Vetarn

Riksrevisionsverket

0851714000

Box 45070

104 30, STOCKHOLM

Arbetsmiljöverket

0107309000

112 79, STOCKHOLM

Arbetsmiljöverket AV

0107309000

Malmbrogatan 13

392 35, KALMAR

Arbetsmiljöverket Distrikt Göteborg

05007309000

Gustav Adolfs gata 45

541 45, SKÖVDE

Arbetsmiljöverket

0107309000

Huskvarnavägen 62

554 54, JÖNKÖPING

Arbetsmiljöverket Distriktet i Eskilstuna

0107309000

Box 438

581 04, LINKÖPING

Arbetsmiljöverket Lokalkontoret Karlstad

0107309000

Box 1622

701 16, ÖREBRO

Arbetsmiljöinspektionen

0107309000

Transformatorgatan 2

721 37, VÄSTERÅS

Migrationsverket

042287653

Knutpunkten 19

252 78, HELSINGBORG

Datainspektionen

086576100

Box 8114

104 20, STOCKHOLM

Patent- och registreringsverket PRV

087822500

Box 5055

102 42, STOCKHOLM

Länsstyrelsen Västerbottens län Fältfunktionen

095126028

Skolgatan 16 A

923 31, STORUMAN

Presstödsnämnden

08247370

Box 26

121 25, STOCKHOLM-GLOBEN

Riksdagens Ombudsmän JO

087864000

Box 16327

103 26, STOCKHOLM

Finansinspektionen

087878000

Box 7821

103 97, STOCKHOLM

Statens strålskyddsinstitut

087297100

171 16, STOCKHOLM

Länsstyrelsen i Stockholms Län

087854000

Box 22067

104 22, STOCKHOLM

Arbetsmiljöverket

0107309000

Box 12295

102 27, STOCKHOLM

Kuststation Helsingborg

042120139

Parapeten

252 67, HELSINGBORG

Kustbevakningen

011186033

601 78, NORRKÖPING

Kustbevakningens Regioninspektör Visby

0498217902

Norra Hansegatan 2 C Gotsamhuset

621 42, VISBY

Trafikverket Förarprov

0771921921

Nyhems Torg

302 49, HALMSTAD

Lunds Kommun Överförmyndarnämnden

046355000

Box 41

221 00, LUND

Centrala Försöksdjursnämnden CFN

086511990

Box 22015

104 22, STOCKHOLM

Lotteriinspektionen

08282575

Box 713

645 59, STRÄNGNÄS

Lotteriinspektionen

0152650100

Box 199

645 23, STRÄNGNÄS

Konkurrensverket

087001600

103 85, STOCKHOLM

Resegarantinämnden

087000800

Box 2218

103 15, STOCKHOLM

Kustbevakningen Huvudkontoret

0455353400

Box 536

371 23, KARLSKRONA

Länsstyrelsen Västerbottens län

Storbacken

910 94, DIKANÄS

Kommunikationsforskningsberedningen

084591700

Box 5706

114 87, STOCKHOLM

Länsstyrelsen Västerbottens län Fältfunktionen

095410780

Tärnaån 8

920 64, TÄRNABY

Fonden för fukt- & mögelskador

087000810

Birger Jarls torg 5

111 28, STOCKHOLM

Bergsstaten

0920237900

Varvsgatan 41

972 32, LULEÅ

Bergsstaten

02325505

Slaggatan 13

791 71, FALUN

Arbetsmiljöinspektionen

0107309000

Ruddammsgatan 16

803 20, GÄVLE

Arbetsmiljöverket Distriktet i Härnösand

0107309000

Rådhusgatan 46

831 34, ÖSTERSUND

Migrationsverket Malmö Regionkansli

0771235235

Box 3081

200 22, MALMÖ

Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg

0317866823

Box 401

405 30, GÖTEBORG

Centrala Etikprövningsnämnden

0854677610

Box 1035

101 38, STOCKHOLM

Radio- & TV-verket

086069080

Box 33

121 25, STOCKHOLM-GLOBEN

Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm

0852480000

171 77, STOCKHOLM

Trafikverket Region Stockholm Lokalkontor Visby

0771921921

Box 1203

621 23, VISBY

Kuststation Furusund

017680001

Tullvägen 2

760 19, FURUSUND

Länsstyrelsen Lantbruksenheten

036157000

551 86, JÖNKÖPING

Kustbevakningen Kuststation Djurö

0857154190

Djuröhällsvägen 8 Djurönäset

139 73, DJURHAMN

Migrationsverket Förvarsenheten Åstorp

0771235235

Box 17

265 21, ÅSTORP

Kuststation Oxelösund

015537500

Box 129

613 23, OXELÖSUND

Tullverket

0771520520

Box 2267

103 17, STOCKHOLM

Kuststation Gryt

012329270

Fyrudden Kustbevakningen

610 42, GRYT

Kuststationen Slite

0498200960

Box 56

624 22, SLITE

Statens Skolinspektion

0858608000

Box 23069

104 35, STOCKHOLM

Trafikverket Förarprov

0771921921

Ölandsgatan 5

791 60, FALUN

Statens Räddningsverk BEX Enh f brand- & explosiva varor

0859008000

651 80, KARLSTAD

Statens växtsortnämnd

087831260

Box 1247

171 24, SOLNA

Kustbevakningen Region Nordost

087897900

Box 1184

131 27, NACKA STRAND

Nämnden mot Diskriminering

Box 2066

103 12, STOCKHOLM

Luftfartsstyrelsen

601 73, NORRKÖPING

Trafikverket Förarprov

0771119119

Kyrkogatan 4

803 20, GÄVLE

Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning HomO

Box 3327

103 66, STOCKHOLM

Länsstyrelsen i Skåne län

040252000

205 15, MALMÖ

Transportstyrelsen Malmö Sjöfartsinspektionsområde

0771503503

Box 7

201 20, MALMÖ

Arbetsmiljöverket Distriktet i Malmö

0107309000

Box 21019

200 21, MALMÖ

Trafikverket Förarprovskontor

0771921921

Agneslundsvägen 14

212 15, MALMÖ

Migrationsverket

040284000

Box 3147

200 22, MALMÖ

Länsstyrelsen Västernorrlands län

069061100

Box 60

841 21, ÅNGE

Kemikalieinspektionen KemI

0851941100

Box 2

172 13, SUNDBYBERG

Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Bredden

087976900

Bergkällavägen 32

192 79, SOLLENTUNA

Trafikverket Förarprov

0771921921

Nytorgsgatan 3 A

891 34, ÖRNSKÖLDSVIK

Trafikverket Förarprovskontor

0771921921

Box 3057

903 02, UMEÅ

Migrationsverket Mottagningsenheten

0771235235

428 80, KÅLLERED

Statens Kärnkraftinspektion SKI

086988400

Klarabergsviadukten 90

111 64, STOCKHOLM

Migrationsverket Arlanda

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Trafikverket Förarprovskontor

