteborgs universitet Biomedicinska biblioteket

0317863002

Box 416

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Geo-biblioteket

0184713360

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

HHS Score

086747120

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst f Tekn ekonomi & organisation

0317725276

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tillämpad mekanik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f sjöfart & marin teknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f medicin Huddinge

0858582434

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f mikrobio patologi & immun

0858587878

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858587034

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858581657

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858582431

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858587353

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0858582275

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Clintec H9

0858587377

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0858585784

141 86, STOCKHOLM

KI SÖS Inst f klin forskning & utbildning

086161000

118 83, STOCKHOLM

Stockholms universitet Matematiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Studentavdelningen

0772288000

391 82, KALMAR

Sahlgrenska akademin Odontologiska fakulteten

0317861000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Örebro universitet Inst f idrott & hälsa

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Inst f material- & miljökemi

08163914

106 91, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f informationstekno & medier

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper

052668600

Hättebäcksvägen 8

452 96, STRÖMSTAD

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Lunds Tekniska Högskola Inst f datavetenskap

0462228040

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Matematikcentrum

0462228550

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462223802

Ekologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet (IVKM) Inst f kliniska vetenskaper

Box 117

221 00, LUND

KI Danderyds sjukhus Inst f kliniska vetenskaper

086555000

182 88, STOCKHOLM

Mona Christina Frantzén

087580039

Gränsvägen 6

183 56, TÄBY

Jönköpings Psykologkonsult

036711280

Klostergatan 39 A 3tr

553 35, JÖNKÖPING

Umeå universitet Demografiska databasen

0907869410

Skolgatan 8

930 55, JÖRN

Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB

036101000

Box 1026

551 11, JÖNKÖPING

Tekniska Högskolan i Jönköping AB

036101000

Box 1026

551 11, JÖNKÖPING

Mittuniversitetet Inst f hälsovetenskap

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Kungliga musikhögskolan Inst f piano

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Högskolan Väst Inst f omvårdnad hälsa & kultur

0520223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Sveriges Lantbruksuniversitet Lantbrukets byggnadsteknik LBT

040415000

Box 86

230 53, ALNARP

Kungliga musikhögskolan Inst f pianoinstudering

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Humanistisk fakultet

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Umeå School of Education kansli

0907865000

901 87, UMEÅ

Stockholms universitet/KTH Inst f data- & systemvetenskap

08162000

Forum 100

164 40, KISTA

Lunds universitet Inst f kulturvetenskaper

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184710000

Box 593

751 24, UPPSALA

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462227554

Box 201

221 00, LUND

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852487785

171 77, STOCKHOLM

Södertörns högskola

086084000

151 81, SÖDERTÄLJE

Kungliga musikhögskolan Centr f musikpedagogiskt forskning

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Demografiska databasen

092222800

Storgatan 69

953 32, HAPARANDA

Mälardalens högskola Inst f samhällsteknik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Linköpings universitet Campus Norrköping

011363000

601 74, NORRKÖPING

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907869816

901 87, UMEÅ

Ingrid & Hans Karlsson IHK Media AB

023792300

Box 292

791 27, FALUN

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f vatten och miljö

018673110

Box 7050

750 07, UPPSALA

Akademin för hälsa vård & välfärd

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Johan Brantmark

040120626

Barometergatan 86

211 17, MALMÖ

Malmö högskola Lärarutbildningen

0406657000

205 06, MALMÖ

Gymnastik- & idrottshögskolan GIH

084022200

Box 5626

114 86, STOCKHOLM

Teaterhögskolan Malmö

040325565

Box 8100

200 41, MALMÖ

ateljéagnetaljung

019224167

Östra Granhammar 121

719 91, VINTROSA

Stockholms universitet Institutet för social forskning

08162000

106 91, STOCKHOLM

Skolan f elektro- & systemtekn KTH Inst f elektrotekniska system

087907988

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Campus Örnsköldsvik

0660292501

Box 843

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

040331350

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

205 02, MALMÖ

Malmö högskola Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658476

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658476

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658585

205 06, MALMÖ

Malmö högskola Tandvårdshögskolan Odontologiska Fakulteten

0406658537

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskl Odontologiska fak Avd f klinisk bettfysiologi

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Umeå Universitet

0703467666

Bergmästaregatan 8

981 33, KIRUNA

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462220438

Box 201

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f medicinsk cellbiologi

0184714431

Box 571

751 23, UPPSALA

Lunds universitet Företagsekonomiska inst

0462220000

Box 7080

220 07, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f värme- & kraftteknik

0462227510

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggventeskaper

0462229011

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggvetenskaper

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f reglerteknik

0462228780

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f designvetenskaper

0462228060

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462229659

Box 124

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f Energivetenskaper

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Matematikcentrum

0462228537

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f Energivetenskaper

0462229280

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f arkitektur & byggd miljö

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f maskinteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462229125

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst för Arkitektur och byggd miljö

0462227345

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Sociologiska institutionen

0462220000

Box 114

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f fysiologisk botanik

Box 117

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462227415

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462229503

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

0462220773

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f mikrobio dermatol & infekt

046171824

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f astronomi & teoretisk fysik

0462227300

Box 43

221 00, LUND

Lunds universitet Mikrobiologiska institutionen

0462220000

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f psykologi

0462220000

Box 213

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046172776

221 85, LUND

Lunds universitet Swegene

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462229295

223 62, LUND

Lunds universitet Tyska institutionen

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f naturgeo & ekosystemanalys

0462228698

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Klassiska & Semitiska inst

0462223393

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f geo- & ekosystemvetenskaper

0462223030

Sölvegatan 12

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f öst- & centraleuropa studier

0462228818

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Ekonomisk-historiska institutionen

0462220000

Box 7083

220 07, LUND

Lunds universitet Zoologiska institutionen

Helgonavägen 3

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f handelsrätt

0462227893

Ole Römers Väg 6

223 63, LUND

Lunds universitet Inst f experimentell medicinsk vet

0462220000

221 84, LUND

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

046171000

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173401

221 85, LUND

Göteborgs universitet Inst f kost- och idrottsvetenskap

0317864200

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för Didaktik & Pedagogisk Profession

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Klassiska & Semitiska inst

0462223393

Box 201

221 00, LUND

Sahlgrenska akademin Inst f omvårdnad

Box 456

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Enheten f näringsliv & samhälle

0907865000

901 87, UMEÅ

Linnéuniversitetet Inst för pedagogik psykologi &

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Lunds universitet Inst f språk- & litteraturcentrum

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Södertörns högskola Campus Haninge

086084000

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Uppsala universitet Inst f Geofysik

0184712384

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313421861

413 45, GÖTEBORG

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f förskollärarutbildning

0406657000

205 06, MALMÖ

Musikhögskolan i Malmö Musiklärarutbildningen

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f barn-& ungdomsvetenskap

087375950

Box 44037

100 73, STOCKHOLM

Hälsohögskolan

036101000

Box 1026

551 11, JÖNKÖPING

Röda Korsets Högskola

0858751600

Box 55676

102 15, STOCKHOLM

Ewa Westman Naturmedicinsk Praktik

086436622

Klippgatan 19 C Lgh1403

116 35, STOCKHOLM

Mälardalens högskola Ekonomihögskolan

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Mälardalens högskola Akademin för Utbildning kultur &

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Skolan f elektro- & systemtekn KTH Inst f signaler sensorer & system

087906000

100 44, STOCKHOLM

Lunds universitet Språk- & litteraturcentrum SOL

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Uppsala universitet Inst f pedagogik didaktik &

0184712440

Box 2136

750 02, UPPSALA

Maria Angelica Udriot Johansson

046141248

Ringvägen 9

222 25, LUND

Mälardalens högskola Inst f datavetenskap & elektronik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Studenthälsans motionsverksamh

018695280

Sjukhusvägen 2

753 09, UPPSALA

Göteborgs universitet Inst f pedagogik & didaktik

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

EC-Gruppen

0455333570

Campus Gräsvik 1

371 75, KARLSKRONA

EC-Gruppen

040302295

August Barks Gata 30 B

421 32, VÄSTRA FRÖLUNDA

Uppsala universitet Inst f geovetenskaper

0184712255

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Högskolan Kristianstad

044203000

291 88, KRISTIANSTAD

Handelshögskolan i Stockholm Centrum f Riskforskning

087369570

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Fakulteten för humanvetenskap

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Dans- & Cirkushögskolan Cirkusutbildning

0856227400

Box 27043

102 51, STOCKHOLM

Linköpings tekniska högskola Inst f datavetenskap IDA

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings Universitet Inst f klin & experimentell med IKE

0101030000

581 83, LINKÖPING

Örebro universitet Pedagogiska institutionen

019303000

701 82, ÖREBRO

Stockholms universitet Kriminologiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Statistiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linköpings universitet Inst f tematisk utbildn & forskning

011363000

601 74, NORRKÖPING

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852488250

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Stockholms universitet Inst f materital- & miljökemi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Inst f konst kommunik & lärande

0920491000

971 87, LULEÅ

Stockholms universitet Inst f molekylärbiologi &

08164149

Arrheniuslaboratorierna F2-4

106 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst f data- & informationsteknik

0317721000

405 30, GÖTEBORG

Akademin för utbildning kultur & kommunikation

0211017344

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

901 87, UMEÅ

Linnéuniversitetet

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Umeå Universitet Arkitekthögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Hälsouniversitetet

581 83, LINKÖPING

Mälardalens Högskola Flygteknikcentrum

021122950

Hässlögatan

721 31, VÄSTERÅS

Blekinge tekniska högskola

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907869265

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Inst f kemiteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Rymd- & geovetenskap

412 96, GÖTEBORG

Child Development

019202489

Rökstensvägen 15

703 74, ÖREBRO

Linnéuniversitetet Humanvetenskapliga inst

0772288000

391 82, KALMAR

Handelshögskolan Institutionen för Kulturgeografi & ekonomisk geografi

0317861000

Box 630

405 30, GÖTEBORG

Jan Lindroth

024714818

Siljegårdsvägen 10

793 33, LEKSAND

Göteborgs universitet Psykologiska institutionen

0317860000

Box 500

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f odontologi

0317860000

Box 450

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317863400

Box 431

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Informationscent f ovanliga studie

0317865590

Box 400

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317866200

Box 435

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f cell- & molekylärbiologi

0317863290

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet Musikhögskolan

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317861000

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Data- & informationsteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f termo & fluiddynamik

0317721400

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f geoteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723080

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f tekn ekonomi & organisation

0317721238

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Administration & service

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f konstruktion & mekanik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317722750

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317722770

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f elektromagnetik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f tillämpad utbildningsvetensk

0907866512

901 87, UMEÅ

Handelshögskolan Ekonomisk-historiska institutionen

0317861000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för spårk & litteratur

0317864585

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga inst

0317864561

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Umeå universitet Designhögskolan

0907866996

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856190

901 87, UMEÅ

Handelshögskolan Juridiska institutionen

0317864960

Box 650

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856061

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tillämpad mekanik

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856111

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865954

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Institutionen för Fysik

098079180

Box 812

981 28, KIRUNA

Sahlgrenska akademin Institutionen för medicin

0313431000

SU/Mölndal Kn-huset plan 6

431 80, MÖLNDAL

Karlstads universitet Inst f ingenjörsvetensk fysik och

0547001235

651 88, KARLSTAD

Göteborgs universitet Klassiska institutionen

0317731980

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f språk & litteraturer

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvetenskaper

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f slaviska språk

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f romanska språk

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Engelska institutionen

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f Historiska studier

0317864510

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f livsmedelsvetenskap

018671000

Box 7051

750 07, UPPSALA

Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Sahlgrenska akademin Inst f samhällsmedicin

0317860000

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för växt- & miljövetenskaper

0317860000

Box 461

405 30, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0858583950

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434216

416 85, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313428225

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313421000

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313424088

Bruna stråket 16

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313428503

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313427673

Sahlgrenska universitestssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Högskolan Väst Högskolebiblioteket i Uddevalla

0520223540

Box 795

451 26, UDDEVALLA

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317864605

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Högskolan för fotografi

0317861000

Box 141

405 30, GÖTEBORG

Högskolan för scen & musik

0317860000

Box 210

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Konsthögskolan Valand

0317865100

Box 132

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907856997

901 87, UMEÅ

KTH Skolan för information- & kommunikationsteknik

087906000

Forum 105

164 40, KISTA

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434724

416 85, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f socialt arbete

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f biologisk grundutbild

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f genetik mikrobiologi &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Systemekologiska instutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Ekoteknik

063165300

831 25, ÖSTERSUND

Mittuniversitetet Åkroken

0771975000

851 70, SUNDSVALL

Mittuniversitetet Inst f teknik fysik & matematik

061186255

871 88, HÄRNÖSAND

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

087287491

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0851777696

171 76, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f humaniora

063165416

831 25, ÖSTERSUND

Handelshögskolan vid Gbgs univ School of Executive Education

0317865870

Box 600

405 30, GÖTEBORG

Södertörns högskola Inst f ekonomi & företagande

086084000

141 89, HUDDINGE

Ersta Sköndal högskola AB Inst f diakoni kyrkomusik & teologi

0855505000

Box 441

128 06, SKÖNDAL

Stockholms universitet Humanistiska fakultetskansliet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Juridiska fakultetskansliet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f odontologi

0852488039

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karin Elisabet Windesjö

087079102

Tärnmåsvägen 3

123 52, FARSTA

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f numerisk analys & datalogi

087908176

100 44, STOCKHOLM

Linköpings universitet Inst f tillämpad lärarkunskap

013281000

581 83, LINKÖPING

Stockholms universitet Samhällsvetenskapliga

08162900

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap

087908321

100 44, STOCKHOLM

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f sydsvensk skogsvetenskap

040415000

Box 49

230 53, ALNARP

Uppsala universitet Fortbildningsavd f skolans

0184717967

Box 2136

750 02, UPPSALA

Chalmers Lindholmen högskola AB Ingenjörshögskolan

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Örebro universitet Hälsoakademin

019303000

701 82, ÖREBRO

IT-universitetet i Göteborg

0317723523

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Hälsohögskolan i Umeå

0907865000

901 87, UMEÅ

Försvarshögskolan FHS Inst f ledarskap & management

0855342500

Box 27805

115 93, STOCKHOLM

Umeå universitet Campus Skellefteå

0910787217

Campus

931 87, SKELLEFTEÅ

Göteborgs universitet Inst f journalist medier & kommunik

0317861000

Box 710

405 30, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fastigheter & byggande

087907362

100 44, STOCKHOLM

Högskolan i Borås

0334354000

501 90, BORÅS

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f barn & ungdomsvetens

087375500

Box 44037

100 73, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0852482440

171 76, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907852769

901 87, UMEÅ

KTH Skolan f informormation-och kommunikationsteknik

087906000

Forum 105

164 40, KISTA

Karolinska Institutet CLINTEC

0858582102

Karolinska universitetssjukhuset

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f mikrobio patologi & immun

0858587878

141 86, STOCKHOLM

Försvarshögskolan Karolinen

054104020

651 80, KARLSTAD

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion

087909053

100 44, STOCKHOLM

Uppsala universitet Baltic university programme

0184711840

Villavägen 16

752 36, UPPSALA

Region Skåne Vårdhögskolan

044203000

Box 98

291 21, KRISTIANSTAD

Umeå universitet Abisko naturvetenskapliga station

098040021

Box 62

981 07, ABISKO

Malmö högskola Teknik & Samhälle

0406657102

205 06, MALMÖ

Blekinge tekniska högskola

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Uppsala universitet Centrum f Didaktik