0771921921

Södra Järnvägsgatan 49 B

931 32, SKELLEFTEÅ

Elsäkerhetsverket Tillsynskontor Syd

055085100

Box 4

681 21, KRISTINEHAMN

Kustbevakningen Region Nordost

0611335500

Sälstensgränd 115 A

871 33, HÄRNÖSAND

Länsstyrelsen i Skåne län

044252000

291 86, KRISTIANSTAD

Brottsoffermyndigheten BrOM

090708200

Box 470

901 09, UMEÅ

Migrationsverket

054120660

Box 616

651 13, KARLSTAD

Länsstyrelsens Lokalkontor

098082450

Kaserngatan 14

981 37, KIRUNA

Länsstyrelsen i Kronobergs län

047086000

351 86, VÄXJÖ

Arbetsmiljöverket Distriktet i Växjö

0107309000

Västra Esplanaden 9 A

352 31, VÄXJÖ

Länsstyrelsen Blekinge län

045587000

371 86, KARLSKRONA

Länsstyrelsen i Kalmar län

048082000

391 86, KALMAR

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg

0107309000

Box 2555

403 17, GÖTEBORG

Signalspaningsnämnden

0855504503

Box 1097

164 25, KISTA

Kommunikationsmyndigheten PTS

086785500

Box 5398

102 49, STOCKHOLM

Statens Skolinspektion

0858608000

Gasverksgatan 1

222 29, LUND

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

031605000

403 40, GÖTEBORG

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO

0850888700

Box 3045

103 61, STOCKHOLM

Kommunikationsmyndigheten PTS Obeställbara Brev

086785500

981 87, KIRUNA

Transportstyrelsen Göteborgs sjöfartsinspektionsområde

0771503503

Box 12110

402 42, GÖTEBORG

Kustbevakningen Regionledning Syd

0455353500

Box 545

371 23, KARLSKRONA

Alkoholinspektionen

0856622800

105 32, STOCKHOLM

Migrationsverket

0771235235

Box 103

961 22, BODEN

Migrationsverket

0771235235

Box 2073

550 02, JÖNKÖPING

Migrationsverket

011156000

Tullhusgatan 11

602 28, NORRKÖPING

Kustbevakningen Centrala ledningen

087897922

Box 12854

112 98, STOCKHOLM

Riksrevisionen

0851714000

Box 303

651 07, KARLSTAD

Tullexpedition Varberg

0771520520

Box 132

432 23, VARBERG

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 34

123 21, FARSTA

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 251

111 64, STOCKHOLM

Trafikverket Förarprov

0771921921

Rundgången 32

254 52, HELSINGBORG

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 749

391 27, KALMAR

Trafikverket Förarprov

0771921921

Tullkammaregatan 1

504 30, BORÅS

Trafikverket Förarprov

0771921921

553 05, JÖNKÖPING

Länsstyrelsen Norrbottens län

092096000

971 86, LULEÅ

Tullexpeditionen Uddevalla

0771520520

Box 604

451 23, UDDEVALLA

Länsstyrelsen Västra Götalands län Landsbygdsenheten

0521605000

Box 767

451 26, UDDEVALLA

Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå

0907867253

Samverkanshuset

901 87, UMEÅ

Länsstyrelsen Västra Götalands län

0521605000

462 82, VÄNERSBORG

Länsstyrelsen Västra Götalands län Miljöskyddsenheten

031605000

403 40, GÖTEBORG

Statens Skolinspektion

0858600000

Box 330

581 03, LINKÖPING

Statens Skolinspektion

0858608000

Box 3177

903 04, UMEÅ

Statens Skolinspektion

0858608000

Box 2320

403 15, GÖTEBORG

Tullmyndigheten Karlstad Lokalkontor Rörbäcksnäs

0771520520

Gränsbo 9

780 64, LIMA

Länsstyrelsen Västra Götalands län Landsbygdsenheten

0501605000

Box 224

532 23, SKARA

Trafikverket Region Nord

0771921921

Box 809

971 25, LULEÅ

Länsstyrelsen Västra Götalands län

0501605000

542 85, MARIESTAD

Kommunikationsmyndigheten PTS Norra Tillsynsenheten

086785500

Skeppsbrogatan 39

972 31, LULEÅ

Kommunikationsmyndigheten PTS Södra Tillsynsenheten

040375400

Limhamnsgårdens Allé 3

216 16, LIMHAMN

Länsstyrelsen Jönköpings län

036395000

551 86, JÖNKÖPING

Kommunikationsmyndigheten PTS Beredskap Mellersta

054216032

Våxnäsgatan 10

653 40, KARLSTAD

Länsstyrelsen i Kalmar län

048082000

391 86, KALMAR

Survey International Civilingenjör Olof Carlander

04291230

Enestigen 6

252 84, HELSINGBORG

Länsstyrelsen Norrbottens län Lokalkontor

097812000

Medborgarvägen 4

984 31, PAJALA

Arbetsmiljöverket distr i Linköping

0107309000

Box 438

581 04, LINKÖPING

Länsstyrelsen Västra Götalands län Landsbygds/Veterinär och

031605000

Box 496

503 13, BORÅS

Tullverket

0771520520

Box 12854

112 98, STOCKHOLM

Trafikverket Förarprov

0771921921

Hamntorget

652 26, KARLSTAD

Sjöfartsverket

011191000

601 78, NORRKÖPING

Revisorsnämnden

087831870

Box 24014

104 50, STOCKHOLM

Länsstyrelsen i Värmlands län

054197000

651 86, KARLSTAD

Kustbevakningen Utbildningsenheten

0455353400

Box 565

371 23, KARLSKRONA

Kuststation Göteborg

Hästeviksgatan Tånguddens Hamn

426 71, VÄSTRA FRÖLUNDA

Kuststation Strömstad

052612064

Cannings Industriområde

452 37, STRÖMSTAD

Kuststation Kungshamn

052317160

Sandbogen

456 31, KUNGSHAMN

Kustbevakningen Sambandsplatsen

052330755

456 32, KUNGSHAMN

Kuststation Skärhamn

0304670140

Södra hamnen 3

471 32, SKÄRHAMN

Kuststation Vänersborg

Hantverkaregatan 20

462 38, VÄNERSBORG

Kuststation Falkenberg

034612240

Box 5200

426 05, VÄSTRA FRÖLUNDA

Patent- och registreringsverket PRV Varumärkesavdelningen

027072000

Box 530

826 27, SÖDERHAMN

Migrationsverket ID-enheten

084014540

Box 12195

102 25, STOCKHOLM

Migrationsverket

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Migrationsverket

0771235235

Box 2073

700 02, ÖREBRO

Migrationsverket Tillståndsenheten

0771235235

Box 1228

351 12, VÄXJÖ

Migrationsverket RM Regionkansli

011156000

601 70, NORRKÖPING

Länsstyrelsen Destination Timrå

0611349000

861 82, TIMRÅ

Migrationsverket

0771235235

Box 55

721 04, VÄSTERÅS

Elsäkerhetsverket Västra Tillsynsdistriktet

0550740360

Box 178

681 24, KRISTINEHAMN

Migrationsverket

0771235235

Box 1323

751 43, UPPSALA

Migrationsverket

0771235235

Box 413

901 08, UMEÅ

Arbetsmiljöverket

0107309000

Box 1622

701 16, ÖREBRO

Trafikverket förarprov

0771921921

Box 1214

701 88, ÖREBRO

Länsstyrelsen Örebro län

019193000

701 86, ÖREBRO

Länsstyrelsen Västmanlands län

021195000

721 86, VÄSTERÅS

Elsäkerhetsverket Tillsynskontor Öst

055085100

Box 4

681 21, KRISTINEHAMN

Länsstyrelsen Uppsala län

018195000

751 86, UPPSALA

Livsmedelsverket

018175500

Box 622

751 26, UPPSALA

Vägverket Förarenheten

0771119119

Box 1203

621 23, VISBY

Trafikverket Förarprov

0771921921

Södra Järnvägsgatan 37 A

852 37, SUNDSVALL

Kustbevakningen Regioninspektör Skåne

0406805949

Box 423

201 21, MALMÖ

Arbetsmiljöverket Distriktet i Falun

0107309000

Box 153

791 24, FALUN

Insättningsgarantinämnden

087878100

Box 6752

113 85, STOCKHOLM

Länsstyrelsen Västernorrlands län Miljö- & naturavdelningen

0611349000

871 86, HÄRNÖSAND

Elsäkerhetsverket

065015712

Hästaängsvägen 1

824 40, HUDIKSVALL

Ekonomistyrningsverket

086904300

Box 45316

104 30, STOCKHOLM

Jämställdhetsombudsmannen JämO

084401060

Box 3397

103 68, STOCKHOLM

Tullmyndigheten Sundsvall Lokalkontor Östersund

0771520520

Box 48

831 21, ÖSTERSUND

Länsstyrelsen Jämtlands län

063146000

831 86, ÖSTERSUND

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

086179800

Box 22523

104 22, STOCKHOLM

Migrationsverket Regionkansliet

0317746100

428 80, KÅLLERED

Arbetsmiljöverket Distriktet i Härnösand

0107309000

Brunnshusgatan 8

871 32, HÄRNÖSAND

Länsstyrelsen Västernorrlands län

0611349000

871 86, HÄRNÖSAND

Migrationsverket Kvot & Förvaltningsenheten

011156000

Box 6113

600 06, NORRKÖPING

Hälso- & Sjukvårdens Ansvarsnämnd

0850886100

Box 3539

103 69, STOCKHOLM

Barnombudsmannen

086922950

Box 22106

104 22, STOCKHOLM

Arbetsmiljöverket Distriktet i Umeå

0107309000

Box 3012

903 02, UMEÅ

Tullverket

0771520520

Box 12854

112 98, STOCKHOLM

Elsäkerhetsverket Norra tillsynsdistriktet

0910708300

Expolaris Center

931 78, SKELLEFTEÅ

Arbetsmiljöverket

0107309000

Box 902

971 27, LULEÅ

Trafikregistret Visby

0771503503

Skarphällsgatan 13

621 41, VISBY

Energimarknadsinspektionen

016162700

Box 155

631 03, ESKILSTUNA

Kommunikationsmyndigheten PTS

086785500

Bogårdsvägen 45 A

128 62, SKÖNDAL

Länsstyrelsen Västerbottens län

090107000

901 86, UMEÅ

Tullmyndigheten Karlshamn Lokalkontor

0771520520

Box 153

374 23, KARLSHAMN

Transportstyrelsen Trafikregistret

0771503503

701 88, ÖREBRO

Inspektionen för strategiska produkter

084063100

Box 70252

107 22, STOCKHOLM

Riksrevisionen

0851714000

Box 1031

751 40, UPPSALA

Länsstyrelsen Miljö- & Planavdelningen

090107000

901 86, UMEÅ

Kuststation Simrishamn

041412445

Varvsgatan 4

272 36, SIMRISHAMN

Länsstyrelsen Norrbottens län Naturresurs- och rennäringsenheten

092096000

Box 105

962 23, JOKKMOKK

Bolagsverket

060184000

851 81, SUNDSVALL

Länsstyrelsen Västernorrlands län

066084655

Viktoriaesplanaden 23

891 35, ÖRNSKÖLDSVIK

Sjöfartsverkets Marinteknik

0732326841

Arendalsvägen 33 F

434 39, KUNGSBACKA

Trafikregistret Arjeplog

0771503503

Tingsbacka

930 90, ARJEPLOG

Ekonomistyrningsverket

801 70, GÄVLE

Transportstyrelsen Järnvägsavdelningen

0243246900

Box 14

781 21, BORLÄNGE

Länsstyrelsen i Västernorrlands län Lantbruksenheten

062310954

Box 31

880 40, RAMSELE

Trafikverket Förarprov

0771171819

Box 809

971 25, LULEÅ

Migrationsverket

040284000

Box 3147

200 22, MALMÖ

Transportstyrelsen Körkorts Enheten

0771503503

Nybrogatan 15

871 31, HÄRNÖSAND

Elsäkerhetsverket

0855085100

Box 4

681 21, KRISTINEHAMN

Trafikverket Förarprovskontor

0771921921

Ängsgärdsgatan 4

721 30, VÄSTERÅS

Ludvika kommun Miljö-& byggkontoret

024086310

771 82, LUDVIKA

Lindesbergs kommun Bergslagens Miljö-& byggförvaltning

058181000

Kungsgatan 41

711 30, LINDESBERG

Sunne kommun Miljöenheten

056516248

686 80, SUNNE

Vänersborgs kommun Miljö-& hälsoskyddsförvaltningen

0521721272

462 85, VÄNERSBORG

Transportstyrelsen Sjöfarts- & trafikavdelning

0771503503

Köpmangatan 1 2tr

852 31, SUNDSVALL

Södra Sjöfartsinspektionsområdet

048023900

Fiskaregatan 44 A

392 31, KALMAR

Sjöfartsinspektionen Karlstads inspektionskontor

054690066

Torvmyrsgatan 10

654 69, KARLSTAD

Kustbevakningen Regionledning Väst

0317269000

Box 5200

426 05, VÄSTRA FRÖLUNDA

Trafikverket Förarprov

0771921921

Gimogatan 2

752 28, UPPSALA