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Lunds universitet Konsthögskolan i Malmö

040325722

Box 17083

200 10, MALMÖ

Chalmers Tekniska Högskola Centrum f kunskapsbildning &

0317728582

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Kyrkohistoriska arkivet

0462229661

Allhelgona Kyrkogata 8

223 62, LUND

Karolinska Institutet Inst f mikrobio patologi & immun

0858587930

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

085173122

Universitetssjukhuset LI:00 Solna

171 76, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317728030

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723127

412 96, GÖTEBORG

Västra Götalands Läns Landsting Hälsohögskolan Väst

0500431920

Box 408

541 28, SKÖVDE

Chalmers Tekniska Högskola Inst f teknisk mekanik

0317721500

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet IT Ledning

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f pedagogik & specialped

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Handelshögskolan Inst för nationalekonomi med statistik

0317860000

Box 640

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Zoologiska institutionen

0317860000

Box 463

405 30, GÖTEBORG

Ersta Sköndal högskola AB Inst f diakoni kyrkomusik & teologi

0855505011

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Lunds tekniska högskola Yrkesteknisk högskoleutbildning

043374408

Kronobergsgatan 6

285 37, MARKARYD

Kungliga Musikhögskolan Inst f musik-& medieproduktion

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Gatuhuset

0462220000

Helgonabacken 14

223 62, LUND

Teaterhögskolan

0920493152

971 87, LULEÅ

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313424036

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB

036101000

Box 1026

551 11, JÖNKÖPING

Vårdgymnasiet Sundsta

054296800

Box 8

651 02, KARLSTAD

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skoglig vegetationsekologi

0907868299

901 83, UMEÅ

Blekinge tekniska högskola Sektion f teknokultur humaniora &

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Karolinska Institutet Kliniskt forskningscentrum

0858583800

Novum Plan 6

141 57, HUDDINGE

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Skogsmästarskolan

022234950

Box 43

739 21, SKINNSKATTEBERG

Södertörns högskola Inst f genus kultur & historia

086084000

141 89, HUDDINGE

Stockholms universitet Inst f neurokemi

08164268

106 91, STOCKHOLM

Linköpings tekniska högskola Inst f systemteknik ISY

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst f fysik kemi & biologi IFM

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst f ekon & industruell utv IEI

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f språk & kultur ISK

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Matematiska institutionen MAI

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f beteendevet & lärande IBL

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings tekniska högskola Inst för ekonomisk & Ind utveckling

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f tema

013281000

581 83, LINKÖPING

Högskolan i Borås Inst Biblioteks- & informationsvet

0334354000

501 90, BORÅS

Högskolan i Borås Inst f pedagogik PED

0334354000

501 90, BORÅS

Sahlgrenska akademin inst f neurovetenskap & fysiologi

0317861000

Box 455

405 30, GÖTEBORG

Hälsouniversitetet Sjuksköterskeutbildningen

011222801

601 74, NORRKÖPING

Blekinge tekniska högskola Sekt f teknokultur humaniora &

0455385301

371 79, KARLSKRONA

Tuna Institut För Psykoterapi & Arbetspsykologi

Magnegatan 13

633 52, ESKILSTUNA

Örebro universitet Handelshögskolan

019303000

701 82, ÖREBRO

Karolinska Institutet Inst f medicin

0858582416

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnor & barns hälsa

0851775124

171 76, STOCKHOLM

Linköpings universitet Inst f religion & kultur IRK

013281809

581 83, LINKÖPING

Linnéuniversitetet Inst för hälso- & vårdvetenskap HV

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Sahlgrenska akademin Inst f medicin

Box 454

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kirurgiska disciplinerna

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f särskilda specialiteter

0317736888

Box 452

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f miljövetenskap- & kulturvård

0317733743

Box 464

405 30, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skoglig zooekologi

901 83, UMEÅ

Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte Akademin

019303000

Box 1

712 02, GRYTHYTTAN

Skolan f inform- & kommunikatio KTH Inst f data- & systemvetenskap

08162000

Forum 100

164 40, KISTA

Blekinge tekniska högskola

0455385502

371 79, KARLSKRONA

Örebro Teologiska Högskola

019307750

Box 1623

701 16, ÖREBRO

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f fritidspedagogutbildningen

040325000

205 06, MALMÖ

Linköpings universitet Estetiska institutionen ESI

013281000

581 83, LINKÖPING

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f samhälle kultur & lärande

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnor & barns hälsa

0851776160

171 76, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f läkemedelskemi

0184714340

Box 574

751 23, UPPSALA

Barbro Elisabet Södersten

Älvbäck 18

686 96, ÖSTRA ÄMTERVIK

Datalänken Personalkooperativ ek för

087185460

Ängsövägen 15

132 34, SALTSJÖ-BOO

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f energi & teknik

018671000

Box 7032

750 07, UPPSALA

Lunds Tekniska Högskola Ingenjörshögskolan

042356708

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skogsekologi

901 83, UMEÅ

Högskolan i Borås Textilhögskolan

0334354000

501 90, BORÅS

Cace - Computer Aided Civil Engineering

011174325

Axel Swartlings gata 2

603 77, NORRKÖPING

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro & systemteknik

087907741

Teknikringen 33

100 44, STOCKHOLM

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f språk & litteratur

087379792

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f fransk italien & klass språk

08162000

106 91, STOCKHOLM

Karlstads universitet

0547001000

651 88, KARLSTAD

Lunds universitet Inst f öst- & centraleuropa studier

0462228818

Box 201

221 00, LUND

Mittuniversitetet Inst f teknik fysik & matematik

060148600

851 70, SUNDSVALL

Blekinge tekniska högskola Sektionen f management

0455385300

371 79, KARLSKRONA

Blekinge tekniska högskola Sektionen f teknik

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Växjö universitet Inst f industriella

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Lunds Tekniska Högskola Inst f arkitektur & byggd miljö

0462227352

Box 118

221 00, LUND

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907854489

Byggn 6 M

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Högskolan i Halmstad Sekt f humaniora HUM

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen

0907867152

901 87, UMEÅ

Örebro universitet Samverkanskansliet

019303000

701 82, ÖREBRO

Högskolan Dalarna Akademin Utbildning & Humaniora

023778000

791 88, FALUN

Örebro universitet

019303000

701 82, ÖREBRO

Kungliga Tekniska Högskolan EKC-El anläggningsteknik

087907788

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro & systemteknik

087908906

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Faxénlaboratoriet

087907536

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907851331

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852301

901 85, UMEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f system- & rymdteknik

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbyggnadsteknik

0920491453

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f ekonomi teknik & samhälle

0920491000

971 87, LULEÅ

Högskolan Dalarna Profilområde Industri & Teknik

023778000

781 88, BORLÄNGE

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f mark- & vattenteknik

087906352

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap

087906000

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Pedagogiska institutionen

0907865000

Mediagränd 14

901 87, UMEÅ

Högskolan i Halmstad Sekt f ekonomi & teknik SET

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852487541

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Ersta Sköndal högskola AB Inst f vårdvetenskap

0855505000

Box 11189

100 61, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852487527

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Högskolan i Gävle

026648500

801 76, GÄVLE

Lärarhögskolan i Stockholm

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Högskolan i Halmstad

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Högskolan i Skövde

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Monica Vestberg

087747525

Örnholmsbrinken 72

127 42, SKÄRHOLMEN

Södertörns högskola Inst f komm teknik & design

086084000

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Gävleborgs Läns Landsting Vårdhögskolan

026648500

801 76, GÄVLE

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f klinisk kemi

018671000

Box 7038

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f kliniska vetenskaper

018671000

Box 7054

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f idisslarmedicin epidemiologi

018671000

Box 7019

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Smådjurskliniken

018671000

Box 7054

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f ekonomi

018671000

Box 7013

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f mikrobiologi

018671000

Box 7025

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f mark & miljö

Box 7014

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f kemi

018671000

Box 7015

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f anatomi fysiologi & biokemi

018671000

Box 7011

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f husdjur utfodring & vård

018671000

Box 7024

750 07, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f psykologi

0184710000

Box 1225

751 42, UPPSALA

Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen

0184710000

Box 513

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Tyska institutionen

0184711331

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Slaviska institutionen

0184711297

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f klassiska språk

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen

0184713413

Box 514

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Finsk-ugriska institutionen

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Litteraturvetenskapliga inst

0184712950

Box 632

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f lingvistik & filologi

0184712252

Box 635

751 26, UPPSALA

Uppsala universitet Juridiska institutionen

0184710000

Box 512

751 20, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f biokemi & organisk kemi

0184714000

Box 576

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f genetik & patologi

0184714000

751 85, UPPSALA

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851770000

171 76, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f psykologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Blekinge tekniska högskola Inst f programvaruteknik &

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Högskolan i Borås Inst Ingenjörshögskolan

0334354000

501 90, BORÅS

Högskolan för Scen & Musik

0317861000

Box 210

405 30, GÖTEBORG

Högskolan i Gävle Akademin för utbild och ekonomi

026648500

801 76, GÄVLE

Högskolan i Gävle Inst f humaniora & samhällsvetens

026648500

801 76, GÄVLE

Högskolan i Gävle Inst f pedag didaktik & psykologi

026648500

801 76, GÄVLE

Högskolan i Gävle Inst f matematik natur-& dataveten

026648500

801 76, GÄVLE

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

412 96, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f kostvetenskap

0184712212

Box 560

751 22, UPPSALA

Karolinska Institutet Inst f medicin

141 86, STOCKHOLM

Högskolan i Borås Inst Handels- & IT-högskolan

0334354000

501 90, BORÅS

Landstinget Dalarna Vårdhögskolan

02354400

Box 741

791 29, FALUN

Linnéuniversitetet Polisutbildningen

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Kungliga Tekniska Högskolan Tillämpad informationsteknik

087906000

Electrum 300

164 40, KISTA

Högskolan i Gävle Inst f teknik & byggd miljö

026648500

801 76, GÄVLE

Katarina Borg Gyllenbäck

086509711

Carl-Gustaf Lindstedts gata 1

112 69, STOCKHOLM

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865262

901 87, UMEÅ

Schwarzmedia

0850211817

Brännkyrkagatan 88 Lgh1201

117 26, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f byggkonstruktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f naturvetenskapernas och

0907866460

Naturvetarhuset hus A plan 5Johan Bures väg 16

901 87, UMEÅ

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f arkitektur & samhällsbygg

087908371

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f anläggning & miljö

087906950

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f svenska &

0907865000

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f husdjurens miljö & hälsa

051167000

Box 234

532 23, SKARA

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f datavetens & kommunikation

087909180

100 44, STOCKHOLM

Skolan för kemivetenskap KTH Inst f kemiteknik

087908226

100 44, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851773905

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin

141 86, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f datavetenskap

0907866127

901 87, UMEÅ

Institutet för miljömedicin (IMM) Karolinska Institutet

0852480000

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907855000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f informatik

0907865000

901 87, UMEÅ

Mittuniversitetet Campus Östersund

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Umeå universitet Inst f Ekologi miljö & geovetenskap

0907869559

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Statsvetenskapliga institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Cetro Marinutbildning

031452213

Kupeskärsgatan 75

421 60, VÄSTRA FRÖLUNDA

Mittuniversitetet KIC Kontakt- & InformationsCentrum

871 88, HÄRNÖSAND

Lunds universitet Kampradhuset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Mittuniversitetet Inst f naturvetenskap teknik &

0771975000

851 70, SUNDSVALL

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0851772496

Box 260

171 76, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f hälsovetenskap

0771975000

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907851151

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin &

0907865000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Enh f medicin

0907852652

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852301

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f mikrobiologi

0907856775

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907854489

Byggn 6 M

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Matematiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907851511

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865123

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f idé- och samhällsstudier

0907865509

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Enh f Yrkes- & miljömedicin

0907851700

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad psykologi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865670

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad fysik & elektronik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f utb i biologi miljö-& geovet

0907865000

901 87, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Sektionen f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f innovationsteknik

0317722494

412 96, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Kliniskt forskningscentrum

0858583800

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f cell & molekylärbiologi

0852480000

Box 285

171 77, STOCKHOLM

Uppsala universitet Avd f Replikationsenzymologi

0184714000

Box 584

751 23, UPPSALA

Örebro universitet Samhällsvetenskapliga institutionen

019303030

701 82, ÖREBRO

Domath

090779641

Lummerstigen 7

903 39, UMEÅ

Lunds Tekniska Högskola Inst för elektrisk mätteknik

0462227526

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Laslo Erdes

032033384

Salängsgatan 5

511 61, SKENE

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171212

221 85, LUND

Bigh Education

041314040

Repslagaregatan 26

241 32, ESLÖV

Luleå tekniska universitet

0920491000

971 87, LULEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f ekonomi teknik & samhälle

0920491000

971 87, LULEÅ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171816

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040338325

205 02, MALMÖ

Mittuniversitetet Centrum för Social-

063148000

831 25, ÖSTERSUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Malmö

040391061

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

046173171

221 85, LUND

Karolinska Institutet Institutet f miljömedicin IMM

0852487588

Box 210

171 77, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Etour

063195800

831 25, ÖSTERSUND

Umeå universitet Transportforskningsenheten TRUM

0907865540

901 87, UMEÅ

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087908784

100 44, STOCKHOLM

Hörhjälp Väst

Skogsstigen 47

619 91, TROSA

Karolinska Institutet Inst f laboratoriemedicin

0858587226

141 86, STOCKHOLM

KI Danderyds sjukhus Inst f kliniska vetenskaper

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Dandeyrds sjukhus

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kliniska vetenskaper

086555015

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858583978

K56

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Danderyds sjukhus

087286400

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0852480000

141 83, HUDDINGE

Stockholms universitet Tolk- & Översättarinstitutet

08162000

106 91, STOCKHOLM

Ann Wetterlind Dörner

087662735

Sidensvansvägen 79 3tr

192 55, SOLLENTUNA

Stockholms universitet Institutet f internationell ekonomi

08162000

106 91, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f molekylärbiologi

0184714000

Box 590

751 24, UPPSALA

Lunds Tekniska Högskola Inst för elektro- och

0462229179

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173301

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040338710

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f laboratoriemedicin Lund

040171000

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f hälsa vård & samhälle

0462220000

Box 157

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Material- & tillverkningstek

412 96, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan för teknik & hälsa

087906000

Marinens väg 30

136 40, HANDEN

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f indistruell tekn & managem

087907869

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Umeå centrum f molekylär medicin

0907854437

901 87, UMEÅ

Handelshögskolan i Stockholm Inst f företagsekonomi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

GIH Inst för idrotts- & hälsoveteskap

084022200

Box 5626

114 86, STOCKHOLM

Jamed Konsult

0317482475

Box 1094

436 22, ASKIM

Ulla Kroksmark

031194876

De Geersgatan 22 Lgh1101

416 57, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

087287077

171 77, STOCKHOLM

Zoologiska museet Lunds universitet

0462229330

Helgonavägen 3

223 62, LUND

Skolan f inform- & kommunikatio KHT Inst f tillämpad informationsteknik

087906000

Electrum 300

164 40, KISTA

Stockholms universitet Botaniska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Umeå universitet Religionsvetenskap och teologi