Livsmedelsverket Helsingborgs gränskontroll

042326536

Oljehamnsleden 57

252 25, HELSINGBORG

Läkemedelsverket

018174600

Box 26

751 03, UPPSALA

Riksrevisionen

0851714000

Box 465

551 16, JÖNKÖPING

Västerås stad Överförmyndaren

021391282

721 87, VÄSTERÅS

Näringslivsavdelning & Lantbruksenheten

094166225

Tingshusgatan 10

910 60, ÅSELE

Kommunstyrelsens Kansli

0855021000

151 89, SÖDERTÄLJE

Alkoholsortimentsnämnden

087000800

Box 2218

103 15, STOCKHOLM

Kustbevakningsflyget Flygkuststation Skavsta

0155467100

Pilotgången 4

611 92, NYKÖPING

Överförmyndarnämnden

0611348398

Köpmangatan 1

871 30, HÄRNÖSAND

Statens Inspektion För Försvarsunderrättelseverksamheten (

0855504550

Box 1140

164 22, KISTA

Länsstyrelsen Skåne Län

040146000

205 15, MALMÖ

Handikappombudsmannen

08201770

Box 49132

100 29, STOCKHOLM

Överförmyndarexpedition

0920293000

971 85, LULEÅ

Vindelfjällens Naturreservat

095260183

901 86, UMEÅ

Alvesta kommun Överförmyndare

047215040

342 80, ALVESTA

Kuststation Södertälje

0850129270

Box 313

151 24, SÖDERTÄLJE

Fastighetsmäklarnämnden

0855552460

Box 17174

104 62, STOCKHOLM

Migrationsverket Förvarenhet

040284000

Box 21011

200 21, MALMÖ

Länsstyrelsen i Skåne län Västra Kullaberg

042347201

Blåkullavägen 6

263 77, MÖLLE

Överförmyndarnämnden

0317921000

Gamla Kronvägen 34

433 33, PARTILLE

Kuststation Vaxholm

0854133682

Björkstigen 4

185 34, VAXHOLM

Kuststation Luleå

0920255332

Strömörvägen 9

974 37, LULEÅ

Kuststation Umeå

Hillskär

913 32, HOLMSUND

Kustbevakningen Kuststation Härnösand

Skeppsbron 71

871 30, HÄRNÖSAND

Kustbevakningen Kuststation Karlskrona

045515183

Östra Hamngatan 2

371 32, KARLSKRONA

Kustbevakningen Maritimt Underrättelse Center Muc

0455353570

Box 536

371 23, KARLSKRONA

Kuststation Västervik

049017592

Färjevägen Lucerna

593 50, VÄSTERVIK

Linköpings kommun Överförmyndarexpedionen

013206400

581 81, LINKÖPING

Kuststation Kalmar

048085945

Skeppsbron 10

392 31, KALMAR

Kuststation Höllviken

040451804

Falsterbokanalen

236 41, HÖLLVIKEN

Kustbevakningen Kuststation Hudiksvall

065017569

Hamnplan

824 52, HUDIKSVALL

Kuststation Gävle

026188650

Fredriksskans

805 95, GÄVLE

Kuststation Örnsköldsvik

066017009

Hamnplan 4

891 33, ÖRNSKÖLDSVIK

Mariestads kommun Överförmyndarnämndens Expedition

0501755050

542 86, MARIESTAD

Migrationsverket

043310860

Box 33

285 21, MARKARYD

Migrationsverket

052213928

Kålgårdsbergsgatan 1 B

451 30, UDDEVALLA

Migrationsverket

033221835

Hultatorg 4

507 50, BORÅS

Migrationsverket

Box 118

545 23, TÖREBODA

Migrationsverket

0151370580

Box 135

643 33, VINGÅKER

Migrationsverket

0771235235

Box 312

661 26, SÄFFLE

Migrationsverket

0582611552

Nytorgsgatan 70

694 34, HALLSBERG

Migrationsverket

0771235235

Box 61

841 21, ÅNGE

Migrationsverket

098078790

Solbacken 5

980 20, SVAPPAVAARA

Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten

0771235235

Streteredsvägen 90

428 34, KÅLLERED

Trafikverket Förarprov

0771921921

Honnörsgatan 26

352 36, VÄXJÖ

Länsstyrelsen i Skåne län Skäralids Naturum

0435442120

Skäralid 747

264 53, LJUNGBYHED

Patentombudsnämnden

060184000

Box 46

851 02, SUNDSVALL

Fiskerikontrollen på Ängholmen

0304672197

Ängholmsvägen 10

471 41, RÖNNÄNG

Migrationsverket

034517922

Box 73

314 22, HYLTEBRUK

Försvarsunderrättelsedomstolen

0855504500

Box 1097

164 25, KISTA

Svenska ESF-rådet

0857917100

Box 47141

100 74, STOCKHOLM

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 1140

631 80, ESKILSTUNA

Trafikverket Förarprov

0771921921

Brigadgatan 26

587 58, LINKÖPING

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 543

291 25, KRISTIANSTAD

Migrationsverket Tillståndsenheten Jönköping

0771235235

Box 2019

550 02, JÖNKÖPING

Länsstyrelsen i Skåne Län Stenhuvuds Nationalpark

041470882

Stenshuvuds Nationalpark

277 35, KIVIK

Eksjö kommun Överförmyndarnämnden

038136000

575 80, EKSJÖ

Trafikverket Förarprov

0771921921

Gesällgatan 6

541 50, SKÖVDE

Länsstyrelsen Västra Götalands län Vattenvårdsenheten

0521605000

462 82, VÄNERSBORG

Länsstyrelsen i Blekinge Län

045587000

371 86, KARLSKRONA

Länsstyrelsen i Norrbottens län Lokalkontor

096114440

Tingsbacka

930 90, ARJEPLOG

Länsstyrelsen Västra Götalands län Projekt Ostindien

0317796903

403 40, GÖTEBORG

Kustbevakningen

084019000

Polhemsgatan 30

112 30, STOCKHOLM

Kommunikationsmyndigheten PTS

086785500

Kabelgatan 4

434 37, KUNGSBACKA

Migrationsverket

0151523240

Box 102

643 22, VINGÅKER

Migrationsverket

055060519

Kroppavägen 9 A

688 31, STORFORS

Finansdepartementet Enh f statlig arbetsgivarpolitik

084051683

103 33, STOCKHOLM

Statstjänstenämnden

084051683

103 33, STOCKHOLM

Offentliga sektorns särskilda nämnd

084051683

103 33, STOCKHOLM

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

087000800

Box 2218

103 15, STOCKHOLM

Statens personadressregister SPAR

0771181716

171 94, SOLNA

Statens utlandslönenämnd UtN

087001464

Box 3267

103 65, STOCKHOLM

Sundsvalls kommun Överförmyndarkontoret

060191400

Torggatan 4

852 32, SUNDSVALL

Transportstyrelsen Sjöfartsinspektionsområde Sthlm

0771503503

Box 27817

115 93, STOCKHOLM

Migrationsverket

0771235235

Dalavägen 6-8

683 30, HAGFORS

Migrationsverket Ansökningsenheten

0771235235

Box 3147

200 22, MALMÖ

Migrationsverket Enheten Hofors

029024440

Box 35

813 21, HOFORS

Migrationsverket

055544160

Box 94

664 22, GRUMS

Migrationsverket

0771235235

Box 4

801 02, GÄVLE

Migrationsverket

0910702880

Box 3

936 21, BOLIDEN

Migrationsverket Söderhamn

0771235235

Box 324

826 26, SÖDERHAMN

Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket TLV

0856842050

Box 22520

104 22, STOCKHOLM

Riksrevisionen

0851714000

114 90, STOCKHOLM

Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen

0771503503

781 87, BORLÄNGE

Vägverket Konsult Affärsområde väg & trafik

084451800

Box 4107

171 04, SOLNA

Migrationsverket Enheten Sundsvall

0771235235

Box 816

851 23, SUNDSVALL

Statens Jordbruksverk Djurenheten

036155000

Box 80

532 21, SKARA

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF

0150487000

Box 210

641 22, KATRINEHOLM

Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping

013227030

581 83, LINKÖPING

Migrationsverket Skellefteå

0771235235

Box 142

931 22, SKELLEFTEÅ

Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala

0184717401

Box 1964

751 49, UPPSALA

Migrationsverket Medborgarskapsenheten

0771235235

601 70, NORRKÖPING

Migrationsverket Tillståndsenheten

0771235235

Streteredsvägen 88

428 34, KÅLLERED

Migrationsverket Enhet Karlstad

054196200

Box 616

651 13, KARLSTAD

Migrationsverket Tillståndsenhet & Mottagningsenhet

0771235235

Box 616

651 13, KARLSTAD

Länsstyrelsen i Västerbottens län

0950699699

Skolgatan 11

921 31, LYCKSELE

Trafikregistret Borlänge

0771119119

Box 267

781 23, BORLÄNGE

Trafikverket Syd Väst Förarprov

0771921921

Stampgatan 6

462 73, VÄNERSBORG

Norrköpings kommun Överförmyndarnämndens kansli

011151167

Repslagaregatan 3

602 25, NORRKÖPING

Migrationsverket förvaltningsenhet

0771235235

601 70, NORRKÖPING

Migrationsverket Mottagningsenheten & IT enheten

0771235235

601 70, NORRKÖPING

Migrationsverket Märsta

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Migrationsverket Barn- & Ungdomsenhet Röda Villan

Box 507

169 29, SOLNA

Migrationsverket Barn- & Ungdomsenhet Villa Viktor

086490928

Box 507

169 29, SOLNA

Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen

0771503503

601 73, NORRKÖPING

Migrationsverket Barn & ungdomsenhet i Holmboda

087549124

Box 507

169 29, SOLNA

Myndigheten för handikappolitisk Samordning

086008400

Arenavägen 63

121 77, JOHANNESHOV

Institutet för utvärdering av internationellt Utvsamarbete Sadev

054103700

Klaria 1902

651 19, KARLSTAD

Länsstyrelsen i Gävleborgs Län Naturum Färnebofjärden

0291471040

Gysinge Bruk

810 21, GYSINGE

Migrationsverket OV enheten

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Migrationsverket OV enheten

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Norrtälje kommun Tiohundraförvaltningen

017671000

Box 801

761 28, NORRTÄLJE

Södra Roslagens miljö- & hälsoskyddskontor

0857866302

183 80, TÄBY

Trafikverket Förarprov

0771921921

Hästskovägen 88

177 39, JÄRFÄLLA

Arbetsmiljöverket (av) Forskare Ki

087309000

171 77, STOCKHOLM

Migrationsverket

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Finanspolitiska Rådet

084535990

Box 3273

103 65, STOCKHOLM

Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten

0771235235

Box 3081

200 22, MALMÖ

Migrationsverket Enheten Stockholm

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Trafikverket Förarprov

0771921921

Box 8806

402 71, GÖTEBORG

Järnvägsstyrelsen

Målargatan 7

111 22, STOCKHOLM

Socialkontor

0313679000

Kålltorpsgatan 2

416 52, GÖTEBORG

Naturum Höga Kusten

0613700200

Skuleberget

870 33, DOCKSTA

Lantmäteriet Division inskrivning

0771636363

Box 371

931 24, SKELLEFTEÅ

Lantmäteriet Division inskrivning

0771636363

Box 118

871 23, HÄRNÖSAND

Lantmäteriet Division Inskrivning

0771636363

Box 293

792 25, MORA

Lantmäteriet Division inskrivning

0771636363

Box 252

761 23, NORRTÄLJE

Lantmäteriet Division inskrivning

0771636363

Box 40

575 21, EKSJÖ

Lantmäteriet Div Inskrivning Hässleholm

0771636363

Box 451

281 24, HÄSSLEHOLM

Lantmäteriet Inskrivningen

0771636363

451 82, UDDEVALLA

Transportstyrelsen Ånge Järnvägsavdelning

0243246900

Lantmannagatan 17

841 32, ÅNGE

Strålsäkerhetsmyndigheten

087994000

171 16, STOCKHOLM

Transportstyrelsen

0243246766

Box 14

781 21, BORLÄNGE

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län Destination Höga Kusten

0611349000

Nordingråvägen 5

870 32, ULLÅNGER

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län Destination Sundsvall

0611349000

Storgatan 16

852 30, SUNDSVALL

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län Destination Ljungandalen

0611349000

841 81, ÅNGE

Länsstyrelsen Västernorrlands län Destination Ådalen

0611349000

881 80, SOLLEFTEÅ

Transportstyrelsen Sjöfartsregistret

0104953230

Box 502

601 07, NORRKÖPING

Transportstyrelsen Vägtrafikavdelningen

Krokslätts Fabriker 45

431 37, MÖLNDAL

Diskrimineringsombudsmannen

0812020700

Box 3686

103 59, STOCKHOLM

Avvecklingsmyndigheten För Verket För Förvaltningsutveckling

084051000

Rosenbad 4

111 52, STOCKHOLM

Avvecklingsmyndigheten För Statens Räddningsverk/Krisberedskapsmyn/Sty

084052002

Fyrfoten

103 33, STOCKHOLM

Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen

0771503503

Box 653

601 15, NORRKÖPING

Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen

0771503503

Box 12110

402 42, GÖTEBORG

Elsäkerhetsverket Tillsynskontor Nord

055085100

Box 4

681 21, KRISTINEHAMN

Torsby Kommun Överförmyndarnämnden

056016000

4 Överförmyndarnämnden

680 60, SYSSLEBÄCK

Migrationsverket Tillståndsprövning AT- Enheten

0771235235

Box 507

169 29, SOLNA

Migrationsverket Dublinenheten

0771235235

Box 3081

200 22, MALMÖ

Länsstyrelsen Västernorrlands län Näringsliv- & samhällsbyggnadsavd

0611349000

871 86, HÄRNÖSAND

Transportstyrelsen Sjöfartsavdelning-Vägtrafikavd

0771503503

Köpmangatan 1

852 31, SUNDSVALL

Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning

0771503503

Umestan Företagspark

903 47, UMEÅ

Myndigheten För Radio & TV

086069080

Box 33

121 25, STOCKHOLM-GLOBEN

Kustbevakningen Fiskekompetenscenter

031696271

Box 2306

403 15, GÖTEBORG

Transportstyrelsen Trafikregistret Vägavdelning Solna

0771503503

Box 6038

171 06, SOLNA

Transportstyrelsen Trafikregistret Körkort

0771503503

701 97, ÖREBRO

Transportstyrelsen Trafikregistret Körkort

0771503503

701 97, ÖREBRO

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkring

0150487000

Drottninggatan 29

111 51, STOCKHOLM

Statens Skaderegleringsnämnd

087000800

Box 2218

103 15, STOCKHOLM

Läkemedelsverket

018174600

Kalendegatan 18 3tr

211 35, MALMÖ

Läkemedelsverket

Rönnowsgatan 8

252 25, HELSINGBORG

Läkemedelsverket

018174600

Box 12133

402 42, GÖTEBORG

Arvfondsdelegationen

087000800

Box 2218

103 15, STOCKHOLM

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län Residenset

0611349341

Stora Torget 5

871 30, HÄRNÖSAND

Livsmedelsverket Göteborgs gränskontroll

031532961

Port 3 Skandiahamnen

418 34, GÖTEBORG

Livsmedelsverket Stockholms gränskontroll

0854588807

Magasin 5 Frihamnen

115 56, STOCKHOLM

AB Lorentzen & Wettre

084779000

Box 4

164 93, KISTA

Boule Medical AB

087447700

Box 42056

126 13, STOCKHOLM

Line Control i Örebro AB

019107700

Storängsgatan 11

702 25, ÖREBRO

POV Pump- och Vakuumsystem AB

086800360

Jägerhorns väg 19

141 75, KUNGENS KURVA

NOTE Göteborg

056014792

Sisjö Kullegata 6

421 32, VÄSTRA FRÖLUNDA

Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac

0771990900

Box 878

501 15, BORÅS

Ahitec AB

031522142

Hildedalsgatan 172

417 05, GÖTEBORG

Lime Systems

Fasanvägen 22

141 72, SEGELTORP

Johns Teknik AB

0317060803

Fågelbergsgatan 1 B

431 33, MÖLNDAL

NOTE Torsby AB

0560689300

Inova Park

685 29, TORSBY

GW Vent Kontroll

046731125

Malvavägen 6

244 41, KÄVLINGE

Emsab AB

029031270

Box 25

812 21, STORVIK

SVV Butiksteknik AB

0702656130

Östmarksgatan 19

123 42, FARSTA

Inspektionsvideo Technic i Kolsva AB

022234209

Fäbo 1

731 15, KOLSVA

G Svedoff AB

031912105

Möttviksvägen 13 F

421 66, VÄSTRA FRÖLUNDA

Kappa Electronics AB

066350112

Flärke 333

896 93, GIDEÅ

RCD Remote Control Development

091037919

Södra Järnvägsgatan 12 Lgh1101

931 33, SKELLEFTEÅ

Megger Sweden AB

0851019500

Box 2970

187 29, TÄBY

Cilix AB

0317014140

Särö Östra Strandväg 16

429 43, SÄRÖ

Fluid Inventor AB

086440805

Box 42156

126 16, STOCKHOLM

Schneider Electric Buildings AB

086851100

Fabriksvägen 1

137 37, VÄSTERHANINGE

Hans Mossfeldt AB

0855622400

Gamla Tyresövägen 337

121 33, ENSKEDEDALEN

Audio Graph i Linköping AB

013239494

Skolgatan 18

582 38, LINKÖPING

Inka Teknik AB

086484509

Plantskolevägen 63

122 38, ENSKEDE

Recit AB

086055220

Spelviksvägen 7

125 40, ÄLVSJÖ

Ingvar Zeffer för Ulriksdal VVS Kontroll

Atletvägen 65

531 55, LIDKÖPING

Ahh Consulting AB

034084420

Bälggatan 6

432 31, VARBERG

AB Qvintus

086477410

Selaövägen 1

124 59, BANDHAGEN

Saab AB

0858084000

175 88, JÄRFÄLLA

P P:S Intern Kontroll

030437725

Ström 7506

473 93, HENÅN

AB Reläteknik

Storsätragränd 16

127 39, SKÄRHOLMEN

Linum KB

086194503

Rågvägen 20

175 50, JÄRFÄLLA

Kommittén för Samordnad Kontroll av Rönneån

264 80, KLIPPAN

Tyresö Finmekaniska AB

087127020

Box 616

135 26, TYRESÖ

Skogsinstrument AB

0730517286

Kojvägen 10

739 31, SKINNSKATTEBERG

B H Ericsson Kontroll & Klimatteknik HB

087732171

Hallongatan 33

138 31, ÄLTA

Eletta Flow AB

086030770

Box 5084

141 05, KUNGENS KURVA

TESAB System AB

Spångatan 8

264 52, LJUNGBYHED

Metop AB

040163235

Ringugnsgatan 10

216 16, LIMHAMN

Calibra AB

08289555

Bristagatan 14

195 60, ARLANDASTAD

Svenska Manometer Fabriken AB

024714145

Norsbro Sågmyravägen 38

793 30, LEKSAND

Saab Microwave Systems AB

013356910

Box 42

164 93, KISTA

Heraeus Electro-Nite AB Division Rescon

0171460850

Industrivägen 7

749 60, ÖRSUNDSBRO

Leine & Linde AB

015226500

Box 8

645 21, STRÄNGNÄS

Abem Instrument AB

0856488300

Löfströms Allé 1

172 66, SUNDBYBERG

Sune Wikström VVS-Kontroll AB

08262775

Box 11014

161 11, BROMMA

Ingenjörsfirma Ulf Kokinsky

031215111

Ulveliden 5

416 74, GÖTEBORG

Bothén & Jacobsson Elkonstruktioner AB

Box 292

791 27, FALUN

Helsingborgs Automatik Kontroll AB

042214170

Box 59

250 54, HELSINGBORG

Lomma Elektronik Design

04655140

Björnstorp 801

247 98, GENARP

PBL Kontroll KB Bo Backvik

08203010

Hagagatan 17 C

113 47, STOCKHOLM

Lahti Precision Oy

086462381

Box 6084

129 07, HÄGERSTEN

Reologica Instruments AB

046127760

Scheelevägen 30

223 63, LUND

Trimble AB

086221000

Box 64

182 11, DANDERYD

AB Pharos Marine

087231330

Box 64

182 11, DANDERYD

FLIR Systems AB

087532500

Box 3

182 11, DANDERYD

Texon Automation AB

0406718800

Box 1035

212 10, MALMÖ

Conductor i Sunne AB

056516950

Box 49

686 22, SUNNE

Kulo-Instrument Bengt Tillander

017196150

Altuna-Fröslunda 9

749 71, FJÄRDHUNDRA

JoR AB

018342820

Rubanksgatan 4

741 71, KNIVSTA

Sollentuna VVS & Energikontroll AB

086230767

Box 2127

191 02, SOLLENTUNA

Palgo AB

0406642850

Hammarvägen 1

232 37, ARLÖV

Drift- & Underhållsteknik i Uddevalla AB

052283000

Skutebergsvägen 27

451 91, UDDEVALLA

Slutplattan Okrpa 92337 AB

Box 12086

402 41, GÖTEBORG

Erde-Elektronik AB

040424610

Spikgatan 8

235 32, VELLINGE

AB Micatrone

0498220800

Mattshagevägen

623 77, KLINTEHAMN

VVS-Kontroll Jonny Axelsson AB

037014594

Nyponvägen 62

331 42, VÄRNAMO

Smederöd Kontroll & Inspektion

0702417723

Gullmarsberg 426

451 95, UDDEVALLA

Saab AB

0858084000

S:t Olofsgatan 9 A

753 21, UPPSALA

KM Johanssons Finmekaniska Verkstad

031264147

Lästmakaregatan 5

415 06, GÖTEBORG

TT:s Vent Kontroll

0106722356

Norra Floragatan 28 B

724 61, VÄSTERÅS

Lti-Kontroll

0705106878

Mårtsbovägen 5

805 92, GÄVLE

Ipu-Tensometer

Stationsvägen 29

468 32, VARGÖN

Fremanil Transport AB

040910032

Box 5018

200 71, MALMÖ

LBM Elektronik AB

041515740

Grönegatan 13

242 33, HÖRBY

Mitec Instrument AB

053316050

Box 91

661 22, SÄFFLE

Ingenjörsfirma Mano-Term I A Böö AB

042262645

Landskronavägen 30

252 32, HELSINGBORG

Mark Blomberg

Björkbacka Gård

193 41, SIGTUNA

Labino AB

08839070

Industrivägen 17

171 48, SOLNA

Foss Analytical AB

042361500

Box 70

263 21, HÖGANÄS

Gaf Teknikkonsult

022723130

Slokärr 206

736 91, KUNGSÖR

Byggledning & Kontroll i Åmål AB

Box 8133

104 20, STOCKHOLM

Sportelektronik i Backe AB

062410510

Brandvägen 5

880 50, BACKE

Priocad AB

08920830

Polygonvägen 3-5

187 66, TÄBY

Renovering Kontroll & Entreprenad i Göteborg AB

0706632300

Marieholmsgatan 122

415 02, GÖTEBORG

Siemens AB Industry Sector Fire Safety Div

0857841000

141 87, HUDDINGE

Jan Erik Hägglund

066350135

Flärke 333

896 93, GIDEÅ

Captovis AB

022022540

Box 14

734 21, HALLSTAHAMMAR

Kångroo Produktion AB

Box 6047

831 06, ÖSTERSUND

Autoinstrument Teknik AB

031236025

Måns Torbjörnsvägen 16

417 29, GÖTEBORG

Indusell HB

Västra Palmgrensgatan 186

426 77, VÄSTRA FRÖLUNDA

Meeq AB

Flottiljgatan 61

721 31, VÄSTERÅS

Älmhults El Mek AB

047615005

Box 24

343 21, ÄLMHULT

Eltex of Sweden AB

0479536300

Box 24

283 21, OSBY

Rolf Andersson VVS-Kontroll AB

018262590

Väpnargatan 11

753 36, UPPSALA

Unitraffic AB

033290400

Katrinedalsgatan 18

504 51, BORÅS

Piling Development Berglars & Co KB

018712244

Box 160

751 04, UPPSALA

Schunk Nordiska AB

047429500

Box 34

360 73, LENHOVDA

Nutronic AB

026658850

Utjordsvägen 9 N

802 91, GÄVLE

Modus Electronic AB

024740060

Box 292

791 27, FALUN

TTM Energiprodukter AB

048088220

Slöjdaregatan 5

393 53, KALMAR

Teltek i Örebro AB

019311300

Argongatan 46

703 74, ÖREBRO

Allmänna VVS Byrån Kontroll HB

087088520

Elsa Brändströms Gata 58-60

129 52, HÄGERSTEN

AB Detektor

031251882

Box 17124

402 61, GÖTEBORG

ACR Electronic AB

015619177

Viktoriagatan 39 A

619 35, TROSA

EVR Production AB

0321687800

Box 12

523 21, ULRICEHAMN

Oxid Finans AB

060664100

Engelbrektsgatan 1

114 32, STOCKHOLM

Ulriksdal VVS-Kontroll AB

051017355

Atletvägen 65

531 55, LIDKÖPING

Energiteam i Härnösand AB

061110272

Box 286

871 26, HÄRNÖSAND

Palgo Analys AB

Camps väg 2

245 32, STAFFANSTORP

Arne W Carlsson VVS-Kontroll AB

048024560

Stensövägen 89

392 47, KALMAR

AB Micatrone

084702500

Åldermansvägen 3 1tr

171 48, SOLNA

Saab Training Systems AB

036388000

561 85, HUSKVARNA

Ingenjörsfirman Geotech AB

031289920

Datavägen 53

436 32, ASKIM

Process-Instrument

064061640

Ringvägen 30

835 32, KROKOM

SETEK Elektronik AB

0317063640

Krokslätts Fabriker 26

431 37, MÖLNDAL

Dyfo Systems AB

030026357

Övre Åsvägen 3

439 37, ONSALA

Saab Microwave Systems Kallebäck

0317949000

412 89, GÖTEBORG

F Lundgren Caliber

0702441291

Topasgatan 65 Lgh461

421 48, VÄSTRA FRÖLUNDA

Cwm-System AB

02128282

Utanbygatan 6 C

722 14, VÄSTERÅS

INTAB Interface-Teknik AB

030224600

Gjutarevägen 1

443 61, STENKULLEN

Bultek

024019239

Dröverksvägen 24

771 92, LUDVIKA