0907867624

901 87, UMEÅ

Högskolan Väst Inst f teknik

0520475030

Box 957

461 29, TROLLHÄTTAN

Stiftelsen Waldorflärarhögskolan

0850585880

Marklandsbacken 11

168 36, BROMMA

Mittuniversitetet Inst f samhällsvetenskap

0771975000

851 70, SUNDSVALL

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0317862950

Box 412

405 30, GÖTEBORG

Handelshögskolan i Stockholm Inst f marknadsföring & strategi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Blinge Consulting AB

031403817

Mellbyvägen 60 A

433 31, PARTILLE

Handelshögskolan i Stockholm

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317863450

Box 440

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f ekologi miljö & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Enh f dermatologi & venereologi

0907852051

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f idé- & samhällstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekonomisk historia

0907865385

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865796

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865796

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907866238

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865117

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysiologisk botanik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f företagsekonomi

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f molekylärbiologi

0907850000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f integrativ medicinsk biologi

0907865117

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Ekologi miljö- & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f konstvetenskap

0907865409

901 87, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet Inst f biometri & informatik

040415236

Box 35

230 53, ALNARP

Umeå universitet Inst f matematik & matematisk

0907865225

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst för Klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

0907850000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Juridiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Statistiska institutionen

0907865213

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f socialt arbete

0907869870

901 87, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f livsmedelshygien

018672391

Box 7009

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Område Landskapsarkitektur

040415000

Box 58

230 53, ALNARP

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skoglig marklära

018672212

Box 7001

750 07, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap

0184714185

Box 572

751 23, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f Afro-Asiatiska språk

0184710000

Box 527

751 20, UPPSALA

Göteborgs universitet Konstnärliga fakultetskansliet

0317861000

Box 141

405 30, GÖTEBORG

Uppsala universitet Inst f Farmaci

0184714000

Box 586

751 23, UPPSALA

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851770000

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk näringslära

0858583700

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0852480000

Box 220

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851771861

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f mikrobio tumör- & cellbio

0851775788

Karolinska sjukhuset

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f mikrobio patologi & immun

0858587835

F82 Huddinge universitetssjukhus

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk labvet & teknik

0858581068

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk labvet & teknik

0858581290

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet inst f mikrobio patologi & immun

0858581361

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773928

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851775959

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin

0851773020

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0851772532

Z5:00

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Sachsska barn- & ungdomskliniken

086164000

118 83, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f klinisk neuorovetenskap

0851774651

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0851770000

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0852483870

141 83, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773442

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kliniska vetenskaper

086556493

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0858587407

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f fysiologi & farmakologi

08162000

Box 5626

114 86, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Akademien f Humaniora Utbildning & Samhällsvetenskap

019303000

701 82, ÖREBRO

Akademin för naturvetenskap & teknik

019303000

701 82, ÖREBRO

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst för kliniska vetenskaper

040333759

Universitetssjukhuset MAS

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f medicinska studieåret 5

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331751

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331664

Ing 108 plan 2

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Medicinska institutionskansliet

040391000

CRC ingång 72 hus 92 plan11

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040332993

Universitetssjukhuset

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

040331276

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f medicinska studieåret 5

040334101

205 02, MALMÖ

Lunds Universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171620

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046177501

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046171247

221 85, LUND

Lunds universitet Opus-institutionen

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f mikrobio dermatol & infekt

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kardiop & renalveten-etik

046171909

221 85, LUND

Lunds universitet Inst f kliniska vetenskaper

046173001

221 85, LUND

Lunds universitet Sekt f hälsoekonomi & rättsmedicin

046333910

Sölvegatan 25

223 62, LUND

Lunds universitet Rättssociologiska enheten

0462228810

Box 42

221 00, LUND

Lunds universitet Zoofysiologiska institutionen

0462220000

Helgonavägen 3 B

223 62, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f mätteknik & ind elektrotekn

0462227526

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Juridiska fakulteten

0462221000

Box 207

221 00, LUND

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658520

205 06, MALMÖ

Linköpings tekniska högskola Inst f produktionsekonomi IPE

013281000

581 83, LINKÖPING

Linnéuniversitetet Inst för samhällsvetenskaper

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Växjö universitet Matematiska & systemtekniska inst

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan

0470708808

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Inst för kemi & biomed vetenskap

0772288000

391 82, KALMAR

Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan SJÖ

0480497600

391 82, KALMAR

Linnéuniversitetet Inst för kulturvetenskaper KV

0772288000

391 82, KALMAR

Medieinstitutet Fojo

0480446400

Box 622

391 26, KALMAR

Hälsouniversitetet Inst f medicin & vård IMV

013281000

581 85, LINKÖPING

Högskolan Kristianstad Inst f humaniora & samhällsvetensk

044203000

291 88, KRISTIANSTAD

Högskolan i Kristianstad Inst f beteendevetenskap

044203200

291 88, KRISTIANSTAD

Göteborgs universitet Humanistiska fakulteten

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Högskolan Väst Institutionen för ekonomi & IT

0522223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317861000

412 96, GÖTEBORG

Dörren mot Öst Språk & Handel

08399580

Södermannagatan 12 Lgh1301

116 23, STOCKHOLM

Hälsouniversitetet Inst f nervsystem & rörelseorgan

581 85, LINKÖPING

Linnéuniversitetet Storken

0772288000

391 82, KALMAR

Göteborgs universitet Inst f marin ekologi

0317860000

Box 461

405 30, GÖTEBORG

Högskolan Väst Inst f individ & samhälle

0520223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317860000

Box 432

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för historiska studier

0317861000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Etnologiska institutionen

0317861971

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f litteratur idéhist & religio

0317861115

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f lingvistik

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f socialantrop forskning

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Hjärt- & kärlinstitutionen

0313421333

413 45, GÖTEBORG

Karolinska Institutet CLINTEC

0858581787

141 86, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst f kemi

0317722900

412 96, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f tillämpad maskinteknik

087906000

151 81, SÖDERTÄLJE

Uppsala universitet Ins f neurovetenskap

0184714390

Box 587

751 23, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Signaler & system

412 96, GÖTEBORG

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0910585380

931 87, SKELLEFTEÅ

Södertörns högskola Inst f Livsvetenskaper

086084000

141 89, HUDDINGE

Kungliga Tekniska Högskolan Arkitekturskolan

087906000

100 44, STOCKHOLM

Södertörns högskola Inst f kultur & kommunikation

086084000

141 89, HUDDINGE

Sahlgrenska akademin Inst f invärtesmedicin

0313434243

416 85, GÖTEBORG

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f samhällsplanering & miljö

087907980

100 44, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f hälsovetenskap

0771975000

851 70, SUNDSVALL

Göteborgs universitet Inst f medicin

0313421103

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet

0317862109

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f neurovetenskap & fysiologi

0317860000

Box 430

405 30, GÖTEBORG

Södertörns högskola Inst f soc idéhist samtidshist &

086084000

141 89, HUDDINGE

Officina HB

0707390790

Steglitsvägen 3 B 5tr

227 32, LUND

Umeå universitet IT-stöd och systemutveckling ITS

0907866100

901 87, UMEÅ

Anetth Granberg Axell

042182309

Pålsgatan 13 Lgh1007

252 21, HELSINGBORG

Karolinska Institutet Inst f cell- & molekylärbiologi

087286726

Box 285

171 77, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f nationalekonomi

0907866142

901 87, UMEÅ

Uppsala universitet Centrum för Rysslandsstudier

0184711697

Box 514

751 20, UPPSALA

Karolinska Institutet Danderyds sjukhus

086555015

182 88, STOCKHOLM

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Tandvårdshögskolan Odontologiska fak Avd för Endodonti

0406658561

205 06, MALMÖ

Stockholms Musikpedagogiska Institut

086110502

Box 26164

100 41, STOCKHOLM

Södertörns högskola Inst f språk & kultur

086084000

141 89, HUDDINGE

Karolinska Institutet Instutionen för onkologi & patologi

0851779793

171 76, STOCKHOLM

Södertörns högskola Inst f samhällsvetenskaper

086084000

141 89, HUDDINGE

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Institutionen för stad & land

018671000

Box 7012

750 07, UPPSALA

Linnéuniversitetet Kansliet f lärarutb & utbildvet LUV

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Lärarutbildningen

0772288000

391 82, KALMAR

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865158

901 87, UMEÅ

Linköpings universitet Inst f tematisk utbildn & forskning

011363000

601 74, NORRKÖPING

Institutionen för Design Konsthantverk och Textilkonst DKTK

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f industridesign ID

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f Inredningsark & Möbeldesign

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f textil

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f keramik & glas KG

084504241

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f Ädellab-metallformgivning MF

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Konstfack Inst f skulptur

084504100

Box 24115

104 51, STOCKHOLM

Konstfack Inst f design konsthantverk & konst

084504251

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst f geovetenskaper

0317860000

Box 460

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f klinisk neurovetenskap

0313424472

Sahlgrenska universitetssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Lunds tekniska högskola Avd f ind elektrotek & Automation

0462229290

Box 118

221 00, LUND

Södertörns högskola Inst f kommunikation medier & IT

086084000

141 89, HUDDINGE

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknisk ekonomi & logistik

0462229146

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228349

Box 124

221 00, LUND

Södertörns högskola Centrala campus Flemingsberg

086084000

141 89, HUDDINGE

Umeå universitet Inst f kultur- & medievetenskaper

0907865785

901 87, UMEÅ

BKT Konsult

Finlandsgatan 22 B

214 32, MALMÖ

Göteborgs universitet Inst f metodik i lärarutb

0317732000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Karlstads universitet Inst f utbildningsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f undervisningsprocesser

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan KTH Syd

0498269906

Norra Hansegatan 16 A

621 42, VISBY

Högskolan på Gotland

0498299900

621 67, VISBY

Kungliga Tekniska Högskolan

087907898

Brinellvägen 66

100 44, STOCKHOLM

Stanley Bloom Productions

087678576

Larsbergsvägen 25 Lgh1406

181 38, LIDINGÖ

Mittuniversitetet

069638100

Skogsvägen

840 73, BISPGÅRDEN

Uppsala universitet Inst f med biokemi & mikrobiologi

0184716655

Box 582

751 23, UPPSALA

Malmö högskola Kultur & Samhälle SMS Inst f språk migr & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Organisationskommitté för Malmö högskola

0406657000

Gråbrödersgatan 2

211 21, MALMÖ

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0852488700

141 83, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0858585474

Novum plan 5

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f cell- & molekylärbiologi

0852487371

Box 285

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852480000

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skogl resurshushushållning

0907868347

901 83, UMEÅ

Sveriges lantbruksuniversitet SLU Inst f skogens ekologi & skötsel

0907868385

901 83, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skogsekonomi

0907868331

901 83, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skogl gen & växtfysiologi

0907868210

901 83, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f växtproduktionsekologi

018671000

Box 7043

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f vilt fisk & miljö

0907868483

901 83, UMEÅ

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f husdjursgenetik

018671000

Box 7023

750 07, UPPSALA

Redell & Redell Legitimerade Psykologer HB

0739866990

Vårgatan 3 B

126 33, HÄGERSTEN

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856172

901 87, UMEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f tillämpad kemi & geovetenska

0920491000

971 87, LULEÅ

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

0852481007

Novum

141 83, HUDDINGE

Göteborgs universitet Högskolan f Design & Konsthantverk

0317860000

Box 131

405 30, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0920491000

971 87, LULEÅ

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0851776020

M1:02

171 76, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f särskilda specialiteter

0313428504

413 45, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Sirius laboratoriet

0920491000

971 87, LULEÅ

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852488038

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Göteborgs universitet Sociologiska institutionen

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Hälsohögskolan i Värmland

054885400

Box 9054

650 09, KARLSTAD

Luleå tekniska universitet Inst f pedagogik och lärande

0920491282

971 87, LULEÅ

Mälardalens högskola

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för innovation design & teknik

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Högskolan Ludvika

0240565503

Box 832

771 28, LUDVIKA

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462229503

Box 118

221 00, LUND

Umeå universitet Ins f kirurgisk & periop vetensk

0907851746

901 85, UMEÅ

Luleå tekniska universitet Inst f samhällsbygg & naturresurser

0920491000

971 87, LULEÅ

Handelshögskolan Statistiska forskningsenheten

0317861000

Box 660

405 30, GÖTEBORG

Umeå universitet Sociologiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Mälardalens Högskola Högskole Centrum

0155248984

611 83, NYKÖPING

Karolinska Institutet Inst f cell- & molekylärbiologi

0852480000

Box 285

171 77, STOCKHOLM

Lunds universitet Trafikflyghögskolan

0435445400

Drottningvägen 5

264 51, LJUNGBYHED

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

086089100

141 57, HUDDINGE

Lärarhögskolan i Stockholm Inst f matematik & naturvet

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f livsmedelsteknik

0462228305

Box 124

221 00, LUND

Göteborgs universitet Inst f cell & molekylär biologi

0317860000

Box 462

405 30, GÖTEBORG

Sara Gullman

031254228

Bisittaregatan 1 B Lgh1101

416 52, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f socialt arbete

0317860000

Box 720

405 30, GÖTEBORG

Mittuniversitetet Inst f socialt arbete

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Göteborgs Universitet Sahlgrenska akademins kansli

0317860000

Box 400

405 30, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0851770000

Norrbacka KU plan 8

171 76, STOCKHOLM

Sahlgrenska akademin Inst f medicin

0313424205

Box 480

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitets marina forskningscentrum

08163718

106 91, STOCKHOLM

Sven-Olof Collin

0708204777

Blåtands väg 6

291 66, KRISTIANSTAD

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

086089200

141 57, HUDDINGE

Umeå universitet

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0851770000

171 76, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f kirurgiska vetenskaper

0186110000

751 85, UPPSALA

Campus Hultsfred

0495240000

Box 17

577 21, HULTSFRED

Maria Bjurestam

Schlytersvägen 43

126 50, HÄGERSTEN

Handelshögskolan i Stockholm Inst f redovisning & finansiering

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm Inst f finansiell ekonomi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Umeå universitet Umeå marina forskningscentrum

0907867974

Norrbyn

910 20, HÖRNEFORS

Umeå universitet BildMuseet

0907865227

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet CLINTEC

0858587666

Karolinska Universitetssjukhuset

141 86, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f musik- & teatervetenskap

086747000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f baltiska språk finska tyska

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f tillämpad miljövet

086747000

106 91, STOCKHOLM

Högskolan Dalarna Campus Borlänge

023778000

781 88, BORLÄNGE

Försvarshögskolan FHS Militärvetenskapliga Institutionen

0855342500

Box 27805

115 93, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Högskolan Väst

0520223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Högskolan i Kalmar Humanvetenskapliga inst

0480446950

391 82, KALMAR

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f inform- & kommunikationste

087906000

Electrum 229

164 40, KISTA

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f mark- & vattenteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f byggvetenskap

087907960

100 44, STOCKHOLM

Lunds Tekniska Högskola Inst f teknik & samhälle

0462228638

Gerdagatan 13

223 62, LUND

Handelshögskolan i Stockholm Inst f företagsekonomi

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Lunds Tekniska Högskola Inst elektro- & informationsteknik

0462229179

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f radiologi & fysiologi

040331235

205 02, MALMÖ

Lunds universitet Inst f arkeologi & antikens hist

0462227940

Sandgatan 1

223 50, LUND

Linnéuniversitetet Inst för teknik

0772288000

391 82, KALMAR

Blekinge tekniska högskola Sektionen f management

0457385000

Box 520

372 25, RONNEBY

Växjö universitet Inst f biovetenskaper &

0470708827

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Inst för språk & litteratur SOL

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Luleå tekniska universitet Inst för konst kommunika & lärande

091172600

Box 744

941 28, PITEÅ

Högskolan i Skövde Inst f ingenjörsvetenskap

0500448600

Box 408

541 28, SKÖVDE

Lunds universitet Internationella kontoret

0462220000

Box 7008

220 07, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f tekn ekonomi & organisation

0317721219

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f byggnadsteknologi

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola Inst f vattenförsörjn &

0317722121

412 96, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

086089270

F60 Novum

141 57, HUDDINGE

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Linnéuniversitetet Pukeberg

0480446457

Pukebergarnas väg 61

382 34, NYBRO

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0857839700

Björngårdsgatan 25

118 52, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Inst f system- och rymdteknik

098079180

Box 812

981 28, KIRUNA

Chalmers tekniska högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f data- & elektroteknik

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f kemiteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f informatik

0317860000

Viktoriagatan 13

411 25, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f teknikvetenskap & matematik

0910585300

931 87, SKELLEFTEÅ

Linköpings tekniska högskola Inst f teknik & naturvetenskap ITN

011363000

601 74, NORRKÖPING

Mittuniversitetet Inst f teknik & hållbar utveckling

063165300

831 25, ÖSTERSUND

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0851770000

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f Odontologi

087288101

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Lunds universitet Ekonomihögskolan

0462220000

Box 7080

220 07, LUND

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Mikroteknologi & nanovetensk

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

412 96, GÖTEBORG

Lunds universitet Avd för psykiatri

046173887

Universitetssjukhuset

221 85, LUND

The Swedish Program

08164293

Stockholms universitet

106 91, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f laboratoriemedicin

0858583801

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0858585406

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet

087286400

Fogdevreten 2

171 77, STOCKHOLM

E R Mäklare Elisabet Rundcrantz Fastighetsbyrå

Tunagatan 37 A 4tr

753 37, UPPSALA

Mittuniversitetet Inst f samhällsvetenskap

0771975000

831 25, ÖSTERSUND

Karolinska Institutet Inst f mikrobio tumör- & cellbiol

0852480000

Box 280

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

0852487655

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f fysiologi & farmakologi

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

0852487880

Retzius väg 8

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutionen för odontologi

0852488038

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f klinisk vetenskap

0858583978

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Institutionen för Odontologi

0852488248

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0851775517

Karolinska universitetssjukh H2 00

171 76, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f teknik fysik & matematik

066057801

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907866668

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856170

901 87, UMEÅ

Mittuniversitetet Campus Härnösand

0771975000

871 88, HÄRNÖSAND

Mittuniversitetet Inst f naturvetenskap & miljö

871 88, HÄRNÖSAND

Mittuniversitetet Inst f humaniora

061186181

871 88, HÄRNÖSAND

Ersta Sköndal Högskola AB Campus Sköndal

0855505000

Box 441

128 06, SKÖNDAL

Karolinska Institutet Inst f folkhälsovetenskap

0852480000

171 76, STOCKHOLM

Firma Karin Gustafsson

031285189

Alfhemsgatan 5 Lgh1201

413 10, GÖTEBORG

Lunds universitet Allhelgonaskolan

0462220000

Box 23

221 00, LUND

Akademin för hållbar samhälls- & teknikutveckling

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Mälardalens högskola Ekonomihögskolan

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalens högskola Inst f humaniora

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalens högskola Inst f matematik & fysik

016153723

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Mälardalen högskola Inst f samhälls- & beteendevetn

016153784

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för hälsa vård & välfärd

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

LJ Norrby Konsult

0704413324

Roddargatan 15 Lgh1201

116 20, STOCKHOLM

Högskolan i Skövde Inst f teknik & samhälle

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Mälardalens högskola Inst f matematik & fysik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Mittuniversitetet Inst f utbildningsvetenskap

871 88, HÄRNÖSAND

Umeå universitet Inst f fysik

0907865583

901 87, UMEÅ

Mittuniversitetet

0771975000

851 70, SUNDSVALL

PP Petit Publications

0485562448

Storgatan 48 A Lgh1101

387 34, BORGHOLM

Mittuniversitetet Inst f informationstekno & medier

0771975000

851 70, SUNDSVALL

Mittuniversitetet Inst för informationstekno & medier Avd för

060148801

851 70, SUNDSVALL

Lunds universitet Pedag Finsk-Ugriska polikliniken

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Karolinska Institutet Inst f LIME

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Ekonomihögskolan Inst f informatik

0462228020

Ole Römers väg 6

223 63, LUND

Stiftelsen R Wallenberg Inst för Mänskliga Rättigheter

0462221200

Box 1155

221 05, LUND

Nordiska Scenografiskolan

0910585701

Forskargatan 1

931 62, SKELLEFTEÅ

Stockholms universitet Inst f journalistik medier &

08162000

Box 27861

115 93, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

0852486800

171 77, STOCKHOLM

Lunds universitet LUB NetLab

0462224456

Box 3

221 00, LUND

Högskolan i Skövde Inst f datavetenskap

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Karolinska Institutet Inst f medicinsk biokemi & biofysik

087287659

171 77, STOCKHOLM

Lunds universitet Filosofiska institutionen

0462227590

Kungshuset Lundagård

222 22, LUND

Mälardalens högskola Inst f elektronik

021101334

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

Högskolan Dalarna Inst f kultur medier

023778000

791 88, FALUN

Gammelkroppa skogsskola

059091010

Box 64

682 22, FILIPSTAD

Lunds universitet Inst f konst- & musikvetenskap

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

090169546

901 87, UMEÅ

Lunds universitet Lundagårdshuset

0462227590

Kungshuset Lundagården

222 22, LUND

Stiftelsen Fjellstedtska Skolan

018161100

Linnégatan 1

753 32, UPPSALA

Högskolan i Halmstad Sekt f Hälsa & Samhälle HOS

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Glokal Media Anders Hjort

0320211266

Anisgatan 13

511 41, KINNA

Lunds universitet Historiska institutionen

0462227960

Box 2074

220 02, LUND

Linnéuniversitetet E-Hälsan

0480446086

391 82, KALMAR

Lunds universitet Odeum

0462227229

Box 117

221 00, LUND

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773124

171 76, STOCKHOLM

Kulturföreningen Artemis

Påskaledsgatan 14

233 35, SVEDALA

Högskolan i Skövde Inst f språk

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Anna Cecilia Gisle

086618262

Brantingsgatan 54 Lgh1301

115 35, STOCKHOLM

Peter De Souza Regiocomp

025110818

Norra vägen 5

796 91, ÄLVDALEN

Uppsala universitet Inst f med biokemi & mikrobiologi

0184714444

Box 582

751 23, UPPSALA

Kungliga musikhögskolan Inst f jazz

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kunglinga musikhögskolan Inst f bleckblåsinstrument

08161821

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst collegium musicum

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f gitarr

08161427

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f komposition & dirigering &

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Körinstitutionen

08161853

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f musik pedagogik & samhälle

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f klassisk musik

08161821

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f orgel

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f orkesterdirigering

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f piano klassiskt

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Stockholms läns landsting Hälsohögskolan

086902000

Box 286

171 77, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f rytmik & musikterapi

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f slagverk

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Blekinge College och Yrkeshögskola

0455385232

Campus Gräsvik 30

371 79, KARLSKRONA

Kungliga musikhögskolan Inst f stråkinstrument

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Karlstads universitet Inst f kemi

0547001000

651 88, KARLSTAD

Hylmö Industrikonsult

051151481

Box 63

532 21, SKARA

Kungliga musikhögskolan Inst f folkmusik

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f sång

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f musikteori

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Kungliga musikhögskolan Inst f träblås

08163211

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Livprof

Holländargatan 38 Lgh1102

113 59, STOCKHOLM

Lunds universitet Wallenberg Neurocentrum

0462220542

221 84, LUND

Högskolan i Skövde Inst f kommunikation & information

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Per Bäckström

Järnvägsgatan 11 Lgh130 3

652 25, KARLSTAD

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f skoglig mykologi & patologi

018671873

Box 7026

750 07, UPPSALA

Mam Medicin

08343548

Sankt Eriksgatan 103 Lgh1301

113 31, STOCKHOLM

Edbergstiftelsen

0702627188

Box 558

651 12, KARLSTAD

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

087287825

171 77, STOCKHOLM

Malmö högskola Kultur & Samhälle

0406657102

205 06, MALMÖ

Sophiahemmet Högskola

084062000

Box 5605

114 86, STOCKHOLM

Ole Dole Doff i Stockholm AB

0707670701

Östgötagatan 41 3tr

116 25, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Science For Life

087906000

Box 1031

171 21, SOLNA

Bengt Mölleryd

086691545

Sickla Kanalgata 101 Lgh13 02

120 68, STOCKHOLM

Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap

0334354000

501 90, BORÅS

KI Danderyds sjukhus Inst f kliniska vetenskaper

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnor & barns hälsa

0851777206

171 76, STOCKHOLM

Linköpings tekniska högskola Inst f medicinsk teknik IMT

013281000

581 85, LINKÖPING

Lunds universitet Biomedicinskt Centrum

0462220660

221 84, LUND

Lunds universitet Absalon

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Botaniska museet

0462229559

Östra Vallgatan 18

223 61, LUND

Lunds Tekniska Högskola E-Huset

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi

0462227385

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Socialhögskolan

0462220000

Box 23

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f Immunteknologi BMC

0462220000

BMC D13

221 85, LUND

Lunds universitet Centrum f teologi & religionvetensk

0462229030

Box 201

221 00, LUND

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0858587028

141 86, STOCKHOLM

KI Danderyds sjukhus Inst f kliniska vetenskaper

0812355000

182 88, STOCKHOLM

Lunds universitet Historiska museet

0462220000

Kraftstorg 1

223 50, LUND

Karolinska Universitetssjukhuset

182 88, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f laboratoriemedicin

0852480000

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet

086555199

182 87, DANDERYD

KI Danderyds sjukhus Inst f kliniska vetenskaper

086555257

182 88, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Göteborgs organ art center

0317865211

Box 211

405 30, GÖTEBORG

Karolinska Institutet Inst f medicinsk epidemiologi

087286196

171 77, STOCKHOLM

Karolinska institutet Institutionen för Odontologi

0852488050

Box 4064

141 04, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f medicinsk labvet & teknik

0858587085

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Universitetssjukhuset Inst f CLINTEC

0858587762

141 86, STOCKHOLM

Högskolan i Gävle Akademin för teknik & miljö

026648500

801 76, GÄVLE

Uppsala universitet Inst f immunologi

0184714815

751 85, UPPSALA

Collage Of Applied Visual Sciences AB

018342000

Edeby Kvarn

741 91, KNIVSTA

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

0855640600

Novum

141 57, HUDDINGE

Tovetorps Forskningsstation

0155246047

646 94, BJÖRNLUNDA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f mark och miljö

051167000

Box 234

532 23, SKARA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f naturvårdsbiologi

018672260

Box 7002

750 07, UPPSALA

Eva Hildegard Elgström Norström

0736746259

Svanshallsgatan 2

263 32, HÖGANÄS

Linnéuniversitetet Inst för naturvetenskap NV

0772288000

391 82, KALMAR

Högskolan i Skövde Inst f industriell ekonomi

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Högskolan i Skövde Inst f vård & natur

0500448000

Box 408

541 28, SKÖVDE

Karolinska Institutet Inst f medicin

141 86, STOCKHOLM

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Teologiska Högskolan Stockholm

0856435700

Åkeshovsvägen 29

168 39, BROMMA

Johannelunds teologiska högskola

018169900

Heidenstamsgatan 75

754 27, UPPSALA

Karlstads universitet Centrum för genusforskning

0547001000

651 88, KARLSTAD

Stockholms universitet Inst f matematik- &

08162000

106 91, STOCKHOLM

Institutionen för Vård- & Omsorgsutbildningar IVO

013227700

Klostergatan 49

582 23, LINKÖPING

Örebro universitet Inst f naturvetenskap

019303000

701 82, ÖREBRO

Linnéuniversitetet Ekonomihögskolan

0480497100

391 82, KALMAR

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Bygg- & miljöteknik

412 96, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f astronomi AlbaNova

0855378500

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f arkeolgi & antikens kultur

08162000

106 91, STOCKHOLM

Johan Holmgren

0736790254

Paradisvägen 10

194 43, UPPLANDS VÄSBY

Malmö Högskola Kultur & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Elsie Anette Hedén

046209591

Möllevägen 3

247 54, DALBY

Stockholms universitet Naturvetenskapliga fakulteten

08162000

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Lindholmen Högskola AB

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f bioenergi

018671000

Box 7061

750 07, UPPSALA

Lunds universitet Forskningspolitiska institutet

0462224807

Box 117

221 00, LUND

Malmö högskola Inst f yrkespedagogik

040325000

205 06, MALMÖ

Röda Villan

061186062

Mitthögskolan

871 88, HÄRNÖSAND

Uppsala universitet Intendenturen i Blåsenhus

0184712440

Box 2136

750 02, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184716459

Norbyvägen 18 A

752 36, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f organismbiologi

0184710000

Norbyvägen 18 C

752 36, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f trävetenskap

018671000

Box 7008

750 07, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Enh f hippologiutbildning

018672143

Box 7046

750 07, UPPSALA

Linköpings universitet Dep of electrical Engineering (ISY)

013281000

581 83, LINKÖPING

Kungliga musikhögskolan Inst f praktisk

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst f matematiska vetenskaper

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f hälsovetenskap

0920491000

971 87, LULEÅ

Göteborgs universitet Inst f kultur estetik & medier

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f medicin

0317860000

Box 453

405 30, GÖTEBORG

Högskolan Dalarna Profilområde Kultur & Lärande

023778000

791 88, FALUN

Högskolan Dalarna Teknik

023778000

781 88, BORLÄNGE

Högskolan Dalarna Inst f matematik naturvet & teknik

023778000

781 88, BORLÄNGE

Högskolan Dalarna Campus Borlänge

023778000

781 88, BORLÄNGE

Högskolan Dalarna Akademin Industri & samhälle

023778000

791 88, FALUN

Högskolan Dalarna Akademin Hälsa och samhälle

023778000

791 88, FALUN

Högskolan Dalarna Samhällsvetenskap

023778000

781 88, BORLÄNGE

Uppsala universitet Teologiska institutionen

0184710000

Box 511

751 20, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Hippologprogrammet

022045100

Ridskolan Strömsholm

734 94, STRÖMSHOLM

MZ Education And Nursing

0733874447

Söderberga Allé 30 Lgh120 2

168 62, BROMMA

Uppsala universitet Matematiska institutionen

0184713200

Box 480

751 06, UPPSALA

Uppsala universitet Fysiska institutionen

0184710000

Box 530

751 21, UPPSALA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Teknisk fysik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Sekt f fysik & teknisk fysik