LKT - Logisk Kontroll Teknik KB

0705474431

Box 6115

400 60, GÖTEBORG

Spectrochrom Service HB

0859092639

Neptunigränd 48

194 43, UPPLANDS VÄSBY

Larmia Control AB

084445300

Box 83

191 22, SOLLENTUNA

Seffle Instrument Utvecklings AB

053317250

Box 25

661 21, SÄFFLE

IVT Industrivåg Teknik HB

032140170

Hössna Kinnared 150

523 97, ULRICEHAMN

Jan-Eric Berglund

054219152

Eriksberg 210

653 46, KARLSTAD

Wennstrom Flow Control AB

Fagerstavägen 6

730 91, RIDDARHYTTAN

Autoliv Electronics AB

0134804400

Teknikringen 9

583 30, LINKÖPING

Nordrobot AB

0858011221

Backvägen 6

177 60, JÄRFÄLLA

Consilium Navigation AB

0856305100

Box 5021

131 05, NACKA

JE Analogteknik AB

0856044095

Vallviksvägen 107

179 61, STENHAMRA

Didrik Kontroll Analys Breitholtz AB

Box 147

178 22, EKERÖ

Damalini AB

0317086300

Box 149

431 22, MÖLNDAL

Brannan AB

039237700

Box 817

565 18, MULLSJÖ

Unfors Instruments AB

0317199700

Uggledalsvägen 29

427 40, BILLDAL

Uno Andersson VVS-Kontroll AB

Box 292

791 27, FALUN

Keniwo AB

0303771400

Box 159

444 22, STENUNGSUND

TH Rill

098027019

Paksuniemi 3075

981 91, JUKKASJÄRVI

Trancometer AB

Box 241

721 06, VÄSTERÅS

Geometrik i Stockholm AB

087430900

Tavastgatan 34 BV

118 24, STOCKHOLM

Svensk Prognosteknik AB

02333831

Höjen 21

791 96, FALUN

Pentronic AB

0490258500

590 93, GUNNEBO

Dala Produktion i Borl

Snesgatan 16

784 54, BORLÄNGE

Vibrationsteknik OGL AB

013166200

Teknikringen 8 BV

583 30, LINKÖPING

JL Sweden AB

051167440

Erik Järnåkers Gata 13

532 37, SKARA

QMT-tech AB

0480440200

Box 4036

390 04, KALMAR

Ocab Ventilation & Kontroll AB

040288840

Singelgatan 12

212 28, MALMÖ

Cewe Instrument AB

015577500

Box 1006

611 29, NYKÖPING

Radius Sweden AB

0455309000

Tennvägen 1

371 50, KARLSKRONA

Unisystem AB

056014055

Bergebyvägen 24

685 34, TORSBY

Termometerfabriken Viking AB

016137725

Box 554

631 07, ESKILSTUNA

Birka Thermostater AB

0920232890

Maskinvägen 2

972 54, LULEÅ

Elomek

047042564

Plogvägen 83

352 53, VÄXJÖ

RJ Lock AB

0853257488

Säby Torg 19

144 30, RÖNNINGE

Optical Sensors

0317112535

Stora Badhusgatan 18-20

411 21, GÖTEBORG

Hargtronic

0859143386

Åslunda 222

195 92, MÄRSTA

Comnav AB

046329215

Landerigränden 7

223 55, LUND

L E Bergstrand Ekonomisk Planering & Kontroll HB

086601762

Grev Magnigatan 15

114 55, STOCKHOLM

Tälje Mätinstrument AB

Wedavägen 24 A

152 42, SÖDERTÄLJE

Studsvik Instrumentteknik AB

0155221160

611 82, NYKÖPING

H S Bygg & Kontroll

046141586

Vildgåsvägen 21 C Lgh1201

227 35, LUND

Treman Elektronic HB

08195701

Pingstvägen 8

126 36, HÄGERSTEN

Air Target Sweden AB

087302233

Österögatan 1

164 40, KISTA

HB Firma Kollmått

0581660366

Resta 316

711 98, RAMSBERG

Haedde Teknik-Service

030242430

Alsjö Krokväg 23

443 72, GRÅBO

Ranatec Instrument AB

Flöjelbergsgatan 1 C

431 35, MÖLNDAL

Esl Bygg & Kontroll AB

0733280880

Hitech Building 151

101 52, STOCKHOLM

Straintech

041171111

Gussnavavägen 123-61

271 91, YSTAD

Car-O-Liner AB

022741200

Box 7

736 21, KUNGSÖR

Unitek Elektronik & Hantverk HB

052166685

Vinschgatan 12

462 55, VÄNERSBORG

Microdata Telecom Innovation Stockholm AB

084777770

Box 2871

187 28, TÄBY

Johan Hansson Instrument

Ringgatan 18 B Lgh1101

752 17, UPPSALA

IBA Dosimetry AB

Box 179

751 04, UPPSALA

TS Inspekt-luckor AB

051321980

Box 111

524 22, HERRLJUNGA

SM Kalibrering AB

037082317

Svarvarvägen 1

330 31, KULLTORP

Svensk Korrosion Kontroll AB

031235070

Hisingsgatan 28 3tr

417 03, GÖTEBORG

Datek Industrielektronik AB

0853410150

Box 94

147 22, TUMBA

Åkerströms Björbo AB

024125000

Box 7

785 21, GAGNEF

Ulf Persson

0709582539

Ramlösavägen 106 B

256 56, HELSINGBORG

Lars-Erik Larsson

031885686

Morellvägen 11

435 43, PIXBO

Opsis AB

046722500

Box 244

244 02, FURULUND

Alf Olofsson Ventilation Kontroll

Gamla Kungsvägen 68

541 32, SKÖVDE

Kaj Ljunggren

0413540822

Vedelsvägen 17

240 36, STEHAG

Anders Fromell

0703494421

Trekungagatan 17 Lgh1102

442 37, KUNGÄLV

Geodynamik HT AB

08206790

Trossgränd 5

613 36, OXELÖSUND

Saab AB

036194600

Box 1017

551 11, JÖNKÖPING

Saab AB

013284100

581 88, LINKÖPING

Millitech

0500418204

Box 315

541 27, SKÖVDE

Polartronic AB

0703186187

Mårdsjö 404

917 99, DOROTEA

Stoneridge Electronics AB

0104822500

Box 1414

701 14, ÖREBRO

Kamstrup SVM AB

0455331900

Box 2008

371 02, KARLSKRONA

Transtronic AB

022184770

Box 175

731 24, KÖPING

INFICON AB

013355900

Box 76

581 02, LINKÖPING

CMT Carlander Mät & Test AB

0852032710

Frönäs Sjöväg 11

148 97, SORUNDA

Orolia Global Services AB

0859851000

Box 20020

161 02, BROMMA

Rosemount Tank Radar AB

0313370000

Box 13045

402 51, GÖTEBORG

Skönströms Kontroll HB

087390930

Småstugevägen 6

165 72, HÄSSELBY

Ag Elektronik Sverige AB

046255762

Smidesvägen 12

245 34, STAFFANSTORP

Oh Elektronik AB

049114545

Hyvelgatan 3

572 36, OSKARSHAMN

Sirius Kontroll KB

Mandelblomsvägen 43

612 46, FINSPÅNG

Åh Ateljéverkstan

066017433

Villagatan 40 A

891 37, ÖRNSKÖLDSVIK

Allertz Exportlots AB

016343401

Hebbes väg 13

644 36, TORSHÄLLA

Optronic Partner pr AB

091083500

Box 733

931 27, SKELLEFTEÅ

NFO Drives AB

045437029

Box 35

376 23, SVÄNGSTA

SPM Instrument AB

015222500

Box 504

645 25, STRÄNGNÄS

Andersson Wahlström Technic AB

084482650

Snickarvägen 5 B 3tr

132 38, SALTSJÖ-BOO

Biolin Scientific AB

0317697690

Hängpilsgatan 7

426 77, VÄSTRA FRÖLUNDA

MPC Metal Process Control AB

Kungsgatan 16

611 31, NYKÖPING

Digitool Instruments AB

Skänningevägen 54

595 44, MJÖLBY

Cerlic Controls AB

0850169400

Box 5084

141 05, KUNGENS KURVA

Sune Wikström VVS-Kontroll AB

0317072300

Södra Gubberogatan 8 4tr

416 63, GÖTEBORG

Elos Fixturlaser AB

0317062800

Box 7

431 21, MÖLNDAL

Anderssons Vvs-kontroll & Besiktningar

087128839

Centralvägen 42

135 51, TYRESÖ

Rodac Marinelektronik AB

011120240

Box 4060

600 04, NORRKÖPING

Börje Karlsson Bygg Kontroll

031541699

Blåsvädersgatan 12 Lgh1202

418 32, GÖTEBORG

Innovativ Vision AB

0134605100

Finnögatan 14

582 78, LINKÖPING

BGJ Utveckling AB

087164850

Box 292

791 27, FALUN

Systemteknik Österro

060552824

Sporrvägen 14

857 52, SUNDSVALL

Saab AB

0858084000

164 84, STOCKHOLM

AppliedSensor Sweden AB

013262900

Diskettgatan 11

583 35, LINKÖPING

Ingenjörsfirma Leif Wiberg

0855675080

Nybohovsbacken 81 Lgh1402

117 64, STOCKHOLM

Thomas Harglins Mönsterkorts Kontroll

0854023304

Sörahemsvägen 3

184 37, ÅKERSBERGA

Comväst

0707546510

Backa Bergögata 16

422 46, HISINGS BACKA

Elektronisten i Linköping HB

013131460

Rudsjögatan 2

582 73, LINKÖPING

Tottmars Vattenpass AB

022117755

Åkerbovägen 24

731 41, KÖPING

Comni HB

032152052

Stockahult 106

523 90, ULRICEHAMN

G Frank & Co AB

013101161

Myrstigen 9

587 31, LINKÖPING

Detectus AB

028041122

Hantverkargatan 38 B

782 34, MALUNG

Lymont AB

0707252040

Valfiskens gata 750

136 64, HANINGE

Sampi

086341037

Heleneborgsgatan 8 B Lgh 1303

117 32, STOCKHOLM

L E Nylander Art Kontroll

086465560

Storhagsvägen 46

125 54, ÄLVSJÖ

ENA Europeiska Nivellerings Automatik AB

046257335

Smidesvägen 11

245 34, STAFFANSTORP

Måttbandsfabrikanten Korrekt Verktygsformaren

067012630

Bredgårdsgatan 1

833 35, STRÖMSUND

Elplanering & Kontroll i Karlstad AB

054157015

Köpmannagatan 2

652 26, KARLSTAD

Alf Olofsson Ventilation & Kontroll AB

0500488500

Box 292

791 27, FALUN

Uppsala Intermekron Hans Johansson

018367075

Marsta 12

755 93, UPPSALA

Ingenjörsfirman Besiktning & Kontroll i Luleå AB

0920227171

Dalagatan 16

972 42, LULEÅ

Marinelektronik Hägglund AB

0707453470

Tavelsjövägen 18

120 59, ÅRSTA

Optronic Logistics AB

091083500

Box 733

931 27, SKELLEFTEÅ

Ovk Kontroll i Huskvarna

036141419

Wilhelm Thams väg 116

561 33, HUSKVARNA

Schill Reglerteknik AB

087529010

Knarrarnäsgatan 15

164 40, KISTA

Bejting International AB

087554334

Vilans väg 39

182 39, DANDERYD

Kontroll-Automatik Fabriks AB

02369865

Kyrkbacksvägen 8

791 33, FALUN

Gävle Signalteknik AB

0705553490

Ickorrbacken 21

805 97, GÄVLE

MTS Systems Norden AB

031686999

Södra Långebergsgatan 16

421 32, VÄSTRA FRÖLUNDA

AB Innomatic

050117600

Strandvägen 3

542 30, MARIESTAD

Grisslinge Elektronik HB

0857023009

Ekorrvägen 8

139 36, VÄRMDÖ

Ekonomisk Planering & Kontroll Epok AB

031181322

Box 24022

400 22, GÖTEBORG

Kontikab AB

0317465860

Box 20

441 21, ALINGSÅS

Gentec Technologies AB

031925911

Ekvatorsvägen 26

423 38, TORSLANDA

PMR Kontroll i Göteborg

030392701

Maskingatan 2

442 40, KUNGÄLV

L K Geomek AB

030235870

Tranbärsvägen 101

448 37, FLODA

AB Regler Kontroll & Ventilation AB

0708134446

Hundhamravägen 166

145 69, NORSBORG

RTI Electronics AB

0317463600

Flöjelbergsgatan 8C

431 37, MÖLNDAL

AB Aut-O-Vent Kontroll

046254566

Rågvägen 4

245 43, STAFFANSTORP

Columbia Elektronik AB

011398005

Sjöviksvägen 53

618 30, KOLMÅRDEN

Agros

0510541300

Östergatan 29 Lgh1201

531 32, LIDKÖPING

Octal Electronics

042132901

Sofierovägen 29

254 33, HELSINGBORG

Reflex Instruments AB

0851180610

Box 1074

186 26, VALLENTUNA

Benny Gustaf Lönn

0317950931

Tulebo Strandväg 65

428 34, KÅLLERED

Abelko Innovation

0920220360

Box 808

971 25, LULEÅ

Xavante Event & Invest AB

Östra Storgatan 30

611 34, NYKÖPING

Automatik Kontroll i Ramsele AB

062310110

Box 106

880 40, RAMSELE

Haglöf Sweden AB

062025580

Box 28

882 21, LÅNGSELE

Imdex Technology Sweden AB

0851430362

Box 1074

186 26, VALLENTUNA

Saab Training Systems AB

042132005

Södra Storgatan 37

252 23, HELSINGBORG

Guldström & Co AB

0383460110

Guldgrävarnas väg 1 Ädelfo

570 15, HOLSBYBRUNN

Termografi-Kontroll Dick Hellström AB

017657777

Stockholmsvägen 59

761 43, NORRTÄLJE

Scandinavian Electronic Systems AB

043534150

Box 128

284 22, PERSTORP

Runges Info & Kontroll KB

0705503123

Havregärdet 381

468 90, VARGÖN

Uno Johansson

013151667

Högdalsgatan 25

587 31, LINKÖPING

KUAB Konsult & Utveckling AB

Box 10

795 21, RÄTTVIK

Malå GeoScience AB

095334550

Skolgatan 11

930 70, MALÅ

Gammatech Electronic Sweden HB

018302525

Lindsbergsgatan 6 A 1tr

752 40, UPPSALA

Bo Dömstedt

0706587970

Vittnesgränden 17

226 47, LUND

Sivers Lab AB Cobham Sensor Systems

084776800

Box 1134

164 22, KISTA

Me Gård & Teknik AB

053316050

Box 98