0317723292

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

0317723260

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

0317721210

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Energi & miljö

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola AB Inst f Kemi- & bioteknik

0317722750

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f teknisk ytkemi

0317720500

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola AB Inst f mekanik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f fackspråk & kommunikation

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst f maskinteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Högskolan Dalarna Industriledarhögskolan

023778000

781 88, BORLÄNGE

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Matematiska vetenskaper

0317721000

Hörselgången 11

417 56, GÖTEBORG

Chalmers Lindholmen Högskola AB Inst för byggteknik

0317721000

Box 8873

402 72, GÖTEBORG

Anna Boije

0701709402

Svansjön 14

515 92, KINNARUMMA

Kristina Maria Nilsson

Höjdvägen 27

756 53, UPPSALA

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f dataveten & kommunikation

087909227

100 44, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0317863865

Box 440

405 30, GÖTEBORG

Lunds universitet

0462220000

Allhelgona Kyrkogata 16

223 62, LUND

Kunskap & Kommunikation Marie Christensson

021331093

Näckrosvägen 2 Lgh1404

722 46, VÄSTERÅS

Christina Hagelthorn

0317118732

Föreningsgatan 4 A

411 27, GÖTEBORG

Ot:s Laboratorieutrustning

018251929

Lökgatan 1

754 47, UPPSALA

Chalmers Industrihögskola

0317725760

412 96, GÖTEBORG

Handelshögskolan i Stockholm Center for modern languages

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Stift För Bonitologisk Högskoleutbildning

0856433418

Bräckegatan 5

162 61, VÄLLINGBY

Energiska Huset

034620022

Solliden 1

311 64, VESSIGEBRO

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907852742

901 85, UMEÅ

Åke Sandberg

086196973

Dörjgränd 4 3tr

116 68, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f arkeologi & samiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Swir Trading

031882282

Orrstigen 2

435 43, PIXBO

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Universitetssjukhuset Spinaliskliniken

0855544250

169 89, SOLNA

Karolinska Institutet Inst f fysiologi & farmakologi

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Umeå universitet Miljöarkeologiska Laboratoriet

0907866928

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst för ekologi miljö- & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Centrum för miljövetenskaplig

0907868313

901 83, UMEÅ

Umeå universitet Demografiska databasen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universiet Inst f ekologi & geovetenskap

0907866029

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f ekologi & geovetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f estetiska ämnen

0907866012

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f laboratoriemedicin

0858583800

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Laboratoriet för Hörselteknologi

0858580114

M45

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet CLINTEC

0852480000

141 83, HUDDINGE

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907853899

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907850000

Neurocentrum

901 85, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0852482410

Retzius väg 13 A

171 77, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f kvinnors & barns hälsa

0851777361

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin

0858583862

Novum plan 5

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Infektionslaboratoriet

0858580602

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851773227

171 76, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin Solna

0851775934

171 76, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

0907850000

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f farmakologi & klin neurovet

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f filosofi & lingvistik

0907865670

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853587

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f folkhälsa & klinisk medicin

0907853548

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Yrkesmedicin

0907852242

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Forum f tvärvetenskap

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f fysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f historiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f historiska studier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865158

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865229

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907851315

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865261

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907867848

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f biovetenskaper & näringslära

086083300

141 57, HUDDINGE

Karolinska Institutet Inst f laboratoriemedicin

0852486071

141 86, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f onkologi & patologi

0851772121

171 76, STOCKHOLM

Umeå universitet Kemiska institutionen

0907865261

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & perioperativ

0907851331

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907852672

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907852244

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kirurgisk & periop vetenskap

0907854813

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kultur & medier

0907867848

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f neurovetenskap

087287055

171 77, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907869150

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk mikrobiologi

0907852846

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907853963

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f litteraturvet & nord språk

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907851340

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

0907851236

Byggn 6 M 2tr

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f klinisk vetenskap

0907856438

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f kostvetenskap

0907866487

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk biovetenskap

Byggn 6 M 2 tr

901 85, UMEÅ

Umeå universitet Inst f medicinsk kemi & biofysik

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907867640

901 87, UMEÅ

Karolinska Institutet Inst f molekylär medicin & kirurgi

0851773405

171 76, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f språkstudier

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856061

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856081

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856111

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856132

Byggnad 1 A

901 87, UMEÅ

Handelshögskolan i Stockholm SSE MBA

087369000

Box 45180

104 30, STOCKHOLM

Handelshögskolan i Stockholm

087369000

Saltmätargatan 22

113 59, STOCKHOLM

AB Hanort

052229744

Ostronvägen 5

459 33, LJUNGSKILE

Umeå universitet Inst f samhällsmedicin & rehab

0907869896

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856290

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Sociologiska institutionen

0907865250

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Centrum för molekylär patogenes

0907856781

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f strålningsvetenskaper

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856231

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856034

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f odontologi

0907856222

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Tekniska högskolan vid Umeå

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad utbildningsvetensk

0907869788

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Inst f tillämpad

0907865000

901 87, UMEÅ

Linköpings universitet Carl Malmsten Furniture Studies

013281000

Larsbergsvägen 8

181 39, LIDINGÖ

Uppsala universitet Inst f neurovetenskap UAS

0186110000

751 85, UPPSALA

Lund University Education LUCE

0462220707

Box 117

221 00, LUND

Carl-Olav Stiller MD PHD

08838931

Andersvägen 5 Lgh1601

169 69, SOLNA

Julissa Fällgren

Rusthållarvägen 41

128 43, BAGARMOSSEN

Linköpings universitet Ekonomiska institutionen

013315734

581 83, LINKÖPING

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Malmö högskola Biblioteket Hälsa & Samhälle

0406657491

205 06, MALMÖ

Karolinska Institutet Hälso- & sjukvård

087288005

Box 17913

118 95, STOCKHOLM

Umeå universitet Medicinska biblioteket

0907852660

901 85, UMEÅ

Svenska Institutet För Kroppsorienterad Psykoterapi ek för

0707435158

Tågaliden 10

182 78, STOCKSUND

Chanelle Baker

042214631

Drottninggatan 220 A

254 33, HELSINGBORG

Malmö Högskola Odontologiska fakulteten

0406657000

205 06, MALMÖ

Blekinge tekniska högskola Campus Karlshamn

0454385000

Box 214

374 24, KARLSHAMN

Mälardalens högskola Inst f innovation design &

016153600

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Karlstads universitet Inst f hälsa & vård

0547001000

651 88, KARLSTAD

Mittuniversitetet KIC Kontakt- & informations centrum

066057831

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Mittuniversitetet ISER Distansutbildning

066057837

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Mittuniversitetet Distansutbildning

060148710

851 70, SUNDSVALL

Mittuniversitetet Inst f informationstekno & medier

871 88, HÄRNÖSAND

Högskolan i Halmstad Sekt f informationsvetenskap

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Kjell Ivarsson

0740560022

Barsebäcksvägen 107 A

246 32, LÖDDEKÖPINGE

Tova Marine Engineering

0705667924

Skiffervägen 2

471 60, MYGGENÄS

Göteborgs universitet Nordicom

0317860000

Box 713

405 30, GÖTEBORG

Anita Ingvarson

011318763

Östanvägen 71

603 75, NORRKÖPING

Berit Kind Liljenborg

043182797

Stigmansgatan 8

262 62, ÄNGELHOLM

Helga Marianne Cederblad

Skånegatan 107 2tr

116 35, STOCKHOLM

Planico

0705619638

Mariehemsvägen 1 F Lgh1001

906 54, UMEÅ

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Luleå tekniska universitet Inst f hälsovetenskap

092175869

Hedenbrovägen

961 36, BODEN

HB Logopedkonsult

0708190441

Målarevägen 53

227 30, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro- och systemteknik

087907704

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro- & systemteknik

087907704

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f bioteknologi

0855378000

Alba Nova

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f mark- & vattenteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f mark- & vattenteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f mark- & vattenteknik

087907045

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f molekylär bioteknologi

0855378355

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f bioteknologi

0855378303

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f bioteknologi

0855378000

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Centrum f bioprocessteknik

0855378316

106 91, STOCKHOLM

Skolan f teknikvetenskap KTH Inst f fysik

0855378000

Roslagstullsbacken 21

114 21, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fysik

0855378104

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska högskolan Skolan f elektro & systemteknik

087906820

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fysik

0855378000

Alba Nova

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro & systemteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f energiteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f energiteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fysik

087906000

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fysik

0855378819

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f farkost & flyg

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fysik

0855378000

106 91, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f filosofi & teknikhistoria

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap

087908372

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f samhällsplanering & miljö

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f transporter & samhällsekon

087909263

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemi

087909343

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f kemiteknik

087908262

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f maskinkonstruktion

087906000

100 44, STOCKHOLM

Linköpings universitet Inst f samhälls-och välfärdsstudier

011363000

601 74, NORRKÖPING

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f inform- & kommunikationste

087906000

Electrum 229

164 40, KISTA

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f inform- & kommunikationste

087906000

Electrum 229

164 40, KISTA

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f dataveten & kommunikation

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f datavetensk & kommunikatio

087909227

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f numerisk analys & datalogi

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f dataveten & kommunikation

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f fiber- & polymerteknologi

087906000

100 44, STOCKHOLM

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f elektro- & systemteknik

087906000

100 44, STOCKHOLM

Uppsala universitet Inst f kvinnors & barns hälsa

0186115989

751 85, UPPSALA

Togo HB

02351355

Skovägen 20

790 21, BJURSÅS

Linköpings universitet Kansliet f utbildningsvetenskap KFU

011281000

581 83, LINKÖPING

Ronningen

092156494

Ronningsvägen 3

961 40, BODEN

Stockholms universitet Centrum för genusstudier

086747309

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Centrum f barnkulturforskning

08162000

106 91, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f naturvetenskap & miljö

063165300

831 25, ÖSTERSUND

Umeå Universit Handelshögskolan

0907865000

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Demografiska databasen

098120402

Laestadiusvägen 121

980 16, KARESUANDO

Edumedix The Swedish Medical Spa Academy Handelsbo

0708710302

Viktor Rydbergsgatan 60 A

554 48, JÖNKÖPING

Ellell Medicinsk Information

Pedellgatan 7 B

224 60, LUND

Lunds universitet Tegelstenen

0462223280

Box 117

221 00, LUND

Glissa AB

034636100

Skinnarlyngen 110

310 60, ULLARED

Liljenzins Data & Kemikonsult

0317083529

Doktor Forselius Gata 36 Lgh1601

413 26, GÖTEBORG

Psykologmottagning G I

040979919

Nordlinds väg 95

217 73, MALMÖ

Elektronikcentrum i Svängsta AB

0196114610

Fatbursgatan 2

702 26, ÖREBRO

EC Utbildning AB

043510717

Norra Skolgatan 2

264 33, KLIPPAN

Handelshögskolan i Stockholm Inst f företagande & ledning

087369000

Box 6501

113 83, STOCKHOLM

Lärem

019236207

Hässelgärdet 527

692 91, KUMLA

Linnéuniversitetet Institutionen för teknik TEK

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Centrum för barn- & ungdomsvetenskap

087375500

Box 34103

100 26, STOCKHOLM

Luleå tekniska universitet Yrkesteknisk högskoleutbildning

0920491000

971 87, LULEÅ

Göteborgs universitet Inst för fysik

0317723176

412 96, GÖTEBORG

Photo Karl Robert

086492135

Grusåsgränd 59

121 30, ENSKEDEDALEN

Högskolan i Gävle Akademin för hälsa och arbetsliv

026648500

801 76, GÄVLE

Göteborgs universitet Sektionen f Fysik & teknisk fysik

0317731105

412 96, GÖTEBORG

Blekinge Tekniska Högskola Campus Annebo

0455385000

371 79, KARLSKRONA

Sahlgrenska akademin Vårdvetenskapliga fakulteten

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvård

0317860000

Box 130

405 30, GÖTEBORG

HB Stundburken

08198010

Storkvägen 7

125 56, ÄLVSJÖ

Göteborgs universitet Enh f biblioteks- & info vetenskap

0317731320

Box 710

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Handelshögskolan Företagsekonomiska institutionen

0317861000

Box 610

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f svenska språket

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Paideia II - European Institute for Jewish Studies in Sweden

086795555

Box 5053

102 42, STOCKHOLM

Anders Parment

0705130363

Tomtebogatan 19 Lgh1201

113 39, STOCKHOLM

Monica Nyberg

Nobelgatan 5 A Lgh1201

416 57, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f religionsvetenskap teologi &

0317861562

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f medicin

0317861000

Box 454

405 30, GÖTEBORG

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0313434179

416 85, GÖTEBORG

Högskolan Höglandet i Aneby

038046361

Box 53

578 22, ANEBY

Högskolan i Halmstad Sektionen f lärarutbildning LUT

035167100

Box 823

301 18, HALMSTAD

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Sjöfart & marin teknik

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317722335

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Arkitektur

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Kemi- & bioteknik

412 96, GÖTEBORG

Högskolan Väst Inst f ingenjörsvetenskap

0520223000

461 86, TROLLHÄTTAN

Nationella sekretariatet för genusforskning

0317865600

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Hälsouniversitetet Inst f medicin & hälsa IMH

0101030000

581 83, LINKÖPING

Hälsouniversitetet Inst för samhälls-& välfärdsstudier

013363000

601 74, NORRKÖPING

Högskolan Kristianstad Sektionen f Hälsa & Samhälle

044203100

291 88, KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad Sektionen för Hälsa & samhälle

044203100

291 88, KRISTIANSTAD

Högskolan i Kristianstad Inst f matematik och naturvetenskap

044203400

291 88, KRISTIANSTAD

Högskolan i Kristianstad Inst f teknik

044203000

291 88, KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad Sektionen för lärande och miljö

044203200

291 88, KRISTIANSTAD

Kungliga Tekniska Högskolan Utbildningsnämnden f ITU

087906000

Forum 105 7tr

164 40, KISTA

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Enh f biomassateknologi & kemi

0907868700

Linnaeus väg 6

907 36, UMEÅ

Sven-Åke Lennart Svensson

040410359

Smultrongatan 47

234 43, LOMMA

Fredrik Roos

0707461682

Chalmersgatan 3 A

411 35, GÖTEBORG

Jan Lidén Kemiska Lösningar

0702114748

Magnusvägen 8

944 31, HORTLAX

Stockholms Universitet Multimedia Pedagogik-Teknik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Fredensborgs Yrkeshögskola

0492769750

Fredensborg 127

598 91, VIMMERBY

Örebro Universitet Campus Kopparberg

058010882

Kapellansgatan 5

714 31, KOPPARBERG

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

057038500

Ingesund Musikhögskolan

671 91, ARVIKA

Högskolan i Kalmar Inst f Kommunikation & Design

0480497010

391 82, KALMAR

Högskolan Dalarna Samhällsvetenskap

023778000

781 88, BORLÄNGE

Högskolan Dalarna Samhällsvetenskap

023778000

791 88, FALUN

Linnéuniversitetet Regionalt utvecklingscentrum

0480447391

391 82, KALMAR

Barn & Familjemottagningen Lund

04681892

Nils Påls väg 66

247 60, VEBERÖD

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462220000

Sölvegatan 35 Biologihuset

223 62, LUND

Tomas Hemstad

Kungsholms Strand 135 B Lgh1204

112 48, STOCKHOLM

Lunds universitet Ekologiska institutionen

0462220000

Ekologihuset

223 62, LUND

Lise Jensen

Bonnarp 646

264 53, LJUNGBYHED

Lunds universitet Campus Helsingborg

042356500

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds Tekniska Högskola Inst för arkitektur & byggd miljö

0462227421

Box 118

221 00, LUND

Höglandets kommunalförbund

0380517550

Kaserngatan 14

575 80, EKSJÖ

Lisa Herrman

Malmgårdsvägen 24

116 38, STOCKHOLM

Karolinska Institutet Inst f medicin

0858580602

141 86, STOCKHOLM

Lunds universitet MAX-lab

0462229872

Box 118

221 00, LUND

Arboga Mediainstitut ek för

058989599

Glasbruksgatan 1

732 31, ARBOGA

Kungliga Tekniska Högskolan AlbaNova Universitetscentrum

0855378000

106 91, STOCKHOLM

Hantverkcentrum på Gustafsberg ek för

0703407032

Ekmansgatan 3

411 32, GÖTEBORG

Itl -Institutet För Tillämpat Ledarskap

041544177

Brunnslöv 1165

242 97, HÖRBY

Tranås utbildningscentrum

014068714

Box 427

573 25, TRANÅS

Kungliga Musikhögskolan Inst f Edsbergs Slott

08161800

Box 27711

115 91, STOCKHOLM

Akademin för Juridik psykologi & socialt arbete

019303000

701 82, ÖREBRO

HB Lectoss

031286661

Askims Jättegrytsväg 15

436 40, ASKIM

MIM Malmö Inst for studies of Migration diversity and welfare

0406657000

205 06, MALMÖ

Sahlgrenska akademin Inst f kliniska vetenskaper

0317865670

Blå stråket 20

413 45, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Svenskt NMR centrum

0317863881

Box 465

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Göteborgs MiljöVetenskapl centrum

0317860000

Box 170

405 30, GÖTEBORG

Lärarutbildningsnämnden LUN

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Utbildnings- & Företagskonsulten Kiruna

0706822647

Brytaregatan 25

981 39, KIRUNA

Göteborgs universitet Inst f omvärldsstudier av

0317731309

Box 700

405 30, GÖTEBORG

HDK Stenebyskolan

053171000

Hemslöjdsvägen 1

660 10, DALS LÅNGED

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228171

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462220000

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Kemiska institutionen

0462228150

Box 124

221 00, LUND

Lunds universitet Centrum för Teologi och

0462229889

Box 117

221 00, LUND

Chalmers Professional Education AB

0317724222

412 96, GÖTEBORG

Medieakademin

0762387627

Andra Långgatan 7 D

413 03, GÖTEBORG

Göran Aldman

031919343

Övre Utsiktsvägen 4

438 34, LANDVETTER

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation

412 96, GÖTEBORG

Irene Ulrika Hause

0705314698

701 89, ÖREBRO

Elena Kaliles

0702615751

Kattsundsgatan 20

211 26, MALMÖ

Kullerbyttan Stig

021183513

Solhemsgatan 12

723 35, VÄSTERÅS

Uppsala universitet Swedish learning lab

0184716297

Box 513

751 20, UPPSALA

Institutet för fortbildning av journalister Fojo

0706738306

Box 2014

103 11, STOCKHOLM

Marie Majrith Fiaschi

086089286

Manhemsgatan 4

126 49, HÄGERSTEN

Presafe - Utbildning i Göteborg

0703114698

Eklanda Gård 154

431 59, MÖLNDAL

Carl Urban Swahn

046307779

Älgskyttevägen 1

226 53, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Skolan f teknik & hälsa

087909000

Berzelius väg 13

171 65, SOLNA

Stockholms universitet Fysikum AlbaNova

0855378600

106 91, STOCKHOLM

Dan Bernspång

0705496855

Halmstadgatan 3

418 71, GÖTEBORG

John Mehler

0563541138

Löved 21

667 30, FORSHAGA

Pompeius Consulting

086601947

Vasavägen 35

182 73, STOCKSUND

Hulta Kulturvård & Byggnadsvård ek för

Hulta Säteri

610 21, NORSHOLM

Birgitta Anstrin Åstedt

087546858

Revirvägen 37

192 73, SOLLENTUNA

Nordiskt Sommaruniversitet

040238610

Norra Vallgatan 16

211 25, MALMÖ

Cutting Edge Consulting Cec

086581958

Drakenbergsgatan 45 Lgh1102

117 41, STOCKHOLM

Pia Kjellbom

0842064186

Kommunalvägen 22

141 61, HUDDINGE

Christopher Rutter

041025432

Lilla Beddinge 647

231 98, KLAGSTORP

Evelyn Bennett

041025432

Lilla Beddinge 647

231 98, KLAGSTORP

AE-Bioinformatics

0854247240

Folkungagatan 56 Lgh1504

116 22, STOCKHOLM

Maria Woxius

035167623

von Möllersgatan 5

302 32, HALMSTAD

Rijmma Juridisk Byrå

Bromma Kyrkväg 455 C

168 58, BROMMA

Renée Grundström

011162284

Östanvägen 19

603 75, NORRKÖPING

Dillners Virologikonsult HB

040338126

Finngatan 13

223 62, LUND

Karolinska Institutet Inst f klinisk neurovetenskap

0851776242

171 76, STOCKHOLM

Turn Pro Sweden AB

084460989

Hållstedts väg 24

134 64, INGARÖ

Per Kraft

087203445

Fatburs Kvarngata 22 Lgh1204

118 64, STOCKHOLM

Pomedic

0857153362

Liljeholmstorget 86 Lgh1302

117 61, STOCKHOLM

Charlotte Pauli

0709585666

Katarina Bangata 50 Lgh1601

116 39, STOCKHOLM

Skolan f teknikvetenskap Inst f teoretisk fysik

0855378000

106 91, STOCKHOLM

Chalmers Tekniska Högskola Inst f byggnadsteknologi

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Rehab Resurs Piteå HB

091110558

Åsgatan 31

941 39, PITEÅ

Anna Sylvén Björnör

0708565957

Sandfjärdsgatan 22 Lgh1201

120 57, ÅRSTA

Tullskolan

084050170

Astrid Lindgrens gata 4

761 46, NORRTÄLJE

Umeå universitet i Lycksele

095016270

Box 195

921 23, LYCKSELE

Jaideep Guha Data Xaqti Konsult

0709726745

Oxens gata 252 2tr

136 63, BRANDBERGEN

Helena Hammarqvist

0739828488

Bankir Zethraeus väg 22

139 34, VÄRMDÖ

Affärsuniversitetet i Luleå AB

0920256660

Bälingevägen 43

975 94, LULEÅ

Handelshögskolan i Stockholm

087369000

Sveavägen 90

113 59, STOCKHOLM

Umeå Universitet Umeå centrum för idrottsvetenskap

0907869595

901 87, UMEÅ

Umeå universitet Restauranghögskolan

0907865321

901 87, UMEÅ

Charlotte Olsson

Falkgatan 11

416 67, GÖTEBORG

Medivision HB

036184455

Mullvadstigen 11

553 08, JÖNKÖPING

Lunds Universitet Fastighetsvetenskap

0462220000

Box 118

221 00, LUND

Claudia Suraga KB

0707170106

Box 56039

102 17, STOCKHOLM

Poe-Konsult

040962914

Truedsgatan 3 B

215 67, MALMÖ

Per Gustafsson

Drögvägen 13

125 33, ÄLVSJÖ

Cedc1983

087618709

Ängsullsvägen 51

162 46, VÄLLINGBY

Joakim Jonsson

0708211797

Kommendörsgatan 7 C

211 50, MALMÖ

Växjö universitet Fakultetsnämnden f MNT

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Växjö universitet Fakultetsnämnden f HUMSAM

0470708000

351 95, VÄXJÖ

Borell Psykologi & Arbetsterapi HB

087989050

Stortorget 7 2tr

111 29, STOCKHOLM

Lemabe Education And Consulting HB

060615529

Härbrevägen 13

862 41, NJURUNDA

Christer Garbis

0739636521

Ormbergsvägen 20

117 67, STOCKHOLM

Anders Karlsson

0705904974

Åsgatan 6 A

724 63, VÄSTERÅS

Stockholms universitet IT och media

08162000

106 91, STOCKHOLM

David Domeij

Ingemansvägen 15 B

141 41, HUDDINGE

Lunds Universitet Slaviska Villorna

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Svane Diagnostik

087603290

Ängsholmsvägen 49

149 92, NYNÄSHAMN

Fred Nyström

Bergnäsvägen 12

972 53, LULEÅ

Enoc

040187258

Östra Förstadsgatan 58

212 12, MALMÖ

AnnaMaria OlgårdRehnberg

0768998698

Ärtholmsvägen 186

216 20, MALMÖ

Hans Elof Christer Larsson

046147333

Studiegången 2

224 73, LUND

AnestHlr Konsult

0462400120

Solistvägen 38

224 68, LUND

Arja Kaarina Lammi

064012209

Övre Gräftevägen 3

835 94, ASPÅS

Cristine Sarrimo

04699029

Mårtens Fälad 102

225 92, LUND

David Tjeder

Wennerbergsgatan 2 4tr

112 58, STOCKHOLM

Stockholms Universitet Stockholms Akademiska Forum

Box 16148

103 23, STOCKHOLM

Bertil Sterner Optikkonsult

031181201

Ankarljusvägen 8

423 40, TORSLANDA

Tree East

011123688

Tulegatan 15

602 17, NORRKÖPING

Tomas Edén

0455360633

Andvägen 33

373 02, RAMDALA

Henrik Eriksson

0730237457

Kastellgatan 15 A Lgh1101

413 07, GÖTEBORG

Per Agvald

086497827

Stångåvägen 10 Lgh1102

128 44, BAGARMOSSEN

Home Network Education Bo Larsson HB

0703270200

Box 1292

181 25, LIDINGÖ

Mattias Wengelin

Bondegatan 40 B

256 54, RAMLÖSA

Lunds Universitet IT Enheten

0462220000

Box 117

221 00, LUND

Uppsala Universitet Evolutionsbiologiskt Centrum

0184710000

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Göteborgs universitet Inst f arbetsvetenskap

0317860000

Box 705

405 30, GÖTEBORG

Linköpings universitet Inst f stud av samhällsutv & kultur

013281000

581 83, LINKÖPING

Linköpings universitet Inst f stud av samhällsutv & kultur

011363000

Kungsgatan 38 Spetsen plan 5 & 6

601 74, NORRKÖPING

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst f biomed & veterinär folkhälso

018671000

Box 7028

750 07, UPPSALA

Uppsala universitet Inst f ekologi & genetik

0184712650

Norbyvägen 18 D

752 36, UPPSALA

Stockholms universitet Centrum f forsk om internationell

08162689

106 91, STOCKHOLM

Lunds universitet Inst f kemiteknik

0462228285

Box 124

221 00, LUND

Stockholms universitet Manne Siegbahnlaboratoriet

08162000

Frescativägen 26

114 18, STOCKHOLM

Lunds universitet Kemicentrum

0462220000

Box 124

221 00, LUND

HT - Research Consulting

Nösslinge Vik 3

310 60, ULLARED

Bo Nilebrant

031104870

Bergmansgatan 22

431 30, MÖLNDAL

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Produkt- & produktionsutv

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Karlstads Universitets Uppdrags AB

0702010598

651 88, KARLSTAD

Johan Elfström Consulting

013151240

Fredriksbergsvägen 11

589 23, LINKÖPING

Deborah Eriksson

033100640

Hultasjögatan 3 2tr Lgh5

507 53, BORÅS

Hans Christian Andersson

0705666858

Fredmansgatan 6 A

118 47, STOCKHOLM

Per Rahbek Kommunikation

Brännkyrkagatan 87 Lgh1304

118 23, STOCKHOLM

Charlotta Berge

046136964

Landskronavägen 6

246 35, LÖDDEKÖPINGE

Plan Urban Book & Eskilsson ek för

046142947

Örnvägen 27

227 32, LUND

Simka HB

08311625

Sankt Eriksplan 2 3tr

113 20, STOCKHOLM

Anders Bresell

Sundbyvägen 36 A Lgh1003

645 51, STRÄNGNÄS

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Inst för växskyddsvetenskap

018671000

Box 44

230 53, ALNARP

Karolinska Institutet CLINTEC

0852480000

141 83, HUDDINGE

Annika Rosén

046150873

Sandby 1601

247 92, SÖDRA SANDBY

Eva Karin Johanna Danielsson

086565266

Tegelbruksvägen 14 3tr

126 32, HÄGERSTEN

Maria Wiklander

08856997

Järvstigen 3 3tr

170 71, SOLNA

Mattias Damberg

Kamomillvägen 23

725 91, VÄSTERÅS

Ulrika Ringdahl

046188670

Sofiaparken 3 E 3tr

222 41, LUND

Lunds Tekniska Högskola Inst f byggvetenskaper

0462227421

Box 118

221 00, LUND

Lunds universitet Inst f service management

042356620

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds universitet Journalistutbildningen

0462220000

Box 201

221 00, LUND

Lunds universitet Internationella miljöinstitutet

0462220000

Box 196

221 00, LUND

Gunilla Birgitta Dahlgren

0706681672

Smärgelgatan 13

903 60, UMEÅ

Houman Zangeneh Pour

Järnbrotts Prästväg 11 B

421 47, VÄSTRA FRÖLUNDA

Chalmers Tekniska Högskola Inst f Fundamental fysik

0317223260

412 96, GÖTEBORG

Customer Academy

Arvid Janssons väg 20

434 91, KUNGSBACKA

Infofarm

086699821

Heleneborgsgatan 30 A Lgh2

117 32, STOCKHOLM

Jonas Fransson

0766235305

Tage Erlanders väg 26

227 62, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan ITM Skolan f indutriell tekn & managem

087908793

100 44, STOCKHOLM

Jens Jörn Dahlgaard

013214268

Harvaregatan 7

583 33, LINKÖPING

Su Mi Park Dahlgaard

013214268

Harvaregatan 7

583 33, LINKÖPING

Bildterapi Institutet Niarte AB

019454215

Skolhusvägen 14

715 96, BREVENS BRUK

Gustaf Onn

0739911979

Strandvägen 105 B

135 62, TYRESÖ

Inger Andersson Von Rosen

Atterbomsvägen 50 1tr

112 57, STOCKHOLM

Stockholms Mat & Lärföretag

049197050

Lodgatan 3 1tr

114 30, STOCKHOLM

Göteborgs Universitet Inst f globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Lunds Universitet Bryggeriteatern

0462220000

Bergsgatan 31 B

214 22, MALMÖ

Sahlgrenska akademin Inst f biomedicin

0313434243

413 45, GÖTEBORG

Filmhögskolan

0317864339

Box 142

405 30, GÖTEBORG

Sara Frostberg Lowery

040976551

Nobelvägen 70 B

212 15, MALMÖ

Farm & Mat

0851011171

Rallargränd 17

187 77, TÄBY

Richard Petersson

Nötegången 47

429 42, SÄRÖ

Sinovum Education

Skånegatan 27 4tr

412 52, GÖTEBORG

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001365

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001770

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls-& livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547002198