661 22, SÄFFLE

Telpro AB

0706474580

Box 5086

402 22, GÖTEBORG

Johansson & Nilsson Engineering AB

012010990

Box 200

597 24, ÅTVIDABERG

Ahlberg Electronics AB

0176205500

Gösvägen 22

761 41, NORRTÄLJE

AB Fonema

086424575

Färgargårdstorget 24 1tr

116 43, STOCKHOLM

VG Scienta AB

0184805800

Box 15120

750 15, UPPSALA

Jettec AB

086550595

Rådjursvägen 16

182 79, STOCKSUND

Styr-Kontroll Teknik i Stockholm AB

087426706

Bollmoravägen 114

135 47, TYRESÖ

Swedmeter AB

087254930

Box 5207

121 18, JOHANNESHOV

BH Ericsson Kontroll & Klimatteknik AB

087732171

Hallongatan 33

138 31, ÄLTA

Ingenjörsfirma Nils-Ingvar Holmberg AB

0706382413

Lilla Isinge

646 92, GNESTA

Firma Camedi

087584166

Lievägen 16

187 32, TÄBY

Thermometric AB

0856472200

Box 7305

103 90, STOCKHOLM

Reflex Instruments AB

0851180610

Box 118

186 22, VALLENTUNA

Senseair AB

0653717770

Box 96

820 60, DELSBO

Hedlund Kontroll AB

086956000

Box 34044

100 26, STOCKHOLM

Torsgränd Elektroniska Mätinstrument AB

011311667

Torsgränd 15

603 63, NORRKÖPING

Klimat Kontroll

Tallängsgatan 3

598 39, VIMMERBY

Jämt-Kontroll W Edwardsson

064430134

Änge 315

830 70, HAMMERDAL

Ce Kyla & Kontroll AB

060556077

Segelvägen 57

856 53, SUNDSVALL

Formsys AB

08899545

Björnbodavägen 19

162 44, VÄLLINGBY

AB Ragnar Nielsen Instrument

031681860

Brännemysten 48

436 55, HOVÅS

Sigicom AB

084499750

Alfred Nobels Allé 214

146 48, TULLINGE

Jonasson Rör-Kontroll AB

087398707

Box 45088

104 30, STOCKHOLM

Leakomatic AB Finland Filial

Klara Norra Kyrkogata 20

111 22, STOCKHOLM

Autoliv Electronics AB

0141223000

Box 383

591 24, MOTALA

Jo Teknik

0920256135

Kammenvägen 19

975 96, LULEÅ

Anderssons Nautiska

040150771

Sorlabäcksgatan 41

216 20, MALMÖ

Biomotif AB

087554399

Kometvägen 17

183 48, TÄBY

Swema AB

08940090

Pepparvägen 27

123 56, FARSTA

AB Unital

Kumla Gårdsväg 5

145 63, NORSBORG

Seg Resistor AB

087647400

Box 11143

161 11, BROMMA

RKR Automatic i Sweden AB

0705570009

Hantverksvägen 3 A

861 36, TIMRÅ

Va-Kontroll i Nacka AB

087160646

Rosersbergsvägen 36 BV

195 71, ROSERSBERG

Dividend Industries AB

0854175800

Västra Granholmen 4

185 99, VAXHOLM

Agrarius Elektronik AB

0703560322

Lindahls väg 1

266 53, VEJBYSTRAND

Kontroll Gymnastik Montage i Hultsfred AB

0495249999

Box 134

577 23, HULTSFRED

SEG Mekanik AB

087647400

Box 11143

161 11, BROMMA

Svenska Våg AB

0470724060

Sjöuddevägen 5

352 46, VÄXJÖ

Wirelesstoys Sweden AB

087551776

Johan Banérs väg 1

182 75, STOCKSUND

Leiny AB

052528066

Norra Svandal 5

457 93, TANUMSHEDE

Micro-Tech Verkstadsmätteknik i Karlstad AB

054567310

Zakrisdalsslingan 17

653 42, KARLSTAD

Light Measurement Systems i Tibro AB

050420322

Bjurbacksvägen 40

543 95, FAGERSANNA

Siemens AB Building Technologies

0857841000

141 87, HUDDINGE

Ihaab Marketing AB

086440035

Box 47149

100 74, STOCKHOLM

Isobar

041720107

Disponentgatan 1

273 33, TOMELILLA

Lars Pettersson Elektronik AB

018303880

Uppsala Science Park

751 83, UPPSALA

BTG Instruments AB

053342600

Box 602

661 29, SÄFFLE

Omnisys Instruments AB

0317343400

August Barks Gata 6 B

421 32, VÄSTRA FRÖLUNDA

Ovent AB

0853037851

Katrinebergsbacken 24 7tr

117 61, STOCKHOLM

El-Kontroll HB

040471546

Vargavägen 10

239 34, SKANÖR

Sankt Anna Elektronik HB

012151365

Övre Lagnö 2

614 98, SANKT ANNA

Structab AB

035187187

Stationsgatan 30

302 45, HALMSTAD

Larmteknik i Mariestad AB

0501393090

Hantverkaregatan 13

542 31, MARIESTAD

Stryksbro Styr & Telesignal

029141020

Gamla Östvedavägen 117

810 40, HEDESUNDA

Balco Intressenter AB

0706402762

Älgvägen 4

352 45, VÄXJÖ

JE Vatten Kontroll

Oxelvägen 7

121 34, ENSKEDEDALEN

Ulf Ahldén Ingenjörsfirma AB

0859094320

Bogårdsvägen 8

194 54, UPPLANDS VÄSBY

Ödmarks Nautiska HB

0852015356

Sigyns väg 14 B

149 33, NYNÄSHAMN

Laser & Mätteknik Nordic AB

093324048

Bergnäs 134

922 91, VINDELN

Telekrets Produktion AB

095253730

Box 102

920 70, SORSELE

Marenius Elektronikutveckling AB

031691610

Box 5086

426 05, VÄSTRA FRÖLUNDA

AudioDev AB

Kabingatan 9

212 39, MALMÖ

Andreasson Skog & Schakt AB

0573711410

Korsbyn Långgärdet 3

672 93, ÅRJÄNG

Sune Wikström VVS-Kontroll AB

032016070

Kyrkogatan 18

511 54, KINNA

Sib-Kontroll

701 89, ÖREBRO

Elfördel AB

0322634110

Sävelundsgatan 8

441 38, ALINGSÅS

Instrumentfabriks AB Lyth

086210260

Hälgesta 2115

716 91, FJUGESTA

QSQ Electronic AB

Box 292

791 27, FALUN

Nolek AB

0853194200

Hantverkarvägen 11

145 63, NORSBORG

Trafik & Mätteknik TMT AB

013239288

Rådjursvägen 10

587 31, LINKÖPING

Easyment AB

045782050

Kullerydsvägen 8

370 10, BRÄKNE-HOBY

Hot Disk AB

0317721385

412 88, GÖTEBORG

Stemek HB

Bergslagsvägen 14

711 34, LINDESBERG

Knut Edén Jakt & Sport AB

Masbo 117

748 96, TOBO

Bengt Eiserman

018107000

Lökgatan 7

754 47, UPPSALA

Sensys Traffic AB

026143920

Kungsbäcksvägen 56

802 67, GÄVLE

Kommunikationsteknik i Hökerum

Vings Tomta 204

523 98, HÖKERUM

B Hagner AB

08836150

Box 2256

169 02, SOLNA

Hafo Geo-Service AB

08285944

Haukadalsgatan 12

164 40, KISTA

Aspling Kontroll AB

0858350300

Knektbacken 8

176 75, JÄRFÄLLA

Provac AB

017127277

Box 2050

745 02, ENKÖPING

Ekm Kontroll AB

042294060

Box 22076

250 22, HELSINGBORG

Raerad

Slottsvägen 1

475 37, BOHUS-BJÖRKÖ

Doreko Kontroll AB

052229596

Box 54

459 22, LJUNGSKILE

OPQ Systems AB

Isbergs gata 3

211 19, MALMÖ

OFP-Kontroll i Motala AB

0141213444

Lönsås 268

590 33, FORNÅSA

Sten Nord Elektronik AB

0706077005

Palmbladsgatan 2 E

754 50, UPPSALA

Anatech AB

0486715070

Torsgatan 7

385 30, TORSÅS

En Ultra Mikro HB

08207612

Kåkbrinken 14

111 27, STOCKHOLM

Jörgen Thuresson Elektronik

Upplandsgatan 80 Lgh1504

113 44, STOCKHOLM

Fibro System AB

087750090

Box 42080

126 13, STOCKHOLM

René Charles Zurawski

Ålgrytevägen 220

127 30, SKÄRHOLMEN

Contacta Elektronik HB

Fågelsångsvägen 11

131 50, SALTSJÖ-DUVNÄS

H S Electronic Schäfer & Co HB

069510341

Strömvägen 1

830 76, STUGUN

Vretmaskin Inspektionsteknik

086289129

Box 7138

174 07, SUNDBYBERG

Saltsjoboo Invest AB

018292300

Sigridslund

741 90, KNIVSTA

Migas Instrumentservice AB

087566610

Eskadervägen 8

183 54, TÄBY

Lintronics Svetsinstrumentering

0171449715

Enköpings-Näs Hjulsta 16

745 92, ENKÖPING

Inik Instrument & Elektronik

0920221535

Slipvägen 13 A

973 41, LULEÅ

Per Olof Johansson

Svedbergavägen 63

254 76, ALLERUM

S & M Ekvall Service AB

04496052

Sigfrids väg 19 C

289 31, KNISLINGE

Firma Peter Wallin

058656484

Kilstavägen 19

691 36, KARLSKOGA

AMA Laser Systems AB

08981098

Garpenbergsgatan 6

163 53, SPÅNGA

Theander Elektronik AB

058915554

Björklidsvägen 9

732 48, ARBOGA

Uppsala Optimal Electronic AB

018337070

Kläringe 192

748 95, ÖRBYHUS

Emeta Encoders AB

0152331190

Skogsvägen 1

645 34, STRÄNGNÄS

Mekankonsult Lifa HB

047022956

Åbovägen 40

352 42, VÄXJÖ

Madal Instrument

018291414

Tuvängsvägen 7

756 45, UPPSALA

Telsonic

031129005

Slottsskogsgatan 42 B Lgh1201

414 53, GÖTEBORG

Mikael Tiedje

031573991

Kärra Kapellväg 17

425 30, HISINGS KÄRRA

RK-Chamber HB

Labacka 2578

428 36, KÅLLERED

Nordisk Industrifysik AB

08259931

Såningsvägen 96

175 52, JÄRFÄLLA

Göte Warnquists Kontroll - GWK

019232714

Östanbergsvägen 5

703 75, ÖREBRO

Tele-Radio i Lysekil AB

0317485460

Datavägen 21

436 32, ASKIM

Jacques René Alexandre Connant

0317761557

Björnekärrsvägen 15

437 41, LINDOME

Westerberg & Björk HB

0703108355

Rydvägen 32

441 96, ALINGSÅS

Tele-Optiska Mätinstrument Silfver HB

031284154

Askims Fornborgsväg 22

436 42, ASKIM

JO Kontroll

0731536815

Skeppargränd 7

444 31, STENUNGSUND

Svartskär Konsult HB

052351986

Almvägen 4

456 47, BOVALLSTRAND

GE Healthcare Bio-Sciences AB

018675700

751 84, UPPSALA

Karl Valter Karlsson

038012732

Norråsagatan 9 B

571 32, NÄSSJÖ

Zeta-Instrument

086231051

Tellusvägen 48 A

191 47, SOLLENTUNA

Mätdata HB

036156964

Ravingatan 39

556 28, JÖNKÖPING

Gasmätsystem HB

0703252492

Boåsvägen 30

691 33, KARLSKOGA

Silfverdal Elektronik

019237167

Stortorp 711

705 95, ÖREBRO

Swedish Ionisation Chamber AB

09060055

Östibyn 45

922 66, TAVELSJÖ

It Kontroll HB

022336030

Fårövägen 12

730 61, VIRSBO

UN Elektro-Mek

022117652

Kristinelundsvägen 2 A

731 51, KÖPING

Bergslagens Kemikonsult HB

022313478

Vikingavägen 10

737 43, FAGERSTA

Merck Sequant AB

090154880

Box 7956

907 19, UMEÅ

Pentronic AB

0490258581

590 93, GUNNEBO

Bothnia Kontroll

0176226001

Malsta 408

761 71, NORRTÄLJE

Peas Fastighets Kontroll

03623049

Romhult 1

560 25, BOTTNARYD

OPQ Systems AB

086156020

Box 4205

102 65, STOCKHOLM

Hemomatik AB

017312290

Ringvägen 5

742 34, ÖSTHAMMAR

Elastocon AB

033225630

Tvinnargatan 25

507 30, BRÄMHULT

Kontroll-Automatik Fabriks AB

094251182

Box 71

917 21, DOROTEA

HB Inscan

013141539

Kobergsgränd 2

587 21, LINKÖPING

Honeywell AB

033232300

Företagsgatan 24

504 94, BORÅS

Servicekonsult Lakoma

013142120

Drottninggatan 4 Lgh1101

582 25, LINKÖPING

KMP Kontroll Miljö Process AB

049035170

Videgrensgatan 3

593 32, VÄSTERVIK

Ingfirma P Å Pettersson Inst Kontroll AB

0853254831

Drottninggatan 112

113 60, STOCKHOLM

Fladda MCS AB

087568509

Djursholmsvägen 88

183 57, TÄBY

Effimeter AB

013101635

Torvingegatan 13

582 78, LINKÖPING

Instrumatic AB

046722500

Box 244

244 02, FURULUND

Qwerty Elektronik AB

086860115

Gryt 44

148 92, ÖSMO

Järfälla Industriteknik AB

08361148

Veddestavägen 13

175 62, JÄRFÄLLA

AW Konsult Intertriac

019228034

Täby 348

705 94, ÖREBRO

Unicon-Elektronik KB

031451173

Rymdvågsgatan 8

421 33, VÄSTRA FRÖLUNDA

Honeywell AB

060572438

Box 123

861 23, TIMRÅ

Followit Lindesberg AB

058117190

Bandygatan 2

711 34, LINDESBERG

Craftware Electronics KB

022486111

Box 51

733 21, SALA

Uba-Kontroll Lund

046147895

Gilleskroken 10

226 47, LUND

Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC

084068300

Box 733

101 35, STOCKHOLM

HB Ingenjörsfirman Mätelektronik

046293589

Box 126

237 23, BJÄRRED

EnviroMentor AB

0317030530

Södra Vägen 13

411 35, GÖTEBORG

Coneq Control Equipment AB

041431140

Mittvägen 1 G

181 61, LIDINGÖ

Vasasensor AB

Chalmers Innovation Stena 1 D

412 92, GÖTEBORG

Jonsson & Löfving HB

0317112535

Stora Badhusgatan 18-20

411 21, GÖTEBORG

Eko Kontroll Sörmland KB

Box 538

611 10, NYKÖPING

Fridautomatik

0707661931

Lovene Törne-Eriksgården

531 96, LIDKÖPING

Samhall AB

058918600

Bågen 12 B

732 31, ARBOGA

TR Electronic

045112213

Box 2032

281 02, HÄSSLEHOLM

Ikt Idé Konstruktion Tillverkning

02672486

Sandvägen 18

814 70, ÄLVKARLEBY

LL:s Elektronik HB

0317242480

Aröds Industriväg 70

422 43, HISINGS BACKA

Anders Karlsson Tool Teknik AB

031968350

Björnhuvudsvägen 35

475 31, ÖCKERÖ

Kungsbacka Mät- & Reglerteknik AB

030024447

Fjärås Björkväg 3

439 73, FJÄRÅS

Alingsås Electro-Marin AB

032255120

Brasegatan 38

441 65, ALINGSÅS

Environmental Mechanics AB

0322670330

Kungegårdsgatan 7

441 57, ALINGSÅS

Labrobot Products AB

030384673

Munkerödsvägen 5 A

444 32, STENUNGSUND

Bohus PMC AB

0522661040

Övre Bräcke 631

451 92, UDDEVALLA

Scanalys AB

0303798300

Munkerödsvägen 5

444 32, STENUNGSUND

S Wikstén Recipientprovtagning

091136112

Fölviken 31

944 94, JÄVREBYN

Höglandets Kontroll & Besiktningar AB

0705201942

Box 108

575 21, EKSJÖ

Avox Elektronik Avesten

013162600

Kvinnebyvägen 296

589 33, LINKÖPING

Multical AB

013123066

Teknikringen 1 F

583 30, LINKÖPING

CGB Transport & Kontroll AB

011104130

Spårgatan 5

602 23, NORRKÖPING

Elektronik-Teknik AB

Box 292

791 27, FALUN

Karlsson & Boson Lindnings AB

049330033

Dalhemsvägen 43

590 96, ÖVERUM

Motala LB Konstruktioner AB

014158900

Dynamovägen 7

591 61, MOTALA

Uba-Kontroll AB

046147895

Gilleskroken 10

226 47, LUND

Torpas Kontroll AB

086490150

Hanvedsgatan 17

122 60, ENSKEDE

Areat

026130349

Guldsmedsvägen 97

818 33, VALBO

LM Signtec

040916214

Husmansvägen 9

218 45, VINTRIE

PMR-Kontroll

030392701

Flateby 540

442 74, HARESTAD

Honeywell AB

092157305

Teknikvägen 7

961 50, BODEN

Origo-Polarmatic AB

031194480

Askims Industriväg 1 A

436 34, ASKIM

Halda AB

021156600

Box 241

721 06, VÄSTERÅS

Svensk Tryckmätning AB

041327450

Bruksvägen

243 35, HÖÖR

NMK Service AB

Box 50146

202 11, MALMÖ

RTG Kontroll

0705520610

Nyttinge 501

705 97, GLANSHAMMAR

Ingenjörsfirma Arne Adamsson

030025370

Björnbärsvägen 2

434 91, KUNGSBACKA

Angland Electronics AB

012524150

Kättinge Riddartorp

610 28, VIKBOLANDET

DJW System AB

024315900

Box 285

781 23, BORLÄNGE

V&M-Kontroll Service i Eskilstuna KB

0703340633

Heljestrandsgatan 1

633 44, ESKILSTUNA

Jean Klangs Kontroll & Konsult AB

Box 292

791 27, FALUN

KSV-Jenser AB

Box 292

791 27, FALUN

RTG Kontroll

019467231

Nyttinge 834

705 97, GLANSHAMMAR

Svenska Sensing Dynamics AB

Salagatan 16 F

753 30, UPPSALA

In Situ Flux Systems AB

Box 292

791 27, FALUN

Nquip AB

046291035

Margaretavägen 3 E

222 40, LUND

Airspeed Industry

Murgrönsvägen 25

125 55, ÄLVSJÖ

Gävleborg Kontroll

026133633

Norra Slottsgatan 23 B Lgh0010

803 23, GÄVLE

Solbud Taxi AB

Box 7836

103 98, STOCKHOLM

Formverk

0840816231

Sedelvägen 13 Lgh1001

129 32, HÄGERSTEN

Ren Luft Kontroll Cac

012230000

Vånga Nedre Anneberg 1

617 90, SKÄRBLACKA

Aviotronix

Oriongatan 3

195 55, MÄRSTA

Kontroll-Automatik Fabriks AB

037132285

Box 106

333 22, SMÅLANDSSTENAR

Kontroll-Automatik Fabriks AB

040217535

Stenåldersgatan 2

213 76, MALMÖ

Kontroll-Automatik Fabriks AB

0317092700

Box 9143

400 93, GÖTEBORG

Kontroll-Automatik Fabriks AB

087754200

Box 44049

100 73, STOCKHOLM

Arne Mårtensson

040158407

Korpvägen 20

218 33, BUNKEFLOSTRAND

Tommi Bengtsson Vent-Kontroll HB

0102155101

Musseronvägen 1 C

141 60, HUDDINGE

Dem Digital Elektro Mekanik

049183367

Misterhultsvägen 26

572 95, FIGEHOLM

Agro Bygg Sanering & Kontroll

049836087

Lilla Ryftes Fole

621 75, VISBY

Ocean Origo AB

0317690790

Sven Källfelts Gata 31

426 71, VÄSTRA FRÖLUNDA

Corant It-Kontroll AB

0856460620

Ulvsundavägen 29

167 32, BROMMA

Lareng

04685184

Hemmestorpsvägen 12

275 63, BLENTARP

Skytools AB

0410335015

Strandmarksvägen 38

231 92, TRELLEBORG

NB Elektronik

092910551

Norrabyvägen 12

942 34, ÄLVSBYN

Optix Kontroll AB

084497440

Box 45088

104 30, STOCKHOLM

Dynamis AB

Box 2001

461 11, TROLLHÄTTAN

Norrlands Mätartjänst AB

060171740

Box 3091

850 03, SUNDSVALL

Kiruna Ventilations-Kontroll

0705802978

Hjortvägen 21

981 37, KIRUNA

Kontroll HJG AB

0707666455

Frösåkers Byväg 7

725 97, VÄSTERÅS

MeDetec AB

0856308474

Siktgatan 1

162 50, VÄLLINGBY

RGD-Teknik & Mätteknik

019573026

Fjugestavägen 32

692 73, KUMLA

Texo Application AB

0476502070

Box 602

343 24, ÄLMHULT

Arm Mätdon

055061879

Bäckvägen 43

688 30, STORFORS

Asklunds Mätteknik HB

041514430

Fulltofta 4090

242 94, HÖRBY

Elgetronik

030236706

Lingonvägen 38

448 37, FLODA

Karl-Axel Johansson

Flyttfågelvägen 19 Lgh1301

437 38, LINDOME

MBK Mögel & Bakterie Kontroll

022333205

Halvarsviken 4

737 90, ÄNGELSBERG

Allbo Energi-Kontroll

047270202

Torpsbruksvägen 7

342 60, MOHEDA

KWH Kontroll

Ekerudsvägen 37

660 10, DALS LÅNGED

MB Scientific AB

018290960

Seminariegatan 29 B

752 28, UPPSALA

PW Bygg & Kontroll

065210784

Bållebergsvägen 11

820 70, BERGSJÖ

Kontroll AB & Fastighetsförbättringar i

0703219380

Box 874

851 24, SUNDSVALL

Acl Inredning & Kontroll

092087839

Yrkesgatan 4 Lgh1101

974 34, LULEÅ

Peter Frisk

Flintbrottsvägen 12

781 69, BORLÄNGE

Absortech International AB

034642070

Guntorp Per Kristens Gård 302

311 67, SLÖINGE

Lri Teknik HB

015533108

Tranbärsvägen 30

613 38, OXELÖSUND

Gunnar Lindebergh Aktiebolag

08983314

Box 20123

161 02, BROMMA

Combinova Marketing AB

086279310

Box 20050

161 02, BROMMA

Autotank Holding AB

0856434010

Box 11059

161 11, BROMMA

Nordtec AB

Box 12036

402 41, GÖTEBORG

J Lammert AB

031271616

Herrgårdsvägen 30

435 43, PIXBO

Cartesia Gis AB

031288850

Vasagatan 45

411 37, GÖTEBORG

Skanska System Kontroll

0243221850

Gjutaregatan 13

781 70, BORLÄNGE

Aquateknik i Bollnäs AB

0278636095

Framnäsvägen 70

821 43, BOLLNÄS

Ocean Modules Sweden AB

012012800

Örsätter Industrigallerian

597 91, ÅTVIDABERG

Spar Planering Kontroll AB

Box 70389

107 24, STOCKHOLM

Mätfakta i Kalmar AB

0480477076

Värdshusvägen 2 A

394 77, KALMAR

Alfasensor AB

0317127500

J A Wettergrens Gata 5

421 30, VÄSTRA FRÖLUNDA

Saab AB Lackarebäck MO

0317468563

Flöjelbergsgatan 1 C

431 35, MÖLNDAL

brighthome Sweden AB

Box 2008

371 02, KARLSKRONA

Teknik Design Konstruktionsteknik

0857022130

Box 55

134 21, GUSTAVSBERG

Ino Measure AB

022160240

Stora Rocklunda 7

731 93, KÖPING

Cox Analytical Systems Sweden AB

0317083660

Teknikringen 7

583 30, LINKÖPING

Airborne Hydrography AB

036196680

Klubbhusgatan 15

553 03, JÖNKÖPING

Kent Lanz AB

087568007

Hyltingevägen 22 A

125 40, ÄLVSJÖ

Time Record AB

084487290

Solkraftsvägen 31

135 70, STOCKHOLM

Pumpön Kontroll & Service AB

0707103037

Fru Marias väg 10

125 33, ÄLVSJÖ

CP Energy AB

0853524600

Box 223

891 25, ÖRNSKÖLDSVIK

Opm System AB

Box 323

532 24, SKARA

NVK VVS-Kontroll Holding AB

Södra Gubberogatan 8

416 63, GÖTEBORG

Mivatek

0852017037

Hamngatan 21 A Lgh1101

149 31, NYNÄSHAMN

Tempix AB

0651769400

Stationsgatan 27

820 40, JÄRVSÖ

Norova Teknik

047092355

Norraby Prästgård

360 40, ROTTNE

Agellis Group AB

046101360

Tellusgatan 15

224 57, LUND

Reflex Instrument Africa AB

0851180610

Box 118

186 22, VALLENTUNA

PSN Ventilation & VVS Kontroll HB

040407031

Strandgatan 5

216 12, LIMHAMN

CP Dot Kontroll

0705905917

Lyngby 779

247 99, GENARP

Smart Balancing Instrument SBI AB

058634130

Cedersdalsvägen 11

186 40, VALLENTUNA

Styr & Vent Kontroll i Hälsingland KB

Åsbergsvägen 6

826 37, SÖDERHAMN

Vamego i Falköping

051510593

Luttragatan 4

521 44, FALKÖPING

Holger Julius Albert Wigström

031525785

Hagatorpsgatan 16

422 56, HISINGS BACKA

Meter System HB

Kärravägen 83 K

432 95, VARBERG

Diagnosys Sweden AB

0854504020

Box 1303

111 83, STOCKHOLM

CentralByggarna i Åkersberga AB

0854401335

Sandkilsvägen 7 B

184 42, ÅKERSBERGA

Solvens Kontroll HB

0703475091

Nordostpassagen 2

413 11, GÖTEBORG

Dennis Wiklund

0704488955

By 110

872 97, SKOG

Fresta It-Kontroll

0708205282

Celsings väg 81 Lgh1203

192 79, SOLLENTUNA

Firma Inspekt Konsult i Norrköping

012161305

Södra Finnö Brududdsvägen 9

615 93, VALDEMARSVIK

Capsenze HB

0721826549

Värmö 5520

268 73, BILLEBERGA

Lundström Kontroll & Revision

026651088

Blendagatan 10

802 54, GÄVLE

Lennart Ingemar Nilsson

0709470774

Remigatan 77

261 45, LANDSKRONA

Mimag Industri Automation

031962524

Hamnvägen 65

475 41, HÖNÖ

Dahlins Process Kontroll

08195557

Duvbergsvägen 15 A

143 44, VÅRBY

Reflex Instrument South America AB

0851180610

Box 118

186 22, VALLENTUNA

Navaero AB

060664100

Förrådsgatan 4

856 33, SUNDSVALL

Embedded Artists AB

0406110093

Södra Promenaden 51

211 38, MALMÖ

Rotfinder AB

0406313119

Box 226

201 22, MALMÖ

Ibeko Power AB

087317699

Stockholmsvägen 18 2tr

181 33, LIDINGÖ

Vent - Kontroll Stockholm AB

086810073

Box 47201

100 74, STOCKHOLM

Ra Systems And Service KB

031685120

Ekeby Allé 8

429 32, KULLAVIK

Alex Heino

0842039405

Bergmossevägen 25 Lgh1401

134 43, GUSTAVSBERG

Navigraph KB

Box 2052

600 02, NORRKÖPING

Chemisens AB

046184043

Porfyrvägen 11

224 78, LUND

Nya Styr & Vent Kontroll i Hälsingland AB

Åsbergsvägen 6

826 37, SÖDERHAMN

PGS Kontroll AB

0317617880

Smedvägen 6

436 50, HOVÅS

JAxelberg

032210109

Färgaregatan 1

441 30, ALINGSÅS

VVS-Kontroll Alf Larsén

040472592

Knävångsgatan 11 B

239 30, SKANÖR

Thorlabs Sweden AB

0317333000

Box 14194

400 20, GÖTEBORG

Vari Vant Båt&teknik

049130000

Hälsingsö Ekhaga

572 96, FÅRBO

Agellis Process AB

046101360

Magistratsvägen 10

226 43, LUND

Agellis Surface AB

046101360

Magistratsvägen 10

226 43, LUND

Tridentnav Systems HB

0735445213

Tranebergsvägen 33

167 45, BROMMA

Johan Lindberg

0703924906

Näcktjärnsvägen 3

826 92, SÖDERALA

Carlsson Petroleum Engineering

031982727

Videgårdsvägen 7

445 57, SURTE

Woodsoft

0703259474

Finstavägen 34 Lgh1205

863 31, SUNDSBRUK

Workalot i Linköping

013157254

Kvinnebyvägen 300

589 33, LINKÖPING

Skorstens & Ventilations Kontroll i Skåne AB

0768940600

Öståkravägen 38

247 32, SÖDRA SANDBY

Loqware Sweden AB

046311168

Östra Hamngatan 29

411 10, GÖTEBORG

Fermex Rör & VVS-Kontroll AB

0498217597

Trädgårdsgatan 233

621 54, VISBY

Skandinaven Eco-Kontroll

04265145

Mjöhultsvägen 414

263 93, HÖGANÄS