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Utbildningsvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Estetisk-filosofiska fakulteten

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn- & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f samhälls & livsvetensk

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Fakulteten f tekn & naturvetenskap

0547001000

651 88, KARLSTAD

Karlstads universitet Avd f hälsa & miljö

0547001000

651 88, KARLSTAD

Seja Ekonomi & Administration Sigvard Herber

021127260

Västermalmsgatan 5 Lgh1102

724 61, VÄSTERÅS

Björn Lundahl

0708842928

Hagaholmsvägen 11

632 39, ESKILSTUNA

Resource Center i Umeå AB

0702138312

Ostkroken 120

906 26, UMEÅ

Tholstrup Konsult

Kråkshult Skattegården 2

570 33, MARIANNELUND

Meindbender Inc AB

052016601

Morups-Ry 103

311 93, LÅNGÅS

Claes Lernestedt

086686602

Pålsundsparken 12 Lgh1002

117 32, STOCKHOLM

Arsnowakum

Finna 185

891 96, ARNÄSVALL

Medieinstitutet i Sverige AB

086733220

Tulegatan 41

113 53, STOCKHOLM

Sektionen För Läkemedelslära

0851773261

171 76, STOCKHOLM

Ulf Silbersky Omvärldsanalys

Ola Hanssonsgatan 3 B Lgh1403

217 59, MALMÖ

Weikang Hu

08366387

Terapivägen 14 A

141 56, HUDDINGE

PB Medling

Kyrkogatan 8 A

891 34, ÖRNSKÖLDSVIK

Izudin Dugic

Åkervägen 20

361 42, LINDÅS

Vårdpedagogik Edman

0703206430

Högabergsvägen 6

436 40, ASKIM

Gnorf

0707593031

Båstadsvägen 5 Lgh1202

121 49, JOHANNESHOV

Resfam HB

026600677

Majorsgatan 14 A

802 67, GÄVLE

Ox2 Nordic ek för

031132115

Dahlströmsgatan 4 A

414 65, GÖTEBORG

Mälardalens Neuro i Örebro AB

019364845

Box 127

901 04, UMEÅ

Hans Anders Torsten Ericson

0702069270

Aprikosgatan 31 Lgh1102

165 66, HÄSSELBY

Kme - Konsult

Sjöstigen 25

431 36, MÖLNDAL

Karolinska Institutet Inst f neurobio vårdvet & samhälle

086905826

Gävlegatan 16

113 30, STOCKHOLM

Göteborgs Universitet Geriatrik Socialmed & Allmänmedicin

0313439000

405 30, GÖTEBORG

Ludvig Beckman Produktion

086402526

Kocksgatan 1 Lgh1301

116 24, STOCKHOLM

Maj Ingegerd Municio Larsson

086072129

Rundan 9

146 45, TULLINGE

Göteborgs universitet Idrottshögskolan

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

MFK Malmö Fria Kvinnouniversitet

Södra Parkgatan 16

214 22, MALMÖ

Gabriel Widing

Folkungagatan 160 Lgh1601

116 30, STOCKHOLM

Oneness Centre Nordic Ideel Förening

0704470802

Svartågatan 60 1tr

128 45, BAGARMOSSEN

Uppsala universitet Inst f utbildning kultur & medier

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Uppsala universitet Pedagogikums kansli

0184710000

Box 2136

750 02, UPPSALA

Johannes Wadin

Skarpnäcks Allé 11 B

128 35, SKARPNÄCK

Lisa Dimming

0520481942

Paradisvägen 79

461 58, TROLLHÄTTAN

Susanne Waldau Wiechel

0703988334

Vretgatan 7 Lgh1103

903 44, UMEÅ

Gerhard Ege

049042998

Falla Sjöhagens Gård

593 96, VÄSTERVIK

Markus Gunneflo

0707447170

Beridaregatan 4 Lgh1201

217 52, MALMÖ

Miratam Sustainability Services

0709745295

Skansgatan 1 Lgh1201

211 32, MALMÖ

Anne Tilander Klang

031128791

Gröna Vallen 7 A Lgh1101

414 53, GÖTEBORG

Swedish Applied Science University ek för

0850005661

Hagalundsgatan 29 1tr

169 66, SOLNA

Daggkåpan EWA

08269299

Kampementsgatan 38 Lgh1201

115 38, STOCKHOLM

Jonny Flodin

08262207

Igelkottsvägen 69

167 57, BROMMA

Aylin Yilmaz

Lokattsbacken 85

426 74, VÄSTRA FRÖLUNDA

Ylva Byrman

Karlskronaplan 5 2tr

214 36, MALMÖ

Malmö Högskola Kompetensutveckling Kårhuset

0406657000

Norra Neptunigatan 5

211 18, MALMÖ

Maback Education And Consulting

0704663164

Vantörsvägen 105 A

125 57, ÄLVSJÖ

Lena Algotsson

0703488126

Gnejsvägen 29

921 37, LYCKSELE

Konstfack Inst f Interdisciplinära studier IS

084504100

Box 3601

126 27, STOCKHOLM

Linda Fagerström

Kastanjegatan 74 D

224 56, LUND

Tomona

0853251361

Solbovägen 32

144 64, RÖNNINGE

Sven Erik Gösta Sjögren

Gjutegården 2

436 45, ASKIM

Larsgruppen HB

0707398007

Ryttarvägen 29

151 59, SÖDERTÄLJE

Arkitekt Jan Eriksson

026195202

Brunnsgatan 63 C Lgh1205

802 52, GÄVLE

Elisabeth Stanley

0702105422

Norra Floragatan 26 B Lgh1101

724 61, VÄSTERÅS

Axel Wolf

0317422420

Hårdvallsgatan 3 B 2tr

417 18, GÖTEBORG

Linköpings universitet Inst f kultur & kommunikation IKK

013281000

581 83, LINKÖPING

Cemarq AB

047048201

Bondevägen 145

352 53, VÄXJÖ

Hagström-Ståhl HB

0707287613

Vikingagatan 7

113 42, STOCKHOLM

Stockholms universitet Inst f reklam & PR

086747930

106 91, STOCKHOLM

Henrik Von Horn

0733780637

Bastugatan 17 Lgh1402

118 25, STOCKHOLM

Kenny Kalin

Stenuddsvägen 13 D

792 34, MORA

Renck Forskning & Handledning

0705436149

Irisgatan 12

653 42, KARLSTAD

Erik Norlin / Kultur & Pedagogik

0855174220

Skäve 18

153 95, JÄRNA

Dan Bengt Gerefalk

Andalen 76

423 38, TORSLANDA

Magnus Rehbinder

08253475

Thespisvägen 19

167 75, BROMMA

Niklas Folkegård AB

0706901224

Vita Liljans väg 49

127 34, SKÄRHOLMEN

Sinai Uthyrning & Konsult HB

049010098

Högalidsgatan 10 A

593 50, VÄSTERVIK

Lundin Miljö & Utbildning

Metronomgatan 5 Lgh1302

126 28, HÄGERSTEN

Wiklunds Alltjänst i Skellefteå AB

0910775652

Amerikavägen 2

931 55, SKELLEFTEÅ

Hans Blicke Consulting

087327214

Västergården 181 1tr

186 37, VALLENTUNA

Sahlgrenska akademin Inst f vårdvetenskap & hälsa

0317860000

Box 457

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst för globala studier

0317860000

Box 700

405 30, GÖTEBORG

Eurokodutbildningar i Sverige HB

0704010031

Sankt Paulsgatan 19

118 46, STOCKHOLM

Sweducon

0705700177

Järvstigen 4 Lgh1103

170 71, SOLNA

Malmö Högskola Centrum för Teknikstudier

0406657000

205 06, MALMÖ

Knut Hendriksen

08307148

Sigtunagatan 14

113 22, STOCKHOLM

Daniel Segerlind

026142272

Källmur-Johns väg 4 F

804 29, GÄVLE

Berit Kvarnlind

087355230

Huvudstalundsvägen 10 Lgh1103

171 63, SOLNA

Brita Olsson

0855097754

Östra Kanalgatan 10

152 71, SÖDERTÄLJE

Confines

0762077584

Kungsholms Strand 155 9tr

112 48, STOCKHOLM

Voicebridge

08251111

Stenhuggarvägen 2 Lgh1103

167 54, BROMMA

MaDion Eye Care HB

0500488703

Bokmalsvägen 5

541 65, SKÖVDE

Benke Söderströms Rörservice

018377745

Lena-Ängeby Soläng 42

743 91, STORVRETA

Axelsdotter Theolins Mottagning

Kammakargatan 25 Lgh1101

111 60, STOCKHOLM

Martin Brundin

Gibraltargatan 21 D Lgh1402

412 58, GÖTEBORG

Umeå Digital Media AB

0702011540

Frejavägen 14

913 32, HOLMSUND

Firma Emil Hagström

018508096

Timmermansgatan 19 Lgh1101

753 33, UPPSALA

Europaskolan Utbildning AB

0152331100

Box 33

645 21, STRÄNGNÄS

Sandred Clear Communication

0707866768

Hasselvägen 12

749 61, ÖRSUNDSBRO

Sara Widén

0730838906

Kammakargatan 62

111 24, STOCKHOLM

Pia Langemar

086620652

Grevgatan 25 Lgh1402

114 53, STOCKHOLM

Steffen Häggström Undervisning

031936323

Rådjursvägen 6

429 41, SÄRÖ

Ulf Erik Bo Cederlöf

0705880531

Hyltebergsvägen 25

433 31, PARTILLE

Rose-Marie Wahlström

0858081308

Kristinavägen 8 Lgh1302

177 56, JÄRFÄLLA

Linda Syongii Larsson Kakuli

08157506

Karlavägen 59

114 49, STOCKHOLM

Bellwox AB

0850866821

Årstavägen 5

120 52, ÅRSTA

Göteborgs Universitet Inst f Medicin

0317865742

Sahlgrenska universitestssjukhuset

413 45, GÖTEBORG

Jonas Colliander Consulting

0761845778

Karolinska vägen 18 3tr

171 64, SOLNA

Kaprifolium AB

0705244938

Örnahusen 327

276 36, BORRBY

Ida Linde

0703052018

Skvadronsbacken 55 Lgh1003

174 47, SUNDBYBERG

Khalid El Gaidi

0703161430

Stortorget 18 Lgh1203

111 29, STOCKHOLM

Max Grönholdt Petersen Klein

0707681422

Frödingsvägen 5 Lgh1205

112 56, STOCKHOLM

Mittuniversitetet Inst f Informationstekn & medier

0771975000

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Klimatcoachen Martin Saar

0155212009

Kristinehovsgatan 8 Lgh1201

117 29, STOCKHOLM

CYKEL Rödjer

034080789

Sjöborrevägen 77

432 74, TRÄSLÖVSLÄGE

Tandvårdshögskolan Odontologiska fakulteten

0406658525

205 06, MALMÖ

Intis Tidningsservice

Kyrkogårdsvägen 53 Lgh1001

121 33, ENSKEDEDALEN

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst för microelektronik ED

0317721000

412 96, GÖTEBORG

Kalikasan

0859119830

Djupdalsvägen 2 D Lgh1002

192 51, SOLLENTUNA

Frida Rosenberg Studio

0736224483

Skrinvägen 6 Lgh1102

122 44, ENSKEDE

Anna-Clara Hellstadius

0707367332

Södermannagatan 57 C Lgh1203

116 66, STOCKHOLM

Bi Samuelsson Psykologkonsult AB

018158011

Hamnesplanaden 6

753 19, UPPSALA

Mikael Persmark

034684347

Stig Dagermans väg 8

311 40, FALKENBERG

Norlin & Norlin HB

0705762139

Brännskogsvägen 25

194 53, UPPLANDS VÄSBY

Claes Rydin Enskild Firma

038014256

Sjögärdsgatan 41

571 37, NÄSSJÖ

Lunds Universitet Josephson

0462220000

Biskopsgatan 5

223 62, LUND

Lunds Universitet Norlind

0462220000

Biskopsgatan 5

223 62, LUND

Lunds Universitet CRC

040391000

205 02, MALMÖ

Knut Olof Göran Fahlén

Nyadal 430

872 94, SANDÖVERKEN

Annamartine Köck

031411096

Syster Ainas Gata 5 Lgh1902

413 23, GÖTEBORG

Rasmus Rahm

Renstiernas gata 41 C Lgh1002

116 31, STOCKHOLM

BREC - Bo Nordlund Real Estate Consulting KB

Järnvägsgatan 11

652 25, KARLSTAD

Bengt Göransson

0705477954

Lädja Trulsagård 3

360 30, LAMMHULT

Ewa Dmowska

031563866

Bottnevägen 18 B

423 50, TORSLANDA

Marie Grenner

040919594

Nordmannagatan 10

217 74, MALMÖ

Leif Erik Köldal

0859995773

Lerbäcksgränd 22 Lgh1101

124 66, BANDHAGEN

Patrick Fredriksson

051180515

Kvarnvägen 211

540 17, LERDALA

Frost Scriptum

0703672842

Klockarvägen 17

821 40, BOLLNÄS

Arings Ortoptik Praktik

030380162

Brokind Stora Eke 3

590 45, BROKIND

Psykologresurs Anna Hellgren Leg Psykolog

Sollidenvägen 43

831 43, ÖSTERSUND

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f ind ekonomi & organisation

087907861

100 44, STOCKHOLM

Projektlots Åke Sennström

0706445597

Fullriggarevägen 7

263 76, NYHAMNSLÄGE

Intelligent People Network Skåne

0709923294

Övre Djupedalsgatan 4 Lgh1001

413 07, GÖTEBORG

DRSK Development AB

0451762032

Norra Stationsgatan 8 B

281 48, HÄSSLEHOLM

Södertörns högskola Samtidshistoriska institutet

086084251

141 89, HUDDINGE

GC Sverige AB

081250150

Box 5814

102 48, STOCKHOLM

Gunjae Consult

050213144

Villagatan 7 Lgh1204

522 30, TIDAHOLM

Eva Färjsjö

084648828

Skansbergsvägen 67

141 70, SEGELTORP

Ewy Marianne Larsson

0855246001

Backvägen 7 Lgh1305

169 55, SOLNA

Lars Blomqvist Kvalitetskonsult

08962835

Skogstorpsvägen 122

191 39, SOLLENTUNA

Anroma AB

0500431733

Skaraborgsgatan 2

541 50, SKÖVDE

Per Axel Hallstedt

0462110386

Trastvägen 21

227 31, LUND

Ahlkvist Gård & Hälsa

0155241581

Rössgård

611 94, NYKÖPING

E Hoods Språkservice

Terrassgatan 11 Lgh150 1

411 33, GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola AB Inst f Tillämpad IT

0317721000

IT- universitetet

412 96, GÖTEBORG

Högskolan i Kalmar Ingenjörsutbildningarna

0480446300

391 82, KALMAR

Ingrid Carlstedt

017651121

Edeby Byväg 15

760 40, VÄDDÖ

Mattias Bengtsson

08323926

Movägen 2

182 49, ENEBYBERG

Åsa Knutsson

0733424593

Trulsäng 10

275 64, BLENTARP

Acf Ergonomi & Kvalitet

Rörviksgatan 37

421 65, VÄSTRA FRÖLUNDA

Joar Guterstam Konsult

086522345

Södermannagatan 35 Lgh120 2

116 40, STOCKHOLM

Christian Gyllensten

031961692

Hamnbacken 2

475 37, BOHUS-BJÖRKÖ

Göteborgs Universitet Miljöenheten

0317861545

Box 170

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet GOArt

0317860000

Box 211

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Neurovetenskap

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Göteborgs Universitet Svensk Nationell Datatjänst SND