NOTE Torsby AB

0241793500

Björbovägen 143

785 45, BJÖRBO

QSQ Kontroll & Provning AB

0733679060

Industrigatan 6

461 37, TROLLHÄTTAN

M&a El-Kontroll

Gymnasistgatan 15 C

215 51, MALMÖ

Snah AB

Box 1432

111 84, STOCKHOLM

Hyssna Measuring Equipment AB

032039860

Bonared Strömkulla

511 98, HYSSNA

Elsensor Roiscan AB

086593940

Dybäck 131 Lejondals Gård

274 54, SKIVARP

CE Johansson AB

016160800

631 81, ESKILSTUNA

Georgs Mekaniska

0704820246

Skogsmarksvägen 2

424 57, GUNNILSE

Pax Diagnostics AB

0851019500

Box 2970

187 29, TÄBY

Pascher Instruments AB

046134155

Stora Råby Byaväg 24

224 78, LUND

Jawwac

0858034829

Kikarvägen 5

175 46, JÄRFÄLLA

Navsys AB

0854903270

Box 7615

103 94, STOCKHOLM

Lundström Kontroll & Revision

026611312

Klintbergsgatan 7 LghG 4-1 3

803 24, GÄVLE

First Pass AB

0708416180

Box 6222

102 34, STOCKHOLM

Ridgeview Instruments AB

0733689717

Ulleråkersvägen 62

756 43, UPPSALA

Saq Kontroll Ab:s Personalstiftelse

0858794000

Box 30100

104 25, STOCKHOLM

Ljocw FLTP 90553 AB

Box 12086

402 41, GÖTEBORG

BKR-Byggråd-Kontroll KB

0855016953

Box 200

151 23, SÖDERTÄLJE

Analogik Teknik

024019745

Enbärsstigen 9

771 43, LUDVIKA

Physiotest Sweden

021336767

Solrosgatan 63

722 45, VÄSTERÅS

Kontroll X

041329019

Trädgårdsgatan 13

242 33, HÖRBY

Kon Konsult Kontroll & Ekonomi

0739447901

Frostgatan 86

254 75, ÖDÅKRA

Kjell Wikén Elektronik AB

0705946782

Box 2117

511 02, SKENE

Sophia Nilsson

Primusgatan 86 Lgh1001

112 67, STOCKHOLM

Europeiskt Centrum För Förebyggande & Kontroll A

087342050

171 83, STOCKHOLM

HT-Konsult Kontroll & Besiktning HB

086242006

Box 90239

120 23, STOCKHOLM

Ohi Produkter

Esplanaden 5 D

531 50, LIDKÖPING

Trafikanalys Sweden AB

024315900

Målaregatan 16

784 33, BORLÄNGE

LH Mark & Kontroll

030213829

Bygrindsvägen 12

443 38, LERUM

Lundström Kontroll & Revision AB

0707652651

Box 6027

800 06, GÄVLE

Åkmans Ingenjörsbyrå

0702135422

Eriksgatan 14 Lgh1501

771 31, LUDVIKA

H L Elektronik

037212659

Harabergsgatan 34 B

341 36, LJUNGBY

antso ab

031461750

Postgatan 28

411 06, GÖTEBORG

PD LiftTec AB

042383800

Box 22136

250 23, HELSINGBORG

Orcam Systems AB

0708764541

Husby-Sjutolft 6

749 50, EKOLSUND

Konica Minolta Sensing Europe BV The Netherland

0704212245

Olof Asklunds Gata 6

421 30, VÄSTRA FRÖLUNDA

Minol Mätteknik AB

040411999

Företagsvägen 44

227 61, LUND

Ventotech AB

0317804151

Stena Center 1 D

412 92, GÖTEBORG

Lel Bygg & Kontroll

019201548

Gråbergsvägen 27

703 74, ÖREBRO

Blå Kontroll

0709219269

Kvarnstensvägen 9

243 36, HÖÖR

Idacus

0707995963

Lyby 3350

242 93, HÖRBY

Per Persson

Brånan 628

840 31, ÅSARNA

Aqua Pro Counter AB

041161390

Sjövägen 22 Årsjö

271 96, YSTAD

Dick Palmé

031449525

Skulltorpsvägen 2

433 41, PARTILLE

RV Comfort-Kontroll

033270856

Hjortronvägen 8

516 34, DALSJÖFORS

Forstena Energi & Kontroll AB

087048350

Björkviksvägen 21

185 94, VAXHOLM

Blueflow HB

Braxgränd 4

194 67, UPPLANDS VÄSBY

PS Kontroll

0704679919

Hammarby 649

705 92, ÖREBRO

Sune Wikström VVS-Kontroll AB

0521723610

Märta Posses väg 3

462 54, VÄNERSBORG

Anderslöv OVK kontroll AB

0406313490

Östergatan 53

231 70, ANDERSLÖV

Contec Control Technology AB

058953900

Norra Lunger Lindängen

732 91, ARBOGA

Full Kontroll AB

019312256

Box 261

701 45, ÖREBRO

Hökärr 13 HB

052410714

Frötorpsvägen 40

455 92, MUNKEDAL

Sidenslipsen Sverige

Trastvägen 1

175 64, JÄRFÄLLA

Karl-Åke Sivert Löfström

029423349

Fagerviken Edsätravägen 2

819 63, HÅLLNÄS

Solapulse International HB

0762610701

Österljung Nyhem

341 76, RYSSBY

Heklatech

Kapplandsgatan 124 Lgh1302

414 78, GÖTEBORG

Hasnain Hassanali

0859123345

Karlavagnen 54

195 56, MÄRSTA

CGS Ekonomisk Planering & Kontroll

058714082

Herrgårdsgatan 12 1tr

713 31, NORA

Unearthed Solutions

0853250640

Nybohovsbacken 29 Lgh1603

117 63, STOCKHOLM

Mattias Andersson Research and Development AB

Skånegatan 72

116 37, STOCKHOLM

GPS Logik Sverige AB

0709603023

Långgatan 3 D

544 30, HJO

Cinside AB

013212170

Diskettgatan 11 BV

583 35, LINKÖPING

F Gunnarsson El & Processteknik AB

0706993779

Stormgatan 68

434 34, KUNGSBACKA

Projekt Kontroll Svenska AB

058213344

Havrevägen 8

694 36, HALLSBERG

Sealitnano AB

042293540

Box 15012

250 15, HELSINGBORG

EMTIV AB

Verkstadsgatan 2

235 32, VELLINGE

CorrVision Technology AB

0911224487

Box 27

941 21, PITEÅ

Mole Genetics AS Norge Filial

087158601

Stenhuggarvägen 1

132 38, SALTSJÖ-BOO

Applied Digital Engineering - Scandinavia AB

0735230264

Box 32

244 21, KÄVLINGE

Nordic Electro AB

041165840

Lillåkersvägen 59

181 59, LIDINGÖ

DeepVision AB

0134655060

Duvkullestigen 5

587 25, LINKÖPING

Klang's VVS-Kontroll AB

042144650

Box 60

230 53, ALNARP

Midapro AB

031157765

Box 2034

433 02, SÄVEDALEN

Bendor HB

040446705

Spångholmsgatan 6

230 40, BARA

Marjatta Vehmas

Sågvägen 19 B 3tr

617 34, SKÄRBLACKA

Kälkerön AB

0708221887

Knektvägen 12

444 41, STENUNGSUND

SOKON termografi/kontroll AB

0702609291

Gisselbo 140

774 92, AVESTA

Sonantek

Tiundagatan 36 B Lgh1202

752 30, UPPSALA

VVS-Kontroll i Sundsvall

06036080

Lindbomstjärn 424

862 96, NJURUNDA

PosTrack Europe AB

0771643000

Villagatan 13 B

114 32, STOCKHOLM

Palmenco Traffic AB

033290413

Trandaredsgatan 1 B

507 62, BORÅS

Iroc AB

0520440787

Sisjövägen 293

436 38, ASKIM

Elektronisten i Linköping

013131460

Storgården 29 Lgh1103

586 44, LINKÖPING

RA Systems AB

031685120

Ekeby Allé 8

429 32, KULLAVIK

Gammadata SAUNA Systems AB

0184805800

Box 15120

750 15, UPPSALA

Särö Svagström AB

031936346

Kyrkoby Dalavägen 121

429 44, SÄRÖ

GPS coach Sweden AB

0738071342

Röda vägen 14

784 30, BORLÄNGE

TA Kontroll AB

0706659575

Drottninggatan 132 1507

254 33, HELSINGBORG

Aktiv Kontroll Stockholm AB

0736002168

Stranden 8

117 70, STOCKHOLM

HB KWH Kontroll Dalsland

0703969887

Förrådsgatan 6

662 34, ÅMÅL

Projekt Kontroll Svenska AB

0705208340

Styrmansgatan 9

742 41, ÖREGRUND

energikoll hede HB

0709770619

Hede 150

463 95, LÖDÖSE

Sensor Communications Sweden AB

0702203381

Linjegatan 3 B

302 50, HALMSTAD

PGS Kontroll

Smedvägen 6

436 50, HOVÅS

SCS Engineering AB

0704547180

Klostervägen 19

134 34, GUSTAVSBERG

AppliedSensor Sweden AB

Diskettgatan 11

583 35, LINKÖPING

Markku Vehmas

011148208

Timmermansgatan 36 Lgh120 2

603 59, NORRKÖPING

Milred Svenska AB

0841060008

Norra vägen 37

392 34, KALMAR

Minovi AB

0733839082

Teknikringen 7

583 30, LINKÖPING

Liceata Engineering

032271124

Simmenäsvägen 121

441 91, ALINGSÅS

Kakel Kontroll Syd AB

0734053611

Tornerstigen 7

244 41, KÄVLINGE

Birka Thermostater i Luleå AB

0920232890

Maskinvägen 2

972 54, LULEÅ

Benkt Nilsson Wästlund

Katarina Bangata 47 Lgh140 3

116 39, STOCKHOLM

JD Sverige Import HB

0721727272

Wallisgatan 76

256 57, RAMLÖSA

Vkon

047036208

Blåbärsvägen 51

352 45, VÄXJÖ

Adronik

Nygatan 24

268 75, TÅGARP

SCANTEC AERO AB

0704939800

Storbergsliden 23

192 51, SOLLENTUNA

NGCPS Avionics

040233433

Spelmansgatan 76

215 79, MALMÖ

Boomslang Instruments AB

Box 56005

102 16, STOCKHOLM

Rådals Ibc Kontroll

014250544

Dalagatan 1

590 11, BOXHOLM

Ronneby Kontroll & Provning

045730227

Fyrvägen 11

372 94, LISTERBY

Slutplattan BORTO 93429 AB

Box 12086

402 41, GÖTEBORG

Ambiductor AB

0704267676

Armévägen 61-63

187 64, TÄBY

Walter Karl Bo Gerlach

0435770392

Björkebygget 4073

264 54, LJUNGBYHED

HB Marine Solutions West

Alvägen 11

435 37, MÖLNLYCKE

PF Engineering

Movattnet 125

890 51, LÅNGVIKSMON

SKF Österreich Ag

031617300

,

Lant As

,

GFG Europe LTD

,

Bdi Hungary Keresdelmi KFT

,

DC Group HB

0708606902

Sjöviksbacken 6

117 58, STOCKHOLM

ASFT Weather System AB

Odenskogsvägen 36

831 48, ÖSTERSUND

Westronix AB

0708107070

Rydvägen 32

441 96, ALINGSÅS

Parvulux

052232349

Röda vägen 9

451 98, UDDEVALLA

Minol Mätteknik AB

040411999

Klädesvägen 13

168 76, BROMMA

Azent Mobile AB

036190420

Gjuterigatan 9

553 18, JÖNKÖPING

WindVector AB

0768055530

Väverivägen 37

435 39, MÖLNLYCKE

Media Kontroll Sverige AB

0841036153

Box 22069

504 11, BORÅS

Pampett AB

046235000

Maskinvägen 5

227 30, LUND

JS Kontroll HB

0722516244

Ekbacken 2

644 30, TORSHÄLLA

Kamstrup SVM AB

0852226589

Enhagsslingan 2

187 40, TÄBY

VMi Vibrations Mätinstrument International AB

0703006863

Torsgränd 15

603 63, NORRKÖPING

M-Kontroll AB

040292310

Krusegatan 58

212 25, MALMÖ

Doctor Of Technology Sten Löfving Optical Sens

0317112535

Klamparegatan 5 Lgh1301

413 17, GÖTEBORG

Inertial Sensing One AB

0708980455

Hasseluddsvägen 2

186 53, VALLENTUNA

Intermodulation Products AB

0702455539

Vasavägen 29

169 58, SOLNA

Sune Wikström VVS-Kontroll AB Falkenbergskontoret

0346734800

Falkenerarevägen 42

311 36, FALKENBERG

AMA Laser AB

08981098

Fräsarvägen 7

142 50, SKOGÅS

Odd Vestlund Konsult & kontroll av ventilation AB

0736528884

Mosstenabacken 1

124 32, BANDHAGEN

Kontroll Tillgänglighet Miljö Byggkonsult i SALA ek för

022455253

Parkvägen 34

733 93, SALA

El-Kontroll Gert Jönsson AB

Vargavägen 10

239 34, SKANÖR

Thomas Magnete GmbH

,

GfG Nordic AB

054519900

Nolgårdsvägen 15

663 41, HAMMARÖ

Noselabs AB

086152140

Box 5064

102 42, STOCKHOLM

Richard K Mekaniska AB

Norra Klöverstigen 55 Lgh1101

449 32, NÖDINGE

ERYTECH AB

0705724386

Fridhemsgatan 25 G

645 40, STRÄNGNÄS

Cromocol Scandinavia AB

033235000

Åsboholmsgatan 16

504 51, BORÅS

Sonvox AB

0761176768

Box 7961

907 19, UMEÅ

Vexve Vattenmätningssystem AB

0706249808

Box 43

521 02, FALKÖPING

Aek Systemteknik Anders Eriksson (aelektronik S

091030590

Hagtornsgatan 27

932 37, URSVIKEN

DCD Racing AB

0703790685

Annelundsgatan 17 C

749 40, ENKÖPING

Alf Johansson

Nässe 208

882 91, LÅNGSELE

AG Elektronik AB

046255762

Smidesvägen 12

245 34, STAFFANSTORP

EC Instruments AB

0762079609

Sveavägen 47

182 62, DJURSHOLM

ViscoSens AB

0706287578

Stridsvagnsvägen 14

291 39, KRISTIANSTAD

Viltom Kontroll

0317110651

Doktor Liborius Gata 9 Lgh1303

413 23, GÖTEBORG

Staffan Sjögren

Gamla vägen 11

247 62, VEBERÖD

L60 Systems AB

0522780000

Kungsgatan 35 A

451 30, UDDEVALLA

Inuosys

0850089785

Enebybergsvägen 58

182 46, ENEBYBERG

Orbit One AB

0455309000

Tennvägen 1

371 50, KARLSKRONA

Kontakt: help@vetarn.se