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Andersson-Collins Föreläsningar & Seminarier

08199874

Instrumentvägen 35 Lgh120 3

126 53, HÄGERSTEN

Gerda Madeleine Magnusson

0859112611

Hjortronstigen 1

195 44, MÄRSTA

Adel Karam Jonas Hellgren

031207559

Källsprångsgatan 1 Lgh1301

413 20, GÖTEBORG

Adelavikens HB

033284304

Lidavägen 21

513 35, FRISTAD

Susanna Weibull

Erik Dahlbergsgatan 10 3tr

211 48, MALMÖ

Liljefors Medical

0853250773

Sjövretsvägen 48

144 62, RÖNNINGE

Försvarshögskolan Karlbergs Slott

0855342500

Box 27805

115 93, STOCKHOLM

Legolas Consulting

017130832

Gulkremlagatan 64

749 45, ENKÖPING

Henrik Månsson

Igeldammsgatan 18 Lgh130 4

112 49, STOCKHOLM

Anna Kerstin Elin Bexell

0462119114

Lilla Södergatan 27

223 53, LUND

Jonas Jonsson

0843749836

Högbergsgatan 60 Lgh110 1

118 54, STOCKHOLM

Partridge Creative Solutions

086484604

Lupingränd 4 Lgh1002

135 37, TYRESÖ

Hanna Thermaenius

Västerled 159

167 72, BROMMA

Kjell Eriksson

Domkyrkoesplanaden 8

722 13, VÄSTERÅS

Maria Danielsson

060174950

Hov 160

855 90, SUNDSVALL

Erik Lundström

091112713

Musselgränd 11

941 35, PITEÅ

Linnéuniversitetet Inst för datavetenskap fysik &

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Stockholms universitet Inst f utbildningsvet m inrikt mot

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Inst för design DE

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Stockholms universitet Inst f barn- & ungdomsvetensk BUV

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Inst för design DE

0772288000

391 82, KALMAR

Stockholms universitet Inst f utbildningsvet m inrikt mot

08162000

106 91, STOCKHOLM

Stockholms universitet Specialpedagogiska institutionen

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Inst för hälso- & vårdvetenskap HV

0722288000

391 82, KALMAR

Stockholms universitet Institutionen f språkdidaktik

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Inst för kulturvetenskaper KV

0772288000

391 82, KALMAR

Göteborgs universitet Inst f språk & litteraturer

0317861000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Stockholms universitet Inst f didaktik & pedagog arbete

08162000

106 91, STOCKHOLM

Linnéuniversitetet Inst för kulturvetenskaper KV

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Inst för samhällsvetenskaper SV

0772288000

391 82, KALMAR

Linnéuniversitetet Inst för socialt arbete SA

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Inst för socialt arbete SA

0772288000

391 82, KALMAR

Linnéuniversitetet Inst för humaniora

0772288000

351 95, VÄXJÖ

Linnéuniversitetet Inst för språk & litteratur SOL

0772288000

391 82, KALMAR

Jan Sjögren

049361531

Stora Torget 10 Lgh120 1

582 19, LINKÖPING

Wael Alian

Halleby 105

444 92, JÖRLANDA

Christer Andersson

Rådjursvägen 43

906 43, UMEÅ

Lectura

054184858

Ekallén 7

652 30, KARLSTAD

Endospec Utbildning AB

0706998301

Götgatan 67

116 21, STOCKHOLM

Eva-Marie Hansson

049074162

Klintemåla 19

572 95, FIGEHOLM

Psykiatri Etc Temaföreläsningar Örebro

019120351

Trumpetaregatan 8 B Lgh 1001

703 43, ÖREBRO

A H Konsult Anita Håkansson

0703458899

Mjällevägen 34

832 53, FRÖSÖN

HUR Konsult AB

Citrusgatan 5

426 54, VÄSTRA FRÖLUNDA

TUC Sweden AB

573 82, TRANÅS

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Box 1026

551 11, JÖNKÖPING

Kaae Media

Armfeltsgatan 3 Lgh1101

115 34, STOCKHOLM

Mamont AB

0703999311

Värmdövägen 236 A

131 42, NACKA

Lunds universitet Biologiska institutionen

0462223812

Sölvegatan 37 Ekologihuset

223 62, LUND

Lunds universitet Inst f kommunikation & medier

0462228833

Box 201

221 00, LUND

Kungliga Tekniska Högskolan Inst f filosofi & teknikhistoria

087906000

100 44, STOCKHOLM

Skolan f arkitektur & samhällsbyggn Inst för transportvetenskap

087906842

100 44, STOCKHOLM

Umeå universitet Inst f omvårdnad

0907865000

Box 843

891 18, ÖRNSKÖLDSVIK

Malin Bäck

Gästgivaregatan 5

331 32, VÄRNAMO

Ericsson Medical Consulting HB

0739596686

Mazarinvägen 31

128 67, SKÖNDAL

Ulla Lindroth

017180220

Vråkstigen 16

749 48, ENKÖPING

Kristian Stenström

0852244780

Kringelvägen 12 A Lgh1202

352 44, VÄXJÖ

Redita

0851514144

Rådmansgatan 46 Lgh 1208

113 57, STOCKHOLM

have2know HB

0708988576

Norregårdsgatan 15

313 50, ÅLED

Alf Fyhrlund

031123901

Haga Kyrkogata 8

411 23, GÖTEBORG

David Conradsson

Trollesundsvägen 161 Lgh12 02

124 57, BANDHAGEN

Taras Kentrschynskyj

Slipgatan 12 LghS 45

117 39, STOCKHOLM

Kub Konsultation & Utbildning Inom Barnpsykiatri

036130202

Ärtstigen 13

561 51, HUSKVARNA

Guldbrands Väl Valda Ord

0317074099

Sotenäsvägen 12

433 60, SÄVEDALEN

Turum

Brötavägen 20

291 51, KRISTIANSTAD

Göteborgs Universitet Steneby Inst f konsthantverk & design

053171000

Hemslöjdsvägen 1

660 10, DALS LÅNGED

Eva Christina Carlsdotter Littke

0133406627

Karl Dahlgrensgatan 45 Lgh1201

582 28, LINKÖPING

Köbenhavns Universitet

,

Sonfjäll Konsult

Sörhångstavägen 67

840 10, LJUNGAVERK

Refugium

0313880181

Björndammsterrassen 9 Lgh18

433 42, PARTILLE

Marcus Krantz

Fredbergsgatan 6 A Lgh1201

414 65, GÖTEBORG

Curasensus

Tjurbergsgatan 36 Lgh120 2

118 56, STOCKHOLM

Stockholms Dramatiska Högskola

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Designgymnasiet

0855366353

Box 2

131 06, NACKA

Olof Hellström

Lövstigen 14

903 43, UMEÅ

Hans Eriksson

087601230

Toppbrinken 25

163 44, SPÅNGA

Mälardalens Högskola M7 Kunskapsgallerian 7

087188000

Marcusplatsen 7

131 54, NACKA

Mälardalens Högskola Campus Nyköping

0155248785

Stora Torget 7

611 32, NYKÖPING

Per Magnus Johansson AB

0317110004

Erik Dahlbergsgatan 29

411 31, GÖTEBORG

ProNordic Education KB

0733867400

Campus Strängnäs

645 80, STRÄNGNÄS

Patricia Bergström Phumpiu Chang

Ågatan 22 Lgh130 3

172 62, SUNDBYBERG

KBTema AB

0730367575

Bergsgatan 20

112 23, STOCKHOLM

John Mikael Berglund

061127371

Trumpetgatan 40

871 61, HÄRNÖSAND

Elisabeth Henriksson

Götgatan 10 Lgh130 1

172 30, SUNDBYBERG

Skoglunds Utbildningar Limited UK Filial

Långedragsvägen 28 Lgh120 1 Bb

426 71, VÄSTRA FRÖLUNDA

Eva Lidén

031210299

Raketgatan 11 Lgh160 3

413 20, GÖTEBORG

Kulturmatematik Anita Berlin

Västerled 178

167 72, BROMMA

Tina Brodin

031425109

Ekedalsgatan 47 A Lgh1201

414 68, GÖTEBORG

Hallén Medicinkonsult AB

0739918222

Åsdammsvägen 8

427 36, BILLDAL

Gunnar Mar Zoéga

018321969

Tornugglevägen 18

756 53, UPPSALA

Hans Lundin

086474707

Lilla Solgårdsvägen 36

141 33, HUDDINGE

Lars Axel Ödling

0853173924

Tomtbergavägen 129

145 68, NORSBORG

Jorge Washington Pozo Farias

08852699

Carl Malmstens väg 8 Lgh1504

170 73, SOLNA

Victoria Blom Research & Learning

Ryttarvägen 50

181 41, LIDINGÖ

Mälardalens högskola Campus Telge

087909510

Mariekällgatan 3

151 44, SÖDERTÄLJE

Johan Sverker Runeson

018300632

Lievägen 4

756 48, UPPSALA

UppsalaAkademin AB

0709890924

Rehnsgatan 15

113 57, STOCKHOLM

Karl Wahlin AB

0709719096

Nygatan 10

582 19, LINKÖPING

Anna D Utveckling AB

0708461265

Åvägen 17

296 38, ÅHUS

Swerights

Lundagatan 36 B Lgh1001

117 27, STOCKHOLM

Anna - Linda Danslärare

Armégatan 32 Lgh182 3

171 71, SOLNA

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Malmö högskola Teknik & samhälle

0406657000

205 06, MALMÖ

Karin Landberg Ernfors

08255299

Grindstuvägen 21

167 33, BROMMA

Molecular Solutions

016149503

Tärby 9

635 09, ESKILSTUNA

Svahnströms Konsult i Värnamo AB

Thure Sällbergsgatan 19 A

331 32, VÄRNAMO

Cherstin Hansson

026192867

Stuvaregatan 20 Lgh5155

803 02, GÄVLE

Akademin för hållbar samhälls- & teknikutveckling

016153666

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för utbildning kultur & kommunikation

016153440

Box 325

631 05, ESKILSTUNA

Akademin för innovation design & teknik

021101300

Box 883

721 23, VÄSTERÅS

HeRe Consulting AB

0706490728

Åkervägen 9

149 45, NYNÄSHAMN

Kari Pulkkanen

018403187

Åskmolnsvägen 75

743 35, STORVRETA

Universitetet i Oslo

,

Westling KBT AB

0708314207

Tallbacksvägen 60 B

756 45, UPPSALA

Stockholms universitet Wenner-Grens Institut WGI

08162000

106 91, STOCKHOLM

Campus Bräcke

0855505000

Box 21062

418 04, GÖTEBORG

Skolan f kemivetenskap KTH Inst f Ingenjörspedagogik

087907965

100 44, STOCKHOLM

Ruth Lööf

Rättarvägen 13

633 48, ESKILSTUNA

Stellan Gustavsson

012121014

Evertsholm Björkbacken Lgh 1002

614 92, SÖDERKÖPING

Berolin Deniz

Täppgatan 11 A Lgh1001

151 33, SÖDERTÄLJE

Kerstin Magdalena Hedberg Nyqvist

017413220

Stavby-Nyby 140

747 94, ALUNDA

Stockholm KBT Kompaniet

08285904

Blommensbergsvägen 165 Lgh1102

126 52, HÄGERSTEN

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för form & gestaltning

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för mediekonst

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Stockholms Dramatiska Högskola Inst för scenkonst

0812053100

Box 27095

102 51, STOCKHOLM

Högskolan Dalarna Akademin Språk & medier

023778000

791 88, FALUN

Superdoc Örninge

Föreningsgatan 8 A Lgh1601

411 27, GÖTEBORG

Engcrantz Bygg & Bildning AB

0709821638

Ålfiskaregatan 63

387 37, BORGHOLM

O Hellström Juridik AB

Lövstigen 14

903 43, UMEÅ

Sund Logistik i Väst HB

033104097

Nedre Sörgården 2

517 36, BOLLEBYGD

Jan Andersson Utb

049423125

Grindtorpsvägen 9 Lgh1301

183 32, TÄBY

Karin Grip

Södra Slevgränd 67

906 27, UMEÅ

Sahlgrenska akademin Inst f vårdvetenskap & hälsa

0317860000

Box 457

401 27, GÖTEBORG

Göteborgs universitet Inst f kulturvård

0317860000

Box 77

542 21, MARIESTAD

Uppsala universitet Hugo Valentin-centrum

0184712359

Box 521

751 20, UPPSALA

Anette Hallin

086528004

Polhemsgatan 34 BV

112 30, STOCKHOLM

Lars Marklund

0920211906

Tunnlandsvägen 5

954 42, SÖDRA SUNDERBYN

Gertrud Pålsson Lahger

0706574509

Infartsvägen 9

296 32, ÅHUS

Karlstads universitet Fakulteten f ekonomi kommunik & IT

0547001000

651 88, KARLSTAD

Dreamvocals

08383760

Torphagsvägen 6 Lgh1102

114 18, STOCKHOLM

Göteborgs universitet Inst för pedagogik kommunikation & lärande

0317860000

Box 300

405 30, GÖTEBORG

Sture Ek

Solbergsvägen 28 Lgh1301

194 57, UPPLANDS VÄSBY

Magnus Olsson

090197569

Lillsjövägen 28

913 32, HOLMSUND

Försäkringshögskolan SFH AB

Flygsandsvägen 10

311 43, FALKENBERG

David Kronlid

018133201

Övre Slottsgatan 14 A Lgh1002

753 10, UPPSALA

Sveriges Lantbruksuniversitet Inst f akvatiska resurser

018671000

Skolgatan 6

742 42, ÖREGRUND

Konstnärliga fakulteten i Malmö

040325450

Box 8203

200 41, MALMÖ

Jan Horck

040917304

Bodilsgatan 4 B

217 74, MALMÖ

Lunds universitet Centrum f miljö- & klimatforskn CEC

0462220000

Sölvegatan 37

223 62, LUND

Göteborgs Universitet Data & Informationsteknik

0317860000

Box 100

405 30, GÖTEBORG

Havsmiljö Nationella Sekretariatet

0317860000

Box 200

405 30, GÖTEBORG

Tankesherpa

086536446

Glimmervägen 11

187 34, TÄBY

Lunds universitet Inst för utbildningsvetenskap

0462220000

Box 882

251 08, HELSINGBORG

Lunds universitet Pufendorfinstitutet

Box 117

221 00, LUND

Lunds universitet Vårdalinstitutet

Box 187

221 00, LUND

Mi Robertini

Kyrkoherdevägen 20

168 59, BROMMA

Lysa Media Production And Education

Heleneborgsgatan 15 B Lgh1001

117 31, STOCKHOLM

Dan Nässelqvist

Davidshallsgatan 15 Lgh1304

211 45, MALMÖ

Ingrid Kysela

Spångavägen 105 C

168 57, BROMMA

Kontakt: help@vetarn.